بهترین تمرین های پرتاب بسکتبال – قسمت دوم

پرتاب توپ را می توان یکی از مهم‌ترین توانایی های فردی در بسکتبال به شمار آورد. تمام بازیکنان در زمین حرکت می کنند تا بتوانند در نهایت توپ را به سبد انداخته و برای تیم خود امتیازآوری کنند. از طرفی توانایی پرتاب توپ تمامی بازیکنان یکسان نیست. توسط تمرین های پرتاب بسکتبال و تکرار آن ها می توان این توانایی را بهبود بخشید و کیفیت کلی تیم را ارتقا داد. به همین رو در این مطلب که در 3 بخش تقدیم حضورتان می شود، بهترین تمرین های بسکتبال برای پرتاب بهتر را مهیا کرده ایم. در بخش اول با 7 تمرین متنوع آشنا شدیم. در ادامه و قسمت دوم نیز 7 تمرین دیگر را با شما در میان خواهیم گذاشت.

ادامه مطلب را با بسکتفا همراه باشید.

بهترین تمرین های پرتاب بسکتبال

8. تمرین پرتاب پاس و دویدن

شرح مختصر

بازیکنان به صورت زیگزاگی از بین مخروط ها عبور می کنند. توپ را به مربی خود پاس می دهند، به سمت سبد حرکت می کنند. سپس پاس را از او دریافت می کنند. در نهایت انواع متفاوتی از پرتاب را امتحان می کنند.

هدف تمرین

کار کردن روی مهارت دریبل، کار با پا و پرتاب های متنوع از اهداف اصلی این تمرین است.

چینش بازیکنان

 • هر بازیکن یک توپ در اختیار دارد.
 • دو نفر به عنوان مربی نیاز است.
 • دو صف از بازیکنان در پشت خط مرکزی قرار می گیرند.
 • 3 عدد مخروط در سمت دیگر خط مرکزی جهت تمرین دریبل قرار می گیرند.

نحوه اجرا

 • مربی باید در ابتدا نوع پرتاب را برای بازیکنان تعیین کند.
 • با سوت مربی، اولین بازیکن شروع به حرکت از میان مخروط ها می کند.
 • در پایان دریبل توپ و در ناحیه بال زمین، بازیکن توپ را به مربی خود پاس می دهد.
 • سپس مربی پاس را به بازیکن می دهد تا او پرتاب موردنظر خود را به اجرا بگذارد.
 • به محض اینکه مربی توپ را به بازیکن پاس داد، بازیکن بعدی در صف شروع به دریبل و حرکت می کند.
 • هر بازیکن پس از پرتاب، توپ خود را ریباند کرده و از کنار خط طولی به انتهای صف سمت دیگر زمین ملحق می شود.

ایجاد تنوع

 • اگر تنها قصد تمرکز روی پرتاب و حرکت پای بازیکنان را دارید، می توانید مخروط ها را از تمرین حذف کنید.
 • می توانید با شمردن تعداد گل های بازیکنان به تمرین جنبه رقابتی ببخشید.

9. تمرین پرتاب اسکرین

شرح مختصر

در این تمرین از تمرین های پرتاب بسکتبال بازیکنان در پشت قوس 3 امتیازی به صف می شوند. بازیکن اول بدون توپ به سمت سبد حرکت می کند. سپس به محض رسیدن به زیر سبد، از اسکرین استفاده کرده و از اطراف مخروط به عقب برمی گردند. سپس توپ را از بازیکن بعدی در صف دریافت می کنند و اقدام به پرتاب می کنند. هر بازیکن توپ خود را ریباند کرده و به انتهای صف ملحق می شود.

هدف تمرین

بازیکنان در این تمرین نحوه استفاده از اسکرین و دریافت صحیح پاس را پس از آن فرا خواهند گرفت.

چینش بازیکنان

 • دو عدد مخروط یا صندلی یا هر جسم دیگری برای استفاده به عنوان اسکرین در دو سمت زمین قرار دهید.
 • تمام بازیکنان در یک صف در پشت قوس 3 امتیازی قرار می گیرند.
 • تمام بازیکنان به‌جز اولین فرد، یک توپ در اختیار دارند.

نحوه اجرا

 • ابتدا به بازیکنان خود گوشزد کنید که هرکدام باید از چه نوع برشی توسط اسکرین استفاده کنند.
 • اولین بازیکن به سرعت به سمت سبد حرکت می کند. به محض رسیدن به زیر سبد در یک حرکت انفجاری به سمت مخروط رفته و از آن جهت اسکرین استفاده می کند. بازیکن بعدی در صف توپ را به او پاس می دهد. بازیکن صاحب توپ اقدام به پرتاب خواهد کرد.
 • پس از پرتاب، بازیکن بعدی در صف که قبلاً پاس را ارسال کرده بود، شروع به دویدن به سمت سبد می کند و این بار از مخروط سمت مقابل برای اسکرین استفاده می کند.
 • این پروسه حدود 5 دقیقه ادامه پیدا می کند. سعی کنید هر بار که صف به انتهای خود می رسد، نوع پرتاب را برای بازیکنان تغییر دهید تا در نحوه پرتاب تنوع ایجاد شود.

ایجاد تنوع

 • اگر تعداد بازیکنان شما زیاد است، می توانید دو صف تشکیل دهید. در این صورت هر بازیکن در هر صف تنها از سمت خود حرکت می کند و از مخروط سمت خود برای اسکرین استفاده می کند.
 • می توانید با افزودن هدف به بازی حالت رقابتی بدهید. برای مثال اولین بازیکنی که موفق به کسب 5 امتیاز شود، برنده بازی خواهد بود. بدین منظور که 5 پرتاب موفق در تمرین به ثمر برساند.

10. پرتاب برای هم تیمی

شرح مختصر

بازیکنان در دو ردیف با فاصله حدود 3 متری به صف می شوند. هر بازیکن دارای یک بازیکن مستقیم خواهد بود. سپس بازیکنان روبرو با شیوه صحیح توپ را به یکدیگر پاس می دهند. پاس باید به شکلی باشد که حریف شما به سادگی و بدون حرکت زیاد بتواند آن را دریافت کند.

هدف تمرین

این تمرین باید در سنین پایین بسیار جدی گرفته شود تا بازیکنان در نحوه پرتاب صحیح توپ مهارت کافی کسب کنند. بازیکنان شما به سادگی می توانند تعداد زیادی پرتاب انجام داده و مربی نیز ناظر بر شیوه پرتاب خواهد بود.

چینش بازیکنان

 • تمام بازیکنان یک هم تیمی و بازیکن مستقیم انتخاب می کنند.
 • بسته به سن و مهارت بازیکنان، در 2 صف با فاصله 2 تا 3 متر از یکدیگر قرار می گیرند.
 • هر دو بازیکن یک توپ بسکتبال دریافت می کنند.

نحوه اجرا

 • ابتدا صف بازیکنان را به دلخواه خود بچینید. می توانید بازیکنان را در تعداد صف دلخواه قرار دهید.
 • نحوه پرتاب صحیح توپ را با جزئیات به بازیکنان خود آموزش دهید.
 • بازیکنان برای مدت زمان معین توپ را به سمت یکدیگر پرتاب می کنند.
 • مربی به صورت مرتب بین بازیکنان حرکت کرده و نکات لازم و اشتباهات آن‌ها را گوشزد خواهد کرد.

ایجاد تنوع

اگر تعداد بازیکنان شما فرد است، می توانید برای هم تیمی بازیکن فرد یکی از مربی ها یا والدین را برای پرتاب توپ او انتخاب کنید.

11. تمرین پرتاب 30+1

شرح مختصر

بازیکنان به دو تیم تقسیم می شوند و به رقابت با یکدیگر می پردازند. مربی 3 ناحیه از زمین را مشخص می کند که هر تیم باید 10 پرتاب از آنجا انجام دهد. سپس برای برنده شدن باید یک پرتاب دور از سبد 3 امتیازی صورت گیرد. مجموع پرتاب ها 31 پرتاب خواهد بود.

هدف تمرین

یک تمرین مفرح و هیجان انگیز است که قابلیت پرتاب بازیکنان را در نقاط مختلف زمین به چالش می کشد.

چینش بازیکنان

 • بازیکنان خود را به گروه های ترجیحاً 3 تا 5 نفره تقسیم کنید. البته هر تعداد بازیکن می تواند برای این تمرین جوابگو باشد.
 • هر گروه یک توپ در اختیار خواهد داشت.
 • 3 نقطه از زمین را برای بازیکنان خود تعیین کنید تا از آنجا اقدام به پرتاب کنند. برای مثال می توانید روی زانو، بلوک، خط پرتاب آزاد، گوشه نزدیک یا هر نقطه دلخواه دیگری را در نظر بگیرید.

نحوه اجرا

 • با سوت مربی بازیکنان شروع به پرتاب از نقطه اول می کنند.
 • بازیکنان به نوبت پرتاب خود را انجام داده و پس از ریباند توپ آن را به بازیکن بعدی در صف خود تحویل می دهند.
 • هنگامی که تیم 10 پرتاب خود را به ثمر رساند، به نقطه دیگر می روند تا 10 پرتاب دوم خود را انجام دهند. تیم دیگر به پرتاب ادامه می دهد تا از هر نقطه 10 پرتاب به ثمر برسد.
 • هر تیمی که 30 پرتاب خود را به ثمر رساند، اقدام به پرتاب دور از سبد و میانه زمین خواهد کرد. تیمی که موفق به این کار شود، برنده بازی خواهد بود.

ایجاد تنوع

اگر سن و توانایی بازیکنان شما پایین است، نقاط 3 گانه را نزدیک به سبد انتخاب کنید و پرتاب نهایی را نیز به جای میانه زمین از پشت قوس 3 امتیازی در نظر بگیرید.

12. پرتاب زیر سبد تحت فشار

شرح مختصر

در هر سمت زمین دو ردیف از بازیکنان قرار می گیرند. یک بازیکن با خصوصیت تهاجمی بهتر با اختلاف اندک شروع به دریبل توپ به سمت سبد سمت دیگر زمین می کند و بازیکن دیگر نیز برای دفاع به دنبال او خواهد رفت. مهاجم سعی در پرتاب زیر سبد خواهد کرد و مدافع نیز برای او مزاحمت ایجاد می کند.

هدف تمرین

توسط این تمرین، بازیکنان شما در پرتاب زیر سبد تحت فشار را مهارت پیدا می کنند. همچنین دویدن به سمت سبد در طول زمین باعث خستگی شده و طی کردن این مسافت باعث شبیه سازی شرایط بازی می شود.

چینش بازیکنان

 • در هر سمت زمین 2 صف از بازیکنان شکل می گیرد.
 • بازیکنان صف هجومی هرکدام یک توپ در دست دارند.
 • در هر سمت زمین یک مربی برای شروع تمرین حضور خواهد داشت.

نحوه اجرا

 • مربی بازیکن هجومی را چند قدم جلو می آورد تا مقداری فاصله با مدافع ایجاد شود. این فاصله بستگی به سرعت و توانایی هردو بازیکن خواهد داشت.
 • با سوت مربی، مهاجم و مدافع به سمت سبد مقابل حرکت می کنند.
 • هدف مهاجم به ثمر رساندن پرتاب موفق زیر سبد و هدف مدافع نیز ایجاد فشار و جلوگیری از پرتاب موفق بدون خطا خواهد بود.
 • پس از انجام پرتاب موفق یا غیر موفق، هردو بازیکن به انتهای صف همان سمت زمین ملحق می شوند.

ایجاد تنوع

 • می توانید سمت زمین را تغییر دهید تا بازیکنان از دست چپ خود نیز برای دریبل و پرتاب استفاده کنند.
 • می توانید جهت ایجاد رقابت برای بازیکنان هدف تعیین کنید.

13. تمرین پرتاب پس از خستگی

شرح مختصر

بازیکنان به گروه های 3 تا 4 نفره تقسیم می شوند. در این تمرین هر بازیکن ابتدا توپ را به یک پرتابگر پاس می دهد. سپس به سمت دیگر زمین می دود. توپ را برای پرتاب خود دریافت می کند. در نهایت توپ خود را ریباند می کنند تا بتوانند به پرتابگر بعدی پاس دهند.

هدف تمرین

در این تمرین سریع بازیکنان پرتاب توپ را پس از خستگی مفرط فرا می گیرند. شرایط جسمی و روحی بازیکنان توسط این تمرین به طور قابل ملاحظه ای ارتقا می یابد.

چینش بازیکنان

 • بازیکنان به گروه های 3 یا 4 نفره تقسیم می شوند.
 • دو گروه در 2 طرف خطوط عرضی زمین و یک گروه در خط میانه زمین مستقر می شوند.
 • هرکدام از بازیکنان پشت خط عرضی یک توپ در دست خواهند داشت.

نحوه اجرا

 • بازیکنان روی خط میانه زمین به یک سمت حرکت خواهند کرد. هرکدام از آن‌ها به سمت بازیکن تعیین شده خود دویده و پس از دریافت توپ از او توسط پاس، اقدام به پرتاب از فاصله تعیین شده توسط مربی خواهند کرد.
 • پس از پرتاب توپ، بازیکن توپ خود را ریباند کرده و در کنار خط عرضی منتظر بازیکن بعدی خواهد شد تا این بار توپ را به او پاس بدهد.
 • بازیکنی که قبلاً به پرتابگر پاس داده بود، بلافاصله به سمت دیگر زمین می دود و این بار توپ را از بازیکن روبروی خود دریافت کرده و اقدام به پرتاب می کند.
 • این روال به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه پیدا می کند و سپس شکل پرتاب عوض می شود.

ایجاد تنوع

می توانید به هر بازیکن یک توپ بدهید. این بار به جای دریافت پاس از هم تیمی، توسط توپ تمام طول زمین را دریبل کرده و سپس اقدام به پرتاب خواهند کرد.

14. تمرین پرتاب تِنِسی

شرح مختصر

تمرین با توپ زیر سبد شروع می شود. در هر بار حرکت در طول زمین، 2 پاس و پرتاب صورت می گیرد. دو بازیکنی که ابتدا پاس می دهند، سپس جایگاه خود را عوض کرده و این بار اقدام به پرتاب پرشی خواهند کرد. این پرتاب می تواند از ناحیه پست بالا یا روی خط پرتاب 3 امتیازی باشد. پاس را نیز از بازیکن مستقر روی خط طولی دریافت خواهند کرد.

هدف تمرین

این تمرین برای پاس دادن به بازیکنی که با نهایت سرعت در حال حرکت است، فوق العاده است. پرتاب های مکرر و تغییر سرعت های متعدد در این تمرین باعث متفاوت بودن آن از دیگر تمرین ها می شود.

چینش بازیکنان

 • حدود 10 بازیکن یا بیشتر برای این تمرین نیاز است.
 • 5 توپ بسکتبال نیاز خواهید داشت.
 • یک بازیکن در زیر یکی از سبدهای زمین مستقر می شود.
 • دو ردیف بازیکن در کنار هردو خط طولی و در امتداد هردو خط پرتاب آزاد قرار می گیرند. بدین ترتیب 4 ردیف بازیکن برای این منظور نیاز خواهید داشت.
 • بازیکن اول زیر سبد به توپ نیاز خواهد داشت.
 • دومین بازیکنان در دو صف نزدیک به بازیکن زیر سبد به توپ نیاز دارند.
 • بازیکنان اول در دو صف سمت دیگر زمین هرکدام به توپ نیاز دارند.

نحوه اجرا

 • بازیکن زیر سبد به یکی از بازیکنان یکی از صف ها پاس می دهد. در اینجا 1 به 2 پاس می دهد.
 • بازیکن اول صف دیگر (3) به سمت سبد می دود. پاس را از 2 دریافت کرده و اقدام به پرتاب زیر سبد خواهد کرد.
 • بازیکنانی که پاس داده اند، اکنون به سمت دیگر زمین رفته و از بازیکنان کنار خط طولی پاس دریافت می کنند و پرتاب پرشی انجام می دهند. در این نمونه، بازیکن شماره 2 از بازیکن شماره 1 و بازیکن شماره 1 از بازیکن شماره 3 پاس دریافت می کند.
 • این دو بازیکن پس از پرتاب پرشی اقدام به ریباند توپ خود کرده و آن را به اولین بازیکن از صف خود پاس می دهند.
 • پس از انجام پرتاب زیر سبد، شماره 1 پرتاب خود را ریباند کرده و می تواند به هرکدام از بازیکنانی که توپ را به پرتابگر پاس داده بودند، بسپارد.
 • 1 به 2 پاس می دهد و او نیز به 5 پاس می دهد که در حال دویدن برای پرتاب زیر سبد خواهد بود.
 • 1 و 2 هردو به سمتی می دوند که پاس داده اند و توپ را برای پرتاب پرشی دریافت خواهند کرد.
 • 5 اکنون توپ خود را ریباند کرده و چرخه را ادامه می دهد. هم‌زمان 1 و 2 نیز توپ خود را ریباند کرده و به اولین بازیکن در صف خود پاس می دهند.
 • تمرین برای حدود 2 تا 4 دقیقه به همین شکل ادامه پیدا می کند.

در اینجا به انتهای بخش دوم این مقاله رسیدیم. از نظر شما کدام یک از تمرین های پرتاب بسکتبال نامبرده در این قسمت نسبت به دیگر تمرین ها کیفیت بهتری دارد؟ کدام یک از این تمرین ها را قبلاً انجام داده اید یا با آن‌ها آشنایی دارید؟ اگر تمرین های دیگری برای افزایش کیفیت پرتاب سراغ دارید، آن‌ها را با ما در میان بگذارید. بخش سوم این مقاله را نیز از دست ندهید.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *