هفت بازی بسکتبال ساده برای کودکان

اگر سابقۀ مربیگیری بازی بسکتبال کودکان را دارید قطعاً میدانید که باید بازی ها تا حد امکان ساده باشند. اگر اطلاعات زیادی به بچه ها بدهید و آن ها را به داخل زمین بفرستید مسلماً خیلی سریع با آشفتگی تیم رو به رو می شوید. اگر بازی ها خیلی پیچیده باشند، احتمال درست اجرا کردن آن در مسابقات بسیار کم است. برای آموزش بسکتبال باید خیلی ساده تر پیش بروید. اصلاً پیشنهاد نمی کنم که مربی ها از استراتژی های از پیش تعیین شده استفاده کنند (بهتر است یک روش «تصمیم گیری در زمین» داشته باشند)، اما حفظ کردن چند روش بازی و اجرای آن ها هنگامی که تیم از لحاظ روحی به برد احتیاج دارد خیلی هم بد نیست.

در ادامه هفت مدل بازی بسکتبال آسان را توضیح می دهم که هم آموزش آن ها و هم اجرا کردنشان راحت است.

1. بازی بسکتبال روح

دید کلی:

این بازی از سد کردن یک گارد و رفتن به مستطیل پرتاب آزاد شروع میشود. که معمولاً منجر به یک پاس ساده و شوت سه گام می شود. اگر این گزینه قابل اجرا نباشد بازیکن زیر سبد در کنار منطقۀ پرتاب آزاد سد می کند.

بازیکنان مهم:

 • آخر بازیکن شمارۀ 5 باید زیر سبد باشد یا یکی از بهترین سد کننده ها.
 • بازیکن شمارۀ 2بازیکن شمارۀ 2 باید کسی باشد که میخواهید هنگام سد کردن و چرخش دریبل کند.
 • شمارۀ 1 باید بتواند با قدرت توپ را وارد سبد کند.

توضیحات:

استراتژی روح

بازی با 4 بازیکن خارج قوس و 1 بازیکن داخل قوس شروع می شود.

 1. بازی با پاس توپ گارد رأس (1) به بازیکن 2 شروع می شود.
 2. بعد از این پاس، 5 به سرعت به سمت بازیکنی که شمارۀ 1 را دفاع می کند می دود و او را سد می کند و 1 به سمت حلقه می رود.
 3. اگر این پاس آزاد باشد 2 توپ را وارد منطقۀ قوس می کند تا 1 شوت سه گام بزند.
 4. اگر شوت سه گام ممکن نباشد 1 به سمت گوشۀ می رود.
 5. و به سرعت 5 برای 2 مدافعان را سد می کند.
 6. 2 به سمت حلقه می رود و 5 به سمت سبد می چرخد و سعی می کند موقعیت گل زنی ایجاد کند.
 7. در حین رفتن 2 به سمت سبد، 3 و 4 به آسانی وارد قوس می شوند هم برای شوت های آزاد و هم برای بازی امن.

نکات مربیگری:

 • اگر احتمال پاس به داخل و شوت سه گام باشد، حرکت 5 در خصوص سد کردن مدافع 1 بسیار مهم است.
 • 1 میتواند به سمت توپ یا خالی زمین برود و باید خود را به سمتی برساند که بتواند توپ را دریافت کند.
 • 2 باید قادر باشد تا تصمیم های هوشمندانه اتخاذ کند.

2. سیاه

دید کلی:

یک بازی بسکتبال سریع برای پشت سر گذاشتن دفاع – که فرصتی است برای بازیکن کناری تا حمله را آغاز کند. همچنین باعث می شود تا بازیکن مقابل وارد قوس شود تا برای دفاع کمک کند.

بازیکنان کلیدی:

 • اولین بازیکن که کنار قوس توپ را دریافت می کند (2) باید بازیکنی باشد که قرار است حمله را شوع کند.
 • 4 میتواند هر بازیکنی باشد فقط باید یک سد عالی ایجاد کند.

دستوالعمل:

استراتژی سیاه

بازی در حالی شوع می شو که هر 5 بازیکن خارج قوس ایستاده اند. دو بازیکن کناری باید سانتر باشند.

 1. بازی با پاس گارد رأس (1) به یکی از بازیکن های کناری شروع می شود. در اینجا به 2 پاس می دهد.
 2. به محض پاس توپ بازیکن گوشه برای مدافع بازیکن کناری سد ایجاد می کند.
 3. شمارۀ 2 سریعاً به سمت خط انتهای زمین رقیب می دود.
 4. اگر دفاع به درستی اجرا شده باشد، مدافع بازیکن 5 میتواند به نفع تیم شما باشد. برای استفاده از این فرصت، 5 به داخل قوس می دود و یک زاویۀ عالی برای پاس ایجاد می کند.
 5. 2 باید حرکت را تمام کند یا توپ را به 5 پاس دهد تا از داخل قوس گل بزند. 3 در تمام مدت آزاد است که اگر مدافع چرخید گزینۀ دیگری باشد.

نکات مربیگری:

 • به محض پاس توپ به بازیکن کناری، بازیکن 4 باید فوراً سد کند. زمانبندی این مرحله بسیار مهم است.
 • زاویۀ سد کردن 4 هم اهمیت زیادی دارد. اگر دفاع خیلی بالا باشد مدافع به راحتی از سد خارج می شود و از حرکت 2 جلوگیری می کند. این سد باید پشت مدافع ایجاد شود.
 • اگر دویدن زیاد باشد دفاع کردن این تاکتیک برای حریف بسیار آسان است، اما در صورت نیاز به امتیاز یک روش سریع برای گل زنی است.

3. ایزوله

دید کلی:

در این سبک از بازی بهترین بازیکن نامناسب را زیر سبد و چهار بازیکن تهاجمی دیگر  را بالای خط پرتاب آزاد نگه میدارید تا مدافعان مشغول باشند. یک تاکتیک عالی برای بازی در مقابل تیم های جوان، چون آن ها نمی دانند که میتوانند به حریف کمک کنند و در نتیجه در کنار بازیکنانی که باید دفاعشان کنند، می مانند.

بازیکن های اصلی:

 • 5 باید بازیکنی باشد که میخواهید درون قوس بماند.

دستوالعمل:

بازی ایزوله

بازی یک بازیکن داخل و چهار بازیکن خارج از قوس شروع می شود که آن 4 بازیکن بالای خط پرتاب آزاد، و اطراف قوس هستند.

 1. بازی با پاس توپ به چپ یا راست شروع می شود. برای مثال 1 پاس می دهد به 3.
 2. 5 سریعاً به سمت توپ می دود تا از حضور بازیکن در داخل قوس استفاده کند.
 3. هنگامی که پاس به زیر سبد می رسد، بازیکن های سمت چپ و راست سریع مدافعان خود را سد می کنند و باهم جابجا می شوند. این حرکت باعث می شود تا مدافعان سرگرم بمانند.
 4. 5 می تواند پشت به سبد یا رو به سبد حمله کند.

نکات مربیگری:

 • این تاکیک برای استفادۀ درست از بازیکن ها عالی است. البته به این معنا نیست که سانتر می تواند گارد رأس باشد.
 • بهترین روش در مقابل بازیکنانی است که مشکل خطا دارند. اگر مهاجم های شما دریبل کنند آن ها به رحتی خطا می کنند.
 • اگر کاملاً آزاد نبودند نباید پاس بدهند زیرا به راحتی میتوان توپ را دزدید یا دفاع کرد.

4. سفید:

دید کلی:

این روش بهترین انتخاب است برای سد و چرخش با فضاسازی عالی در زمین. سادگی این سبک باعث می شود تا همۀ سنین به راحتی آن را اجرا کنند.

بازیکنان اصلی:

 • بازیکنی که قرار است مدافع اش سد شود (3)، اولین بازیکنی است که توپ به او پاس داده می شود. مطمئن شوید همان بازیکنی را در پست (3) بگذارید که می خواهید سد و چرخش را انجام دهد.
 • بازیکن سد کننده (4)، همیشه کسی است که در سمت مخالف سانت می کند.

دستورالعمل:

بازی سفید

بازی با سه بازیکن خارج و دو بازیکن داخل قوس شروع می شود.

 1. بازی با پاس گارد رأس (1) به سمت چپ یا راست شروع می شود. بهترین حالت پاس به شخصی است که می خواهید در اجرای سد و چرخش فرد دریبل کننده باشد (3).
 2. 1 بعد از پاس به نقطۀ مقابل دریافت کننده می رود.
 3. بازیکن سانتر در سمت توپ (5) به گوشه می رود تا مدافع را از قوس دور کند.
 4. سپس 4 به سمت مخالف توپ می رود و مدافع بازیکن 3 را با زاویۀ مناسب سد می کند.
 5. 3 برای گل زنی به سمت سبد می رود و 4 هم به سمت حلقه میچرخد.
 6. 2 برای بازی امن به نوک قوس می رود.

نکات مربیگری:

 • بهترین موقعیت های گل زنی برای 3 خواهد بود، خودش گل بزند، به 4 پاس بدهد، یا برای 1 بفرست.
 • 4 باید قبل از سد کردن از بلاک خارج شود. فاصلۀ بین 4 و مدافع او بسیار مهم است.
 • در ابتدا 3 باید به این فکر باشد که خودش گل بزند، چون ممکن ترین موقعیت است.
 • اگر ممکن بود، بازیکنی را که می خواهید دریبل بزند در سمت مناسب زمین بگذارید تا با استفاده از دریبل کار را تمام کند.

5. ضربۀ ناگهانی

توضیح کلی:

یک بازی بسیار ساده که معمولا با یک پرتاب س گام زیر سبد تمام می شود. شامل سد کردن در نوک قوس زمین و سپس حملۀ دو بسکتبالیست به سمت سبد است.

بازیکنان اصلی:

 • 1 باید بهترین پاسور تیم باشد.
 • 4 و 5 باید بتوانند حتی تحت شرایط بسیار سخت توپ را وارد سبد کنند

دستورالعمل:

ضربۀ ناگهانی

بازی با سیستم باکس یا همان جعبه شروع می شود که دو گارد در کنار سبد و دو سانتر کنار خط پنالتی می ایستند.

 1. بسکتبالیست شمارۀ 1 توپ را پرتاب می کند تا بازی شروع شود، 2 و 3 بلافاصله به کنار زمین می روند و حواس مدافعان را پرت می کنند.
 2. سانتر سمت توپ (5) برای مدافع 4 را سد می کند.
 3. 4 سریعاً به سمت توپ نزدیک سبد می رود و درخواست توپ می کند.
 4. بعد از سد کردن مدافع 4، شمارۀ 5 به نقطۀ مقابل سبد می رود و درخواست توپ می کند.
 5. 1 با سنجیدن رفتار مدافعان توپ را برای یک پرتاب سه گام پاس می دهد.

نکات مربیگری:

 • 5 باید مدافع 4 را با زاویۀ درست سد کند که نتواند به سمت سبد برود.
 • سانترها باید دست دریافت توپشان مشخص باشد.
 • ار پاس توپ برای 4 یا 5 ممکن نبود 3 می تواند به بالای قوس برود و توپ را دریافت کند.

6. یو یو

توضیح کلی:

این سبک هم با سیستم باکس آغاز می شود. این بازی با این هدف طراحی شده است که توپ را به یکی از سانتر ها برساند و برای پرتاب سه گام حرکت ککنند.

بازیکنان کلیدی:

 • 4 و 5 باید دو بازیکنی باشند که بتوانند در شرایط سخت توپ را وارد سبد کنند و بهتر است که سانترهای تیم باشند.
 • 2 و 3 باید بتوانند سدهای قوی ایجاد کنند و بهتر است که گارد باشند.
 • 1 باید پاسور ماهری باشد.

شرح بازی:

بازی یویو

 1. بازی با سد کردن دفاع 4 و 5 توسط 2 و 3 شروع می شود.
 2. 4 و 5 به سرعت به سمت سبد می روند.
 3. 1 توپ را به 4 یا 5 پاس می دهد.
 4. اگر پاس به 4 یا 5 غیر ممکن باشد، 3 به کنار زمین فرار می کند توپ را دریافت می کند و یا شوت می کند یا توپ را عقب می کشد.

نکات مربیگری:

 • دو بازیکن نزدیک سبد که قرار است مدافعان را سد کنند نباید رو به جهتی که میخواهند سد کنند بازی کنند. در عوض، باید رو به هم باشند تا بازی تیم را لو ندهند.
 • سد کنندگان باید خیلی محکم و قوی وضیفۀ خود را اجرا اجرا کنند.
 • 4 و 5 باید تمام تلاششان را بکنند تا هنگام فرار به سمت سبد در سمت خود بمانند. اگر خیلی به هم نزدیک باشند یک مدافع می تواند توپ هردوشان را بدزد.

7. شکار (پرسه زنی)

توضیحات اصلی:

یک بازی خارج از خط سریع که با سیستم باکس شروع می شود و با سد توپ در نوک قوس و یک فضاسازی خوب تمام می شود.

بازیکنان اصلی:

 • 2 باید شخصی باشد که می خواهید هنگام سد و چرخش دریبل کند.
 • 5 باید فردی باشد که می خواهید هنگام سد و چرخش شخص سد کننده باشد.

شرح بازی:

بازی بسکتبال به روش شکار

بازی با سیستم باکس شروع می شود.

 1. بازی با سد کردن مدافعان گارد ها توسط سانتر ها شروع می شود. (گارد ها:2 و 3) (سانترها:4 و 5)
 2. بازیکن 2 به بالای قوس می رود و توپ را دریافت می کند در حالی که 3 به سمت مخالف توپ می رود.
 3. بعد از پاس 1 به داخل زمین می آید.
 4. شمارۀ 5 به سرعت برای مدافع 2 که به سبد حمله می کند سد ایجاد می کند.
 5. 2 میتواند خودش توپ را وارد سبد کند یا به 4 پاس بدهد تا او کار را تمام کند.

نکات مربیگری:

 • 5 باید با زاویۀ درست سد کند.
 • 5 باید تا جایی که م تواند فاصلۀ خودش را با مدافع زیاد کند.
 • 2 باید قادر باشد تا هنگام حمله بهترین تصمیم ها را اتخاذ کند. اگر امکان داشت پاس بدهد اگر نه توپ را وارد حلقه کند.
قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *