ابعاد زمین بسکتبال استاندارد چقدر است؟

زمین های بسکتبال عمومی

زمین بازی بسکتبال یک سطح صاف است که به صورت طبیعی مستطیل شکل بوده و در هر دو سمت انتهایی آن یک سبد قرار دارد.

ابعاد زمین که در بازی های حرفه‌ای بسکتبال استفاده می‌شود، به صورت استاندارد تعیین شده است. اما با این وجود برخلاف تصور بیشتر مردم، اندازه محوطه بازی، بسته به فضای در دسترس و همچنین بودجه، می‌تواند متغیر باشد.

در این نوشته به ابعاد استاندارد زمین‌های بازی بسکتبال در دبیرستان، مسابقات دانشگاهی NCAA (انجمن ملی ورزش دانشجویی آمریکا) و NBA نگاهی خواهیم انداخت.

ابعاد زمین بسکتبال دبیرستان‌های NFHS (فدراسیون ملی انجمن‌های ایالتی دبیرستانها)

ابعاد زمین بسکتبال بر اساس استاندارد مسابقات دبیرستان های NFHS

ابعاد پیشنهادی زمین بازی دبیرستان‌ها ۸۴ فوت (حدود ۲۵/۶ متر) طول و ۵۰ فوت (حدود ۱۵/۲۴ متر) عرض می‌باشد. همچنین ممکن است در مقطع متوسطه یا سال های اولیه بعضی دبیرستان‌ها، زمین‌های بازی به ابعاد ۷۴ فوت (حدود ۲۲/۵۵ متر) طول و ۴۲ فوت (حدود ۱۲/۸ متر) عرض را نیز مشاهده کنید.

فاصله خط خطا یا خط پرتاب آزاد از تخته ۱۵ فوت (حدود ۴/۵۷ متر)، و از خط اتنهای زمین ۱۸ فوت و ۱۰ اینچ (حدود ۵/۷۴ متر) است.

در این نوع زمین عرض منطقه محدود شده یا منطقه کلیدی ۱۲ فوت (حدود ۳/۶۵ متر) است. در زمین‌های قانونی، تخته‌ای که حلقه به آن متصل است، از خط انتهای محوطه تا اندازه ۴ فوت (حدود ۱/۲۱ متر) به داخل منطقه محدود شده جلو می‌آید. و بعد از آن یک قوس ۶ فوتی (حدود ۱/۸۲ متر) وجود دارد که روی خط پرتاب آزاد، از سمت حلقه به سمت مرکز محوطه بازی ترسیم شده و منطقه محدود شده را تکمیل میکند.

قوس اصلی (خط ۳ امتیازی) نیم دایره‌ای به شعاع ۱۹ فوت و ۹ اینچ (حدود ۶/۰۱ متر) است که در انتهای زمین ترسیم می‌شود و در محل اتصالش به انتهای زمین، به جای خط قوسی، تبدیل به خط صاف عمود بر نوار انتهای محوطه بازی می‌شود که طول این خط صاف ۵ فوت و ۳ اینچ (حدود ۱/۶ متر) است.

ابعاد زمین بسکتبال مسابقات دانشگاهی NCAA

ابعاد استاندارد زمین بازی بسکتبال در مسابقات دانشگاهی NCAA

 

اندازه رسمی زمین بسکتبال دانشگاهی ۹۴ فوت (حدود ۲۸/۶۵ متر) طول در ۵۰ فوت (حدود ۱۵/۲۴ متر) عرض می‌باشد.

همانند زمین بازی دبیرستان، فاصله خط پرتاب آزاد از تخته در زمین‌های دانشگاهی نیز، ۱۵ فوت (حدود ۴/۵۷ متر)، و از خط اتنهای محوطه بازی ۱۸ فوت و ۱۰ اینچ (حدود ۵/۷۴ متر) است.

ابعاد منطقه محدود شده نیز شبیه به زمین‌های بازی دبیرستان است. یعنی در زمین‌های دانشگاهی نیز، عرض منطقه محدود شده ۱۲ فوت (حدود ۳/۶۵ متر) است. سپس نوبت به تخته می‌رسد، که از خط انتهای زمین تا اندازه ۴ فوت (حدود ۱/۲۱ متر) به داخل منطقه محدود شده جلو می‌آید. بعد از آن هم قوس ۶ فوتی (حدود ۱/۸۲ متری) قرار دارد که روی خط پرتاب آزاد، از سمت حلقه به سمت مرکز زمین کشیده شده و منطقه محدود شده را کامل می‌کند.

برای قوس اصلی (یا همان محدود ۳ امتیازی) هم یک نیم دایره به شعاع ۱۹ فوت و ۹ اینچ (حدود ۶/۰۱ متر) داریم.

همچنین نباید فراموش کرد که این زمین‌ها نیز یک ناحیه محدود کننده بدون شارژ به شکل نیم دایره با شعاع حدودی ۰/۹۱ متر یا ۳ فوت از مرکز حلقه دارند.

جهت اطلاع کسانی که نمی‌دانند، ناحیه محدود کننده به یک قوس نیم دایره ای اطلاق می شود که مستقیماً در زیر سبد قرار گرفته است، و اگر پاهای بازیکن مدافع در این محدود قرار داشته باشد، نمی‌تواند از مهاجم حریف خطای شارژ بگیرد.

ابعاد زمین بسکتبال رسمی NBA

ابعاد استاندارد زمین بازی بسکتبال در مسابقات حرفه ای NBA

برای زمین‌های بازی حرفه ای NBA و WNBA (انجمن ملی بسکتبال زنان آمریکا) اندازه استاندارد، ۹۴ فوت (حدود ۲۸/۶۵ متر) طول در ۵۰ فوت (حدود ۱۵/۲۴ متر) عرض است.

در این زمین‌ها نیز، همانند سایر زمین‌های بازی که پیشتر در موردشان صحبت کردیم، ۱۵ فوت (حدود ۴/۵۷ متر) فاصله از خط پرتاب آزاد تا تخته ، و ۱۸ فوت و ۱۰ اینچ (حدود ۵/۷۴ متر) تا خط اتنهای زمین مقرر شده است.

منطقه محدود شده در بازی های NBA یک تفاوت جزئی با زمین های مورد بحث قبلی دارد. عرض این منطقه ۱۶ فوت (حدود ۴/۸۷ متر) است. تخته، همانند زمین‌های قبلی، از خط انتهای محوطه بازی تا اندازه ۴ فوت (حدود ۱/۲۱ متر) به داخل منطقه محدود شده جلو می‌آید. یک قوس ۶ فوتی (حدود ۱/۸۲ متر) نیز روی خط پرتاب آزاد، از سمت حلقه به سمت مرکز زمین ترسیم شده که کامل کننده منطقه محدود شده است.

خط ۳ امتیازی هم در زمینهای بازی NBA با سایر زمین‌ها متفاوت است، به گونه ای که در دو طرف چپ و راست حلقه و با فاصله ۲۲ فوتی (حدود ۶/۷ متری) از مرکز آن، دو خط مستقیم از انتهای محوطه بازی به طول ۱۴ فوت (حدود ۴/۲۶ متر) کشیده شده‌اند (در بعضی از زمین‌ها ممکن است این خطوط به طول ۱۶ فوت و ۹ اینچ یا حدود ۵/۱ متر کشیده شوند). دو سر این خطوط با یک نیم دایره به شعاع ۲۳ فوت و ۹ اینچ (حدود ۷/۲۳ متر) به هم وصل شده‌اند که در مرکز آن، حلقه قرار گرفته است.

ناحیه محدود کننده بدون شارژ، نیم دایره ای به شعاع ۱/۲۲ متر (۴ فوت) از مرکز سبد است.

نکته: در تمام زمین‌های بسکتبال ذکر شده در بالا، ارتفاع حلقه از کف محوطه بازی۱۰ فوت (حدود ۳/۰۴ متر) است. در همه این زمین‌ها از تخته هایی با اندازه ثابت استفاده می‌شود که ابعاد آن ۷۲ اینچ (حدود ۱۸۲/۸ سانتیمتر) عرض در ۴۲ اینچ (حدود ۱۰۶/۶ سانتیمتر) ارتفاع است. مستطیل داخلی نیز که روی تخته رسم می‌شود دارای ۲۴ اینچ (حدود ۶۰/۹ سانتیمتر) عرض و ۱۸ اینچ (حدود ۴۵/۷ سانتیمتر) ارتفاع می‌باشد. قطر تمامی حلقه ها یا سبد های بسکتبال ۱۸ اینچ (حدود ۴۵/۷ سانتیمتر) تعیین شده است.

تمام خطوطی که برای علامت‌گذاری محوطه بازی بسکتبال استفاده می‌شوند باید ۲ اینچ (حدود ۵ سانتیمتر) پهنا داشته باشند (اگر چه رنگ این خطوط ممکن است در زمین‌های مختلف یکسان نباشد).

اندازه استاندارد تخته و حلقه در تمامی زمینهای بسکتبال

 

ابعاد زمین بازی بسکتبال در مقیاس اینچ و یارد:

برای آنهایی که می‌خواهند ابعاد زمین بسکتبال را در مقیاس های مختلف بدانند، فقط کافی است محاسبات سریعی شبیه به مثال زیر انجام دهند:

بگذارید ابعاد زمین بازی دبیرستان را در مقیاس اینچ محاسبه کنیم.

  • اندازه محوطه بازی ۸۴ فوت طول در ۵۰ فوت عرض است
  • هر ۱ فوت = ۱۲ اینچ است
  • طول در مقیاس اینچ: ۸۴x۱۲ برابر می‌شود با ۱۰۰۸ اینچ
  • عرض در مقیاس اینچ: ۵۰x۱۲ برابر می‌شود با ۶۰۰ اینچ
  • ابعاد زمین در مقیاس اینچ برابر است با ۱۰۰۸x۶۰۰ اینچ

همچنین می‌توانید به کمک یک ماشین حساب آنلاین، کل این روند تبدیل واحدها را ساده تر انجام دهید.

حالا اگر بخواهید اندازه های زمین بازی بسکتبال را در مقیاس یارد بدانید چه می‌کنید؟ بیایید روش محاسبه ابعاد محوطه بازی بسکتبال دبیرستان در مقیاس یارد را نمایش دهیم:

  • اندازه محوطه بازی ۸۴ فوت طول در ۵۰ فوت عرض است
  • هر ۱ فوت = ۰/۳۳۳۳۳۳ یارد است
  • طول در مقیاس یارد: ۸۴x۰/۳۳۳۳۳۳ برابر می‌شود با ۲۸ یارد
  • عرض در مقیاس یارد: ۵۰x۰/۳۳۳۳۳۳ برابر می‌شود با ۱۶/۶۶۶۷ یارد

باز هم می‌توانید به کمک یک ماشین حساب آنلاین، کل این مراحل را ساده تر انجام دهید.

سخن پایانی

زمینهای بسکتبال

 

پس برای دبیرستان، مسابقات دانشگاهی NCAA و مسابقات حرفه‌ای NBA به طور رسمی ابعاد زمین بسکتبال تعیین شده است. همانگونه که مشاهده کردید، از نظر ابعاد کلی تفاوت های کوچکی بین این سه زمین وجود دارد. هرچند در همه آنها از حلقه ها و تخته هایی با سایز کاملاً یکسان استفاده می‌شود.

به یاد داشته باشید، اگر همین امروز تصمیم به احداث یک محوطه بازی بسکتبال گرفتید، ابعاد آن مستقیماً به این بستگی خواهد داشت که قطعه زمینی که در اختیار دارید چه اندازه است و همچنین چه مقدار بودجه برای ساخت زمین بسکتبال اختصاص یافته است.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *