لیگ NBA؛ شکست تورنتو رپترز و گلدن استیت واریرز

در ادامه بازی های لیگ NBA تیم های فینالیست سال گذشته، یعنی تورنتو رپترز و گلدن استیت برابر حریفان خود شکست خوردند.

شکست گلدن استیت و تورنتو رپترز

دترویت پیستونز ۱۱۳-۱۰۹ بروکلین نتس

نتایج:

کوارتر اول: دترویت پیستونز ۳۳-۲۶ بروکلین نتس
کوارتر دوم: دترویت پیستونز ۱۳-۲۸ بروکلین نتس
کوارتر سوم: دترویت پیستونز ۳۲-۱۸ بروکلین نتس
کوارتر چهارم: دترویت پیستونز ۳۵-۳۷ بروکلین نتس

ترکیب اصلی:

دترویت پیستونز: مارکیف موریس، تونی اسنل، آندره دراموند، لوک کنارد، بروس براؤن جی آر
بروکلین نتس: تائورین پرینس، جو هریس، دی آندره جردن، کایری اروینگ، کاریس لورت

بهترین بازیکن دترویت پیستونز:
آندره دراموند: ۲۵ امتیاز، ۲۰ ریباند، ۶ اسیست، ۳ توپ‌ربایی، ۴ ترن اور

بهترین بازیکن بروکلین نتس:
کایری اروینگ: ۲۰ امتیاز، ۱۱ ریباند، ۱۰ اسیست، بدون توپ‌ربایی، ۲ ترن اور

اوکلاهاما سیتی تاندر ۱۱۵-۱۰۴ نیو اورلینز پلیکانز

نتایج:

کوارتر اول: اوکلاهاما سیتی تاندر ۳۳-۲۶ نیو اورلینز پلیکانز
کوارتر دوم: اوکلاهاما سیتی تاندر ۳۲-۳۴ نیو اورلینز پلیکانز
کوارتر سوم: اوکلاهاما سیتی تاندر ۲۹-۲۶ نیو اورلینز پلیکانز
کوارتر چهارم: اوکلاهاما سیتی تاندر ۲۱-۱۸ نیو اورلینز پلیکانز

ترکیب اصلی:

اوکلاهاما سیتی تاندر: دنیلو گالیناری، ترنس فرگوسن، نرلز نوئر، شای گیلگئوس الکساندر، کریس پال
نیو اورلینز پلیکانز: برندون اینگرام، نیکولو ملی، جلیل اوکافور، جرو هالیدی، لنزو بال

بهترین بازیکن اوکلاهاما سیتی تاندر:
شای گیلگئوس الکساندر: ۲۳ امتیاز، ۸ ریباند، ۴ اسیست، بدون توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

بهترین بازیکن نیو اورلینز پلیکانز:
جوش هارت: ۱۲ امتیاز، ۱۵ ریباند، ۳ اسیست، ۱ توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

اورلاندو مجیک ۸۷-۹۱ دنور ناگتس

نتایج:

کوارتر اول: اورلاندو مجیک ۲۶-۱۷ دنور ناگتس
کوارتر دوم: اورلاندو مجیک ۱۹-۲۳ دنور ناگتس
کوارتر سوم: اورلاندو مجیک ۱۸-۲۹ دنور ناگتس
کوارتر چهارم: اورلاندو مجیک ۲۴-۲۲ دنور ناگتس

ترکیب اصلی:

اورلاندو مجیک: جاناتان ایساک، آرون گوردون، نیکولا ووچویچ، مارکله فالتز، اوان فورنیر
دنور ناگتس: پائول میلسپ، توری کریگ، نیکولا یوکیچ، گری هریس، جمال مورای

بهترین بازیکن اورلاندو مجیک:
نیکولا ووچویچ: ۲۴ امتیاز، ۷ ریباند، ۲ اسیست، بدون توپ‌ربایی، ۲ ترن اور

بهترین بازیکن دنور ناگتس:
نیکولا یوکیچ: ۲۰ امتیاز، ۷ ریباند، ۴ اسیست، بدون توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

میلواکی باکس ۹۱-۱۲۳ تورنتو رپترز

نتایج:

کوارتر اول: میلواکی باکس ۳۶-۱۷ تورنتو رپترز
کوارتر دوم: میلواکی باکس ۳۰-۳۳ تورنتو رپترز
کوارتر سوم: میلواکی باکس ۲۹-۴۰ تورنتو رپترز
کوارتر چهارم: میلواکی باکس ۲۰-۱۵ تورنتو رپترز

ترکیب اصلی:

میلواکی باکس: یانیس آنتتوکومپو، کریس میدلتون، بروک لوپز، اریک بلدسوئه، وسلی متیوز
تورنتو رپترز: پاسکال سیاکم، ا جی آنیونوبی، مارک گسول، فرد ون ویلت، کایل لاری

بهترین بازیکن میلواکی باکس:
یانیس آنتتوکومپو: ۳۶ امتیاز، ۱۵ ریباند، ۸ اسیست، ۱ توپ‌ربایی، ۳ ترن اور

بهترین بازیکن تورنتو رپترز:
کایل لاری: ۳۶ امتیاز، ۴ ریباند، ۶ اسیست، بدون توپ‌ربایی، ۶ ترن اور

تورنتو رپترز

واشنگتن ویزاردز ۹۱-۱۲۳ مینستوتا تیمبرولوز

نتایج:

کوارتر اول: واشنگتن ویزاردز ۳۴-۴۲ مینستوتا تیمبرولوز
کوارتر دوم: واشنگتن ویزاردز ۲۲-۱۸ مینستوتا تیمبرولوز
کوارتر سوم: واشنگتن ویزاردز ۱۶-۳۶ مینستوتا تیمبرولوز
کوارتر چهارم: واشنگتن ویزاردز ۳۷-۲۵ مینستوتا تیمبرولوز

ترکیب اصلی:

واشنگتن ویزاردز: روی هاچیمورا، ایساک بونگا، توماس برایانت، ایش اسمیت، بردلی بیل
مینستوتا تیمبرولوز: رابرت کوینگتون، تروئون گراهام، گرجی داینگ، جف تیگ، اندرو ویگینز

بهترین بازیکن واشنگتن ویزاردز:
ایسیا توماس: ۱۶ امتیاز، ۴ ریباند، ۷ اسیست، بدون توپ‌ربایی، ۳ ترن اور

بهترین بازیکن مینستوتا تیمبرولوز:
جف تیگ: ۱۵ امتیاز، ۴ ریباند، ۱۳ اسیست، ۳ توپ‌ربایی، ۴ ترن اور

ممفیس گریزلیز ۱۰۵-۱۱۴ فینیکس سانز

نتایج:

کوارتر اول: ممفیس گریزلیز ۲۴-۳۱ فینیکس سانز
کوارتر دوم: ممفیس گریزلیز ۲۳-۱۴ فینیکس سانز
کوارتر سوم: ممفیس گریزلیز ۲۲-۳۷ فینیکس سانز
کوارتر چهارم: ممفیس گریزلیز ۳۶-۲۲ فینیکس سانز

ترکیب اصلی:

ممفیس گریزلیز: جائه کراؤدر، جیرن جکسون جی آر، جوناس والانسیوناس، جا مورانت، دیلون بروکس
فینیکس سانز: کلی اوبر جی آر، داریو ساریچ، آرون بینز، ریکی رابیو، دوین بوکر

بهترین بازیکن ممفیس گریزلیز:
برندون کلارک: ۱۶ امتیاز، ۱۱ ریباند، بدون اسیست، ۳ توپ‌ربایی، ۲ ترن اور

بهترین بازیکن فینیکس سانز:
ریکی رابیو: ۱۱ امتیاز، ۵ ریباند، ۶ اسیست، ۳ توپ‌ربایی، ۲ ترن اور

پورتلند بلیزرز ۱۲۸-۱۲۹ فیلادلفیا سونی سیکسرز

نتایج:

کوارتر اول: پورتلند بلیزرز ۳۲-۲۷ فیلادلفیا سونی سیکسرز
کوارتر دوم: پورتلند بلیزرز ۳۶-۳۰ فیلادلفیا سونی سیکسرز
کوارتر سوم: پورتلند بلیزرز ۳۴-۳۵ فیلادلفیا سونی سیکسرز
کوارتر چهارم: پورتلند بلیزرز ۲۶-۳۷ فیلادلفیا سونی سیکسرز

ترکیب اصلی:

پورتلند بلیزرز: ماریو هزونجا، رودنی هود، آنتونی تالیور، دامیان لیارد، سی جی مک کالوم
فیلادلفیا سونی سیکسرز: توبیاس هریس، ماتیس سایبول، آل هورفورد، بن سیمونز، جوش ریچاردسون

بهترین بازیکن پورتلند بلیزرز:
دامیان لیارد: ۳۳ امتیاز، ۵ ریباند، ۹ اسیست، ۲ توپ‌ربایی، ۷ ترن اور

بهترین بازیکن فیلادلفیا سونی سیکسرز:
آل هورفورد: ۲۵ امتیاز، ۵ ریباند، ۷ اسیست، ۱ توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

گلدن استیت واریرز ۸۷-۹۳ شارلوت هورنتس

نتایج:

کوارتر اول: گلدن استیت واریرز ۳۰-۲۵ شارلوت هورنتس
کوارتر دوم: گلدن استیت واریرز ۲۵-۲۵ شارلوت هورنتس
کوارتر سوم: گلدن استیت واریرز ۱۶-۱۸ شارلوت هورنتس
کوارتر چهارم: گلدن استیت واریرز ۱۶-۲۵ شارلوت هورنتس

ترکیب اصلی:

گلدن استیت واریرز: گلن رابینسون، اریک پاسکال، ویلی کالی اشتین، کال باؤمن، جردن پول
شارلوت هورنتس: پی جی واشنگتن، مایلز بریج، کودی زلر، دی وین باکون، تری رزیر

بهترین بازیکن گلدن استیت واریرز:
گلن رابینسون: ۱۶ امتیاز، ۹ ریباند، ۳ اسیست، ۲ توپ‌ربایی، ۲ ترن اور

بهترین بازیکن شارلوت هورنتس:
دی وین باکون: ۲۵ امتیاز، ۶ ریباند، ۲ اسیست، ۲ توپ‌ربایی، بدون ترن اور

گلدن استیت

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *