اصول بسکتبال (حمل توپ و دریبل)

اصول بسکتبال

 

بیشتر مربیان از حمل توپ و دریبل استفاده می کنند. اگرچه به یکدیگر مربوط هستند اما این 2 اصول بسکتبال مجزا می باشند.

کنترل توپ و دریبل مهارتی ست که به تنهایی تمرین می شود و جدا از دیگر مهارت های موجود در سالن است. حمل توپ شامل دانش بازی و اجرا مهارت دریبل است. پاس دادن و تصمیم گیری.

تمرین و ارتقا دریبل وظیفه ای ساده است. تعداد بی شماری تمرین دریبل وجود دارد که امروزه استفاده می شوند و بسیار موثر و چالش بر انگیز هستند. مجموع تمرین هایی وجود دارد که به عنوان Maravich Drills شناخته شده هستند. آن ها شامل تمرین هایی مانند پاس دادن توپ، دریبل شکل 8s، دریبل عنکبوتی و ربودن توپ می شود.

تمرین و ارتقا حمل توپ نیازمند اطلاعاتی ست که باید خودتان را در موقعیت بازی قرار دهید.

9 نکته جهت ارتقا دریبل و حمل توپ در اصول بسکتبال

در اینجا 9 نکته از مربی دان کلبیک وجود دارد.

  1. در هر زمانی دریبل کنید. هرچه بیشتر توپ در اختیارتان باشد، بیشتر کنترل توپ را بدست دارید. هرچه سخت تر دریبل بزنید، سریع تر بدستش می آورید.
  2. همیشه سرتان را بالا بگیرید. در تمام تمرین ها به سبد یا نقطه روی دیوار نگاه کنید.
  3. از انگشت های تان برای کنترل توپ استفاده کنید. نه کف دست تان.
  4. از تخیلات تان استفاده کنید. ببینید که چه وقت و چگونه از دریبل ها استفاده می کنید.
  5. ذهن را لمس کنید. تعداد زیادی دریبل بدون هدف در بازی ها وجود دارد. می خواهم بگویم که هدف اولیه برای قرار دادن توپ در زمین حمل توپ است. اگر فرصت ندارید آن را روی زمین نزنید.
  6. بسکتبال بازی مدت (امتداد) است. روی امتداد دریبل زدن ها کار کنید. سعی کنید با یک دریبل به فرصتی که می خواهید برسید. با دریبل های تان به مدافعان ضربه نزنید. با پاهایتان این کار را انجام دهید. با دریبل خودتان را از مدافعان جدا کنید.
  7. بسکتبال بازی angles هاست. سعی کنید روی خط مستقیم حرکت کنید. هرگاه حرکتی از شرق به غرب انجام می دهید، حرکتی از شمال به جنوب به سرعت انجام دهید.
  8. کاری را که می توانید با 1 دریبل انجام دهید با 2 دریبل نکنید.
  9. خارج از نقطه راحتی تمرین کنید. تجربه، سریع تر از آنچه عادت دارید حرکت کنید. از تخیلات تان استفاده کنید. هنگام کار بر روی مهارت های جدید، به از دست دادن توپ فکر نکنید. فقط انجامش دهید. اگر تمرین های تان در شرایط راحتی باشد هیچگاه پیشرفت نمی کنید.

اصول بسکتبال

تمرین دریبل

دریبل به شکل 8s – پاها را به اندازه عرض شانه ها باز کنید. توپ را از بین پاها به شکل 8 دریبل کنید. به چند روش قابل اجراست. از جلو به پشت. از پشت به جلو. دریبل های پایین. دریبل های در حال حرکت.

دریبل عنکبوتی – پاها را به اندازه عرض شانه ها باز کنید. توپ را از میان پاها به شکل های زیر دریبل کنید. دست چپ، دست راست جلوی پاها. دست چپ، دست راست پشت پاها. هرچه سریع تر بهتر.

زمین زدن و گرفتن – توپ را میان پاها با دست راست در جلوی بدن بگیرید. دست چپ پشت باشد. توپ را رها کرده و موقعیت دست تان را عوض کنید. و دوباره توپ را پیش از زمین زدن بگیرید.

این ها فقط مثال هستند. تعداد زیادی از این تمرین ها وجود دارد. ماراویچ این تمرین ها را طبق تخیلاتش ساخته است. نیاز ندارید تا طبق تمرین های دیگر افراد کار کنید. خود را با تمرین های خودتان به چالش بکشید.

تمرین های گرم کردن

ترجیح می دهم تا مهارت ها را با ترکیبی که مرتبط با ابعاد چندگانه بازی است انجام دهم. این زمان را نیز ذخیره می کند. یکی از روش هایی که انجام می دهم اضافه کردن دریبل به تمرین های کششی ام است.

کشش همسترینگ – درحالی که با دست راست تان دریبل می زنید، پای راست تان را به سمت چپ حرکت دهید. خم شوید، زمین را با دست چپ تان لمس کنید. تا هشت بشمارید، موقعیت را برگردانید و دست ها را تغییر دهید.

کشش آشیل و بدن – در حالی که ایستاده اید با کمر دریبل انجام دهید. با پای راست تان رو به جلو بایستید، پشت تان را صاف نگه دارید و پاشنه چپ تان را روی زمین بچرخانید. هم زمان دریبل را از طریق پای راست تان انجام دهید. توپ را در بالاترین فاصله قرار دهید. تا ۸ بشمارید و سپس بایستید. پاها را جابجا کنید و با دست ها دریبل کنید.

عبور کردن – با پای چپ به سمت جلو حرکت کنید. همانطور که پا روی زمین حرکت می کند، دست ها را تغییر دهید، از راست به چپ. توپ را در بالاترین ارتفاع قرار دهید. و به عقب برگردید.

از میان پاها – درست مثل بالا به غیر از عبور کردن. توپ را در میان پاها قرار دهید.

چندین بار از میان پاها – درست مثل بالا به غیر از قرار دادن توپ در میان پاها برای 3 مرتبه، به سرعت، دریبل های موفق از بالاترین ارتفاع تا کفش ها.

مچ Torso – پاها را به اندازه عرض شانه ها باز کنید. با دست راست دریبل بزنید. پاها را مستقیم قرار دهید. از طریق بدن توپ را به چپ هدایت کنید.

این ها فقط چند مثال بودند. می توانید کشش دریبل را برای هر قسمت از بدن انجام دهید.

 

اصول بسکتبال

دریبل با دو توپ:

فکر می کنم بهترین روش برای ارتقا دریبل استفاده از دو توپ است. هر تمرین یا دریبلی که می توانید با یک توپ انجام دهید، با دو توپ نیز می شود انجام داد. تمرین ایستگاهی ابتدا اعتماد به نفس ایجاد می کند. روی خط بایستید و سعی کنید تا توپ ها را کنترل کنید. به نیمه سالن بروید، سپس به تمام سالن. خط های زیر سالن را دنبال کنید.

حمل توپ

تفاوت میان دریبل و حمل توپ هدف است. دریبل مهارتی ست که توپ را تا زمانی که روی زمین می زنید کنترل کنید. حمل توپ چیزی ست که با دریبل انجام می دهید.

چه به سمت سبد حرکت کنید، یا از فشار فرار کنید یا هرچیز دیگری، آن موقعیت ها باید تمرین شوند.

در اینجا چند تمرین وجود دارد:

حمل توپ در تمام سالن – روی خط شروع کنید. با پنج دریبل تمام سالن را حرکت کنید، با دست چپ این حرکت را رو به برگشت انجام دهید. سپس تعداد دریبل ها را به 4 و 3 کاهش دهید.

تغییرات صندلی – یک صندلی را از فاصله 21 فوتی سبد قرار دهید. می توانید آن را در کرنر، بال ها یا در بالا قرار دهید. از 8 تا 10 فوت عقب تر از صندلی آغاز کنید. مستقیم به سمت صندلی دریبل بزنید. روی صندلی از تغییر جهت دریبل استفاده کنید تا به آن طرف صندلی برسید و حمل توپ را انجام دهید. سعی کنید به جایی برسید که تنها نیاز داشته باشید تا با یک دریبل توپ را حمل کنید.

دو تا بالا – دو تا عقب – یک صندلی مانند تمرین قبلی قرار دهید. دو دریبل به صندلی بزنید. هنگامی که به صندلی رسیدید دو دریبل به سمت عقب بزنید. پس از دریبل دوم یک دریبل برای حمل توپ یا برای پرتاب توپ انجام دهید.

اصول بسکتبال

دریبل Dropstep – روی پاها و حمل توپ با دست ها کار کنید

Chair Curl – این یک تمرین دیگر برای ترکیب پرتاب، حمل توپ و سرعت و تغییر در جهت می باشد.

تمرین با دو توپ – بهترین حرکت برای ارتقا

تمرین های پرتاب می توانند روی حمل توپ با تغییر در جهت کار کنند و 1 یا 2 فرصت دریبل زنی برای پرتاب کننده ها یا حمل کننده ها به وجود آورند.

 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *