آموزش بسکتبال 3 نفره برای کسب امتیازهای ساده

بسکتبال 3 نفره شروع خوبی برای یادگیری بسکتبال است. البته بسکتبال 3 نفره دارای رقابت های جذاب و دیدنی است که توسط فیبا برگزار می شود. می توان این نوع بسکتبال را با تعدادی از دوستان خود در مدرسه نیز بازی کنید. اگر مربی خوبی داشته باشید، هنگام تمرین اصلی، با شما مقداری بسکتبال 3 نفره نیز تمرین می کند. در این مطلب 5 استراتژی بازی 3 نفره را با همدیگر بررسی خواهیم کرد. با بسکتفا همراه باشید.

بسکتبال 3 نفره چیست؟

بسکتبال 3 نفره یا 3 به 3 یا فیبا 33 شکلی از ورزش بسکتبال است که در ابتدا در زمین های آسفالت انجام می شد. از آنجایی که تعداد افراد کمتری برای این نوع بسکتبال لازم است و در تمام جهان نیز طرفداران زیادی دارد، فیبا آن را برای اولین بار و به صورت آزمایشی در سال 2007 برگزار کرد و اکنون به صورت رسمی در حال برگزاری است.

بسکتبال 3 به 3 تنها دارای یک سبد و یک سمت زمین است. در هر تیم 3 نفر حاضر دارند و در مجموع 6 نفر در زمین حضور دارند. هر پرتاب گل از ناحیه داخل قوس 1 امتیاز دارد و پرتاب های پشت قوس نیز 2 امتیاز ارزش دارند.

در ادامه 5 نحوه بازی بسکتبال 3 نفره را با شما در میان می گذاریم که می توانید آن‌ها را با دوستان خود تمرین کنید.

پیک اند رول

پیک اند رول (Pick and Roll) یک نوع پوشش (اسکرین) است که در آن 2 بازیکن اصلی دخیل هستند. بازیکنی که توپ را در اختیار دارد و بازیکنی که برای او پوشش یا اسکرین را انجام می دهد.

 • دستورالعمل بازی
 1. یک بازیکن در ناحیه قوس بالا جایگیری کرده و با توپ بسکتبال شروع می کند.
 2. بازیکنی که در بال قرار دارد شروع به حرکت می کند تا پیک اند رول را برای او انجام دهد.
 3. بازیکنی که توپ را در اختیار دارد باید به دنبال موقعیت گل باشد. بازیکنی هم که پوشش را برای او انجام داده است، باید به سمت سبد بچرخد و در صورت نیاز برای دریافت پاس آماده باشد.
 • نکات ضروری
 1. اگر مدافع از سمت ضعیف زمین محافظت می کند، بازیکن بال برای کمک به انجام رول حرکت کند. ممکن است موقعیت پرتاب 3 امتیازی از این ناحیه ایجاد شود.

دابل بک

بازی دابل بَک (Double Back) شامل چندین اسکرین از پشت جهت فضاسازی برای بازیکن زیر تور یا نزدیک سبد است.

 • دستورالعمل بازی
 1. بازیکن 1 با دریبل کردن توپ به یکی از بال ها شروع به بازی می کند.
 2. بازیکنی که در سمت توپ قرار دارد (2) به سمت مخالف برش می زند تا اسکرین از پشت را برای بازیکن شماره 3 انجام دهد.
 3. شماره 3 به سمت سبد برش می زند و جهت دریافت پاس و احیاناً گل جایگیری می کند. هم‌زمان شماره 2 به ناحیه قوس بالا جهت دریافت پاس احتمالی حرکت می کند.
 4. اگر پاس برای پرتاب زیر تور مناسب به نظر نمی رسد، بازیکن 1 به شماره 2 در قوس بالایی پاس می دهد.
 5. پس از دادن پاس، شماره 1 از شماره 3 یک اسکرین از پشت دریافت می کند و به زیر سبد برش می زند تا توپ را برای پرتاب زیر تور دریافت کند.
 • نکات ضروری
 1. 2 بازیکنی که در اسکرین مشارکت دارند، باید همواره به توپ نگاه کنند. بدین ترتیب اگر موقعیت مناسبی به وجود آمد بلافاصله جهت پرتاب و نزدیک شدن به تور اقدام کنند.
 2. انتخاب نوع پرتاب بسیار مهم است. بازیکنان باید هوشمند عمل کرده و بهترین موقعیت پرتاب را انتخاب کنند. فدا کردن یک موقعیت پرتاب خوب برای یک موقعیت پرتاب عالی ارزشمند است.

پین اند پیک

در بازی پین اند پیک (Pin and Pick)، بال های کناری به سمت ناحیه رنگی برش می زنند و در یک اسکرین عرضی جاهای خود را عوض می کنند. بازیکنی که اسکرین را انجام می دهد، منتظر دریافت پاس در داخل است. بازیکنی که اسکرین را دریافت می کند، به ناحیه خارج قوس 3 امتیازی می رود و جایگیری می کند. اگر امکان پاس به داخل و نزدیک سبد وجود نداشت، توپ به بال پاس داده می شود تا جهت پیک اند رول اقدام شود.

 • دستورالعمل بازی
 1. بازیکن شماره 1 در ناحیه قوس بالا توپ را در اختیار دارد. بال های کناری (2 و 3) به سمت پست های پایین برش می زنند.
 2. شماره 3 برای شماره 2 در زیر سبد اسکرین می کند و جهت سد شماره 2 حریف اقدام می کند.
 3. در همین زمان شماره 2 دفاع را خوانده و به سمت بال برش می زند.
 4. اگر پاس به شماره 3 باز نبود، شماره 1 به شماره 2 پاس داده و سپس به سمت پایین دویده تا در ناحیه بال جهت پیک اند رول اقدام کند.
 • نکات ضروری
 1. بسته به نحوه عملکرد مدافعین در اسکرین، شماره 2 می تواند به هرکدام از بال ها برش بزند.
 2. شماره 1 باید یک اسکرین محکم ایجاد کند. کسانی که توپ را حمل می کنند معمولاً اسکرین انجام نمی دهند و از این رو ممکن است اسکرین آن‌ها ضعیف باشد.

اسکرین پاس برو

پاس برو (Give and Go) اسکرینی است که مهاجم با توپ، بعد از پاس دادن به سمت حلقه برای دریافت توپ حرکت می کند. 2 بازیکن با انجام این اسکرین بازی را شروع می کنند. اگر هنگام برش موقعیت پاس وجود نداشت، برش دهنده ادامه داده و یک اسکرین عرضی در سمت دیگر زمین ایجاد می کند.

 • دستورالعمل بازی
 1. بازیکن شماره 1 در ناحیه قوس بالا با پاس دادن به بازیکن بال (2) بازی را شروع می کند.
 2. پس از پاس، شماره 1 به سمت سبد برش زده و اقدام به انجام پاس برو می کند.
 3. اگر موقعیتی برای پاس و اقدام به گل وجود نداشت، شماره یک چرخیده و جهت ایجاد اسکرین عرضی برای بازیکن موجود در سمت ضعیف زمین (3) اقدام می کند.
 4. شماره 3 به سمت سبد حرکت کرده و منتظر دریافت پاس جهت پرتاب زیر سبد خواهد شد.
 5. هم‌زمان شماره 1 جهت سد مدافع مستقیم شماره 3 تیم خودی اقدام می کند و می تواند جهت پاس و پرتاب آزاد باشد.
 • نکات ضروری
 1. شماره 2 باید جهت به دست آوردن موقعیت مناسب برای پاس صبر کند.
 2. شماره 1 باید قبل از باز کردن فضا برای پاس، یک اسکرین محکم ایجاد کند و مدافع را سد کند.
 3. شماره 3 باید با قدرت به سمت سبد برش بزند. اگر موقعیت پاس وجود نداشت، باید ناحیه رنگی را رها کرده و فضا را برای پاس به شماره 2 آماده کند.

اسکرین رم

این بازی یکی از مؤثرترین بازی های بسکتبال 3 نفره است که شامل اسکرین رم (Ram Screen) جهت ایجاد موقعیت توسط پیک اند رول است.

دستورالعمل بازی

 1. شماره 1 بازی را با توپ از قوس بالا شروع می کند.
 2. شماره 2 و 3 به سمت وسط زمین برش می زنند. شماره 3 به سمت پست پایین و شماره 2 به سمت خط پرتاب آزاد حرکت خواهد کرد.
 3. شماره 2 دویده و در پست پایین برای شماره 3 اسکرین ایجاد می کند. سپس به سمت گوشه یا بال حرکت می کند.
 4. شماره 3 از اسکرین استفاده کرده و جهت ایجاد پیک اند رول برای شماره 1 به سمت قوس بالا می دود.
 5. شماره 1 برای ایجاد موقعیت گل از پیک اند رول اقدام می کند. در همین حال شماره 3 می تواند به سمت سبد بچرخد یا به سمت بیرون جهت پرتاب 3 امتیازی حرکت کند.
 • نکات ضروری
 1. توپ باید در دست‌های بهترین بازیکن تیم باشد.
 2. هدف از ایجاد اسکرین رم آهسته کردن مدافع بازیکنی است که برای او اسکرین انجام می دهیم تا کمک کردن توسط او را دشوار کنیم.
 3. اگر مدافعین توانستند هنگام پیک اند رول تعویض کنند، از هر موقعیتی که به دلیل عدم تطابق قد بازیکنان به وجود آمد بلافاصله استفاده کنید.

اگر شما نیز به بازی بسکتبال 3 نفره علاقه دارید و آن را در تمرین های خود انجام می دهید، بخش نظرات را خالی نگذارید. شاید هم به صورت حرفه ای مسابقات و رقابت های جذاب بسکتبال 3 به 3 را دنبال می کنید. در هر صورت دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *