قوانین بسکتبال برای بازیکنان و مربیان جدید

قوانین بسکتبال

 

قوانین بسکتبال برای آموزش بسیار واضح و سر راست است، با این وجود برخی قوانین برای بازیکنان جوان تر به راحتی قابل فراموشی ست. قانون سه دوم که می گوید مهاجم چه مدت می تواند در منطقۀ آزاد مستطیل شکل بماند مثال خوبی ست.

هنگامی که قوانین بسکتبال را به بازیکنان تیم تان یاد می دهید، یک روش آسان برای کسب اطمینان از اینکه آن ها این قوانین را فراموش نکنند وجود دارد. آن ها را مجبور کنید تا قوانین را به شما یاد بدهند. برای هر تمرین چند دقیقه وقت بگذارید. سعی کنید فضای تمرین صمیمی باشد. به علاوه می توانید قوانین را در حین تمرین نیز آموزش دهید.

پیش از آنکه قوانین بسکتبال را به تیم تان آموزش دهید باید خودتان آن ها را بدانید.

قوانین بسکتبال

بسکتبال یک ورزش تیمی است. هر تیم با پنج بازیکن سعی می کند با پرتاب توپ به داخل حلقه که ده فوت بالاتر از زمین است امتیاز بگیرد. بازی در زمینی اجرا می شود که آن را سالن می نامند و در انتهای هر سالن یک سبد قرار دارد. سالن با یک خط در نیمه به دو قسمت تقسیم می شود. اگر مهاجم با توپ عقب تر از خط وسط سالن بازی کند، ده ثانیه زمان دارد تا توپ را به آن طرف خط بفرستد. اگر این اتفاق نیفتد توپ را مدافعان در اختیار می گیرند. هنگامی که مهاجم توپ را در آن طرف خط میانی بگیرد، دیگر موقعیتی در ناحیه پشت خط برای تصاحب توپ وجود ندارد. اگر چنین حالتی رخ دهد مدافع توپ را می گیرد.

توپ در سالن به سمت سبد با دریبل کردن یا پاس به حرکت در می آید. تیمی که صاحب توپ هست تیم مهاجم نامیده می شود. تیمی که صاحب توپ نیست تیم مدافع نامیده می شود. آن ها سعی می کنند تا توپ ربایی کنند، مانع پرتاب ها شوند، پاس ها را قطع کنند و ریباند (توپ ربایی) انجام دهند.

هنگامی که تیم توپ را از سبد رد کند صاحب دو امتیاز شده و توپ به تیم مقابل واگذار می شود. اگر توپی که وارد سبد شده خارج از منطقۀ سه امتیازی باشد، امتیاز این توپ سه است. پرتاب آزاد دارای یک امتیاز است. پرتاب های آزاد طبق قوانینی که شامل تعداد خطاء مشخص در یک نیمه یا نوع خطا می باشد به یک تیم تعلق می گیرد. خطا بر روی پرتاب کننده منجر به سه پرتاب آزاد برای آن بازیکن می شود. اگر خطا پشت خط پرتاب آزاد باشد سه پرتاب می گیرد. دیگر نوع خطاها منجر به پرتاب های آزاد نمی شود تا اینکه تعداد مشخصی در یک نیمه اتفاق بیفتد. هنگامی که به آن تعداد برسد بازیکنی که خطا بر رویش انجام شده یک پرتاب 1 و 1 دارد. اگر اولین پرتاب آزادش را به داخل سبد بیندازد می تواند پرتاب دوم را نیز انجام دهد. اگر اولی را از دست بدهد توپ ریباند می شود.

قوانین بسکتبال

هر بازی به قسمت هایی تقسیم می شود. در تمام سطوح دو نیمه داریم. در دانشکده هر نیمه بیست دقیقه است. در دبیرستان و مقاطع پایین تر به کوارترهای هشت و گاهی شش دقیقه ای تقسیم می شود. برای بسکتبالیست های حرفه ای کوارتر ها بیست دقیقه است. چندین توقف در میان نیمه ها وجود دارد. دوره های توقف با طول زمان متفاوت تا زمانی که یکی از تیم ها برنده شود ادامه دارد.

هر تیم یک سبد یا گل دارد تا از آن دفاع کند. این یعنی سبد دیگر، سبد امتیاز گیری است. در نیمه بازی تیم ها جاهایشان را عوض می کنند. بازی توسط یکی از بازیکنان در مرکز سالن آغاز می شود. بازیکنی که دستش روی توپ قرار دارد آن را به هم تیمی خود می دهد. این Tip-off نامیده می شود. علاوه بر این برای توپ ربایی از تیم حریف روش های دیگری نیز وجود دارد.

یک روش دیگر هم در صورتی که تیم حریف خطا کند یا خشونتی از خود نشان دهد وجود دارد.

خطاها و خشونت ها

خطاها

خطاهای شخصی. خطاهای شخصی شامل هرگونه تماس فیزیکی غیر قانونی می شود.

ضربه زدن

هل دادن

ضربه زدن با دست

نگه داشتن

مانع های غیرقانونی، هنگامی که بازیکن مهاجم در حرکت است. این زمانی رخ می دهد که بازیکن مهاجم با مدافع حریف دچار تماس فیزیکی می شود که سعی دارد مسیرش را سد کند.

مجازات خطاء شخصی. اگر بازیکنی به هنگام پرتاب رویش خطا انجام شود، آنگاه دارای دو پرتاب آزاد می شود اگر پرتابش به داخل سبد نیفتد، اما درصورتی که پرتاب آزادش به داخل سبد بیفتد تنها یک پرتاب دارد.

اگر بازیکن در حال یک پرتاب سه امتیازی باشد و بر روی او خطائی انجام شود سه پرتاب آزاد دریافت می کند. اگر بازیکن در حال یک پرتاب سه امتیازی باشد و بر روی او خطائی انجام شود اما به هر نحوی پرتاب را انجام دهد، یک پرتاب آزاد جایزه می گیرد. بنابراین، می تواند چهار امتیاز در بازی بگیرد.

ورودی ها. اگر هنوز پرتاب انجام نشده باشد و خطا اتفاق بیفتد توپ به تیمی که روی بازیکنش خطا انجام شده واگذار می شود. آن ها توپ را در نزیک ترین محل یا خط عرضی، خارج از محوطه توپ را می گیرند و 5 ثانیه زمان دارند تا توپ را به داخل سالن پاس بدهند.

یک و یک. اگر تیم خطا کننده بیشتر از هفت خطا در بازی انجام دهد، آنگاه بازیکنی که بر روی او خطا انجام شده یک پرتاب آزاد جایزه می گیرد. اگر پرتاب اول را درست انجام دهد، یک پرتاب آزاد دیگر نیز جایزه می گیرد.

قوانین بسکتبال

ده خطا یا بیشتر. اگر تعداد خطا انجام شده در یک بازی بیشتر از ده باشد آنگاه بازیکنی که بر روی او خطا انجام شده دو پرتاب آزاد دریافت می کند.

هل دادن. خطا مهاجم زمانی اتفاق می افتد که یک بازیکن بازیکن مدافع را هل دهد. در این صورت توپ به تیمی داده می شود که خطا بر روی بازیکنش انجام شده است.

سد شدن. این حرکت یک تماس شخصی غیر قانونی است و زمانی اتفاق می افتد که مدافع دارای موقعیت مناسبی جهت مانع شدن از حرکت بازیکن حریف به سمت سبد ندارد.

خطا Flagrant. برخورد خشن با بازیکن حریف. این حرکت شامل ضربه زدن، لگد زدن، پانچ کردن می شود. این خطا نتیجۀ پرتاب های آزاد و موقعیت بازیکن مهاجم پس از پرتاب توپ است.

خطا تکنیکی. یک بازیکن یا مربی ممکن است این نوع خطا را انجام دهند. این خطا شامل برخورد بازیکن یا توپ نمی شود اما به شیوه بازی مربوط می شود. زبان توهین آمیز، فحاشی، حرکات توهین آمیز، و حتی بحث کردن می توانند به عنوان خطا تکنیکی در نظر گرفته شوند.

خشونت ها

قدم زدن/حرکت کردن. بیشتر از یک گام و نیم بدون دریبل کردن توپ traveling نامیده می شود. پای محورتان را زمانی که دریبل زدن را متوقف کرده اید حرکت دهید.

حمل کردن/ با کف دست گرفتن. این زمانی است که بازیکن با دستش زیر توپ را گرفته است.

دریبل دوبل. دریبل زدن توپ با هر دو دست روی توپ در یک موقعیت زمانی یا بلند کردن توپ و دوباره دریبل زدن را دریبل دوبل می گویند.

نگه داشتن توپ. به طور اتفاقی دو بازیکن یا بیشتر موقعیت توپ را در یک زمان بدست آورده اند. برای اجتناب از یک درگیری خشونت آمیز یا طولانی مدت، بازیکن صاحب توپ، آن را به دیگر هم تیمی ها پاس می دهد.

رفت و برگشت. اگر بازیکن مدافع مانع یک پرتاب شود درحالی که توپ در حال افتادن به داخل سبد باشد، یا اینکه روی استوانه بالای حلقه باشد، این رفت و برگشت است و پرتاب شمرده می شود. اگر خطا توسط بازیکن مهاجم انجام شود یک خطا خشونت آمیز است و توپ به تیم حریف داده می شود تا پرتاب انجام دهند.

خطا پشت سالن. اگر مهاجم توپ را تا خط میانی سالن بیاورد، آن ها نمی توانند در حالی که در موقعیت هستند از خط عبور کنند. اگر این کار را انجام دهند توپ به بازیکنان حریف داده می شود.

محدودیت های زمانی. بازیکن برای پاس دادن توپ پنج ثانیه زمان دارد، اگر این کار را انجام ندهد باید توپ را به تیم دیگر بدهد. از دیگر قوانین محدودیت ها شامل این است که اگر بازیکن تحت محاصره بازیکنان حریف باشد نمی تواند توپ را بیشتر از پنج ثانیه نگه دارد، در برخی موقعیت ها و سطوح، محدودیت های پرتاب از تیم می خواهند تا پرتاب را در چهارچوب زمانی داده شده انجام دهد.

قوانین بسکتبال

موقعیت بازیکنان

مرکز. معمولا بلند ترین بازیکنان تان در مرکز حضور دارند.  به طور کلی موقعیت آن ها نزدیک به سبد است.

مهاجم. هدف مرکز باز کردن راهی برای پاس دادن و پرتاب کردن است. آن ها همچنین مسئول هستند تا مانع مدافعان شوند تا از ورود  دیگر بازیکنان به سمت سبد جلوگیری شود. از بازیکنان مرکز انتظار می رود تا ریباند های تهاجمی انجام دهند و به موقعیت قبل برگردند.

مدافع. در دفاع، مسئولیت اصلی مرکز این است که جلوی حریفان را با سد کردن و مانع شدن از ارسال پاس به منطقه مستطیل شکل پرتاب آزاد بگیرند. از آن ها انتظار می رود ریباند های زیادی انجام دهند زیرا بلند قامت هستند.

فوروارد. دیگر بازیکنان بلند قامت شما فوروارد های تان هستند. درحالی که از یک بازیکن فوروارد خواسته می شود تا زیر حلقه قرار بگیرد، ممکن است از آن ها خواسته شود تا در گوشه ها یا بال ها نیز بازی کنند.

مهاجم. فوروارد ها مسئول هستند تا آزادانه پاس بدهند، پرتاب های خارجی را بگیرند، به سمت اهداف حرکت کنند، و ریباند انجام دهند.

مدافع. مسئولیت آن ها شامل ریباند کردن و سد راه بازیکنان حریف شدن به سمت سبد می شود.

نگهبانی. این موقعیت شامل کوتاه ترین بازیکنان تان می شود و باید در دریبل زدن مهارت بالایی داشته باشند، سالن را به خوبی ببینند و پاس بدهند. وظیفه آن ها این است که توپ را به داخل سالن بفرستند.

مهاجم. دریبل زدن، پاس دادن، و مدیریت بازیکنان مهاجم است. آن ها همچنین نیاز دارند تا به سمت سبد حرکت کنند و از گوشه ها پرتاب انجام دهند.

مدافع. در دفاع، بازیکن نگهبان مسئولیت توپ ربایی، جلوگیری از حرکت بازیکنان حریف به سمت سبد، باکس اوت کردن (ریباند کردن توپ بعد از پرتاب از دست رفته) است.

قوانین بسکتبال

بازیکنان و مربیان جدید از کجا شروع کنند؟

ابتدا پیشنهاد می کنیم که بر آموزش های پایه بسکتبال تمرکز کنید.

برای آموزش مهارت های پایه با این 72 تمرین بسکتبالی که شامل آموزش گام به گام است شروع کنید. آن ها به شما کمک می کنند تا مهارت های بسکتبال را بیاموزید.

مانند هر ورزشی سن شما اهمیتی ندارد. چه یک بازیکن حرفه ای باشید چه یک بازیکن جوان که تازه شروع کرده است. نیاز دارید تا آموزش ها را به شکل قوی بیاموزید تا موفق شوید.

متاسفانه بسیاری از مردم واقعا نمی دانند که این ها به چه معناست.

اساس و پایه شامل کار کردن بر کوچک ترین چیزهایی است که شما را بهتر می کند، اهمیتی ندارد برای چه تیم یا مربی بازی می کنید، یا اینکه در موقعیت مدافع یا مهاجم باشید.

برای مثال با تمرکز کردن بر تمرین پرتاب، بهتر خواهید شد و اهمیتی ندارد که برای چه تیمی بازی می کنید. اساس پرتاب کردن توپ شامل موقعیت مناسب پا، موقعیت دست، بازو ها، و غیره است. این ها برخی از کوچک ترین چیزهایی هستند که تفاوت ایجاد می کنند. آن ها را بیاموزید.

قوانین بسکتبال

به شما پیشنهاد می کنیم که تکنیک و مهارت ها را بیاموزید:

پرتاب

پاس

دریبل

پرتاب با یک دست

توقف پیش از پرتاب

حرکت دادن پا محوری

سد شدن

قطع کردن

دفاع

ریباند / توپ ربایی

این ها مهارت های مهمی هستند که باید آن ها را بیاموزید زیرا آن ها شما و تیم تان را بهتر می کنند، اهمیتی ندارد که سن یا موقعیت تان چیست.

 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *