لیگ NBA؛ از شکست لس آنجلس کلیپرز تا پیروزی راکتس

در ادامه بازی های لیگ NBA تیم بسکتبال لس آنجلس کلیپرز نوار پیروزی هایش پاره شد و برابر فینیکس سانز شکست خورد.

لیگ NBA؛ شکست لس آنجلس کلیپرز برابر فینیکس

نیویورک نیکس ۹۵-۱۱۸ بوستون سلتیکس

نتایج:

کوارتر اول: نیویورک نیکس ۲۴-۲۲ بوستون سلتیکس
کوارتر دوم: نیویورک نیکس  ۲۷-۲۴ بوستون سلتیکس
کوارتر سوم: نیویورک نیکس ۲۵-۳۶ بوستون سلتیکس
کوارتر چهارم: نیویورک نیکس ۱۹-۳۶ بوستون سلتیکس

بهترین بازیکن نیویورک نیکس:
آر جی بارت: ۲۶ امتیاز، ۷ ریباند، ۳ اسیست، بدون توپ‌ربایی، ۵ ترن اور

بهترین بازیکن بوستون سلتیکس:
کمبا واکر: ۳۲ امتیاز، ۵ ریباند، ۴ اسیست، ۲ توپ‌ربایی، بدون ترن اور

میلواکی باکس ۱۲۶-۱۳۱ میامی هیت

نتایج:

کوارتر اول: میلواکی باکس ۳۳-۲۹ میامی هیت
کوارتر دوم: میلواکی باکس ۳۷-۲۴ میامی هیت
کوارتر سوم: میلواکی باکس ۲۳-۲۹ میامی هیت
کوارتر چهارم: میلواکی باکس ۲۸-۳۹ میامی هیت
وقت اضافه: میلواکی باکس ۵-۱۰ میامی هیت

بهترین بازیکن میلواکی باکس:
یانیس آنتتوکومپو: ۲۹ امتیاز، ۱۷ ریباند، ۹ اسیست، ۳ توپ‌ربایی، ۸ ترن اور

بهترین بازیکن میامی هیت:
بم آدبایو: ۱۹ امتیاز، ۱۳ ریباند، ۸ اسیست، بدون توپ‌ربایی، ۳ ترن اور

دترویت پیستونز ۱۱۱-۱۱۷ فیلادلفیا سونی سیکسرز

نتایج:

کوارتر اول: دتورویت پیستونز ۲۹-۲۸ فیلادلفیا سونی سیکسرز
کوارتر دوم: دتورویت پیستونز ۲۸-۲۶ فیلادلفیا سونی سیکسرز
کوارتر سوم: دتورویت پیستونز ۲۶-۲۹ فیلادلفیا سونی سیکسرز
کوارتر چهارم: دتورویت پیستونز ۲۸-۳۴ فیلادلفیا سونی سیکسرز

بهترین بازیکن دتورویت پیستونز:
دریک رز: ۳۱ امتیاز، ۳ ریباند، ۳  اسیست، ۳ توپ‌ربایی، ۶ ترن اور

بهترین بازیکن فیلادلفیا سونی سیکسرز:
بن سیمونز: ۱۳ امتیاز، ۴ ریباند، ۱۰ اسیست، ۷ توپ‌ربایی، ۵ ترن اور

آتلانتا هاکس ۱۰۳-۹۹ اورلاندو مجیک

نتایج:

کوارتر اول: آتلانتا هاکس  ۲۳-۲۶ اورلاندو مجیک
کوارتر دوم: آتلانتا هاکس  ۲۹-۲۴ اورلاندو مجیک
کوارتر سوم: آتلانتا هاکس  ۲۵-۲۵ اورلاندو مجیک
کوارتر چهارم: آتلانتا هاکس  ۲۶-۲۴ اورلاندو مجیک

بهترین بازیکن آتلانتا هاکس:
ترائه یانگ: ۳۹ امتیاز، ۷ ریباند، ۹  اسیست، ۲ توپ‌ربایی، ۵ ترن اور

بهترین بازیکن اورلاندو مجیک:
نیکولا ووچویچ: ۱۶ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۱ اسیست، ۱ توپ‌ربایی، ۲ ترن اور

شیکاگو بولز ۸۴-۱۰۸ تورنتو رپترز

نتایج:

کوارتر اول: شیکاگو بولز ۲۳-۲۴ تورنتو رپترز
کوارتر دوم: شیکاگو بولز ۱۷-۲۴ تورنتو رپترز
کوارتر سوم: شیکاگو بولز ۲۲-۳۶ تورنتو رپترز
کوارتر چهارم: شیکاگو بولز ۲۲-۲۴ تورنتو رپترز

بهترین بازیکن شیکاگو بولز:
وندل کارتر جی آر: ۱۲ امتیاز، ۱۱ ریباند، بدون اسیست، بدون توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

بهترین بازیکن تورنتو رپترز:
ا جی آنیونوبی : ۱۷ امتیاز، ۶ ریباند، ۲ اسیست، ۱ توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

کلیولند کاوالیرز ۱۱۰-۹۹ ایندیانا پیسرز

نتایج:

کوارتر اول: کلیولند کاوالیرز ۲۶-۲۸ ایندیانا پیسرز
کوارتر دوم: کلیولند کاوالیرز ۳۹-۲۰ ایندیانا پیسرز
کوارتر سوم: کلیولند کاوالیرز ۲۵-۲۶ ایندیانا پیسرز
کوارتر چهارم: کلیولند کاوالیرز ۲۰-۲۵ ایندیانا پیسرز

بهترین بازیکن کلیولند کاوالیرز:
کوین لاو: ۲۱ امتیاز، ۱۳ ریباند، ۹ اسیست، ۲ توپ‌ربایی، ۴ ترن اور

بهترین بازیکن ایندیانا پیسرز:
مالکوم بروگدون: ۳۰ امتیاز، ۲ ریباند، ۱۰ اسیست، ۱ توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

هیوستون راکتس  ۱۲۶-۱۲۳ نیو اورلینز پلیکانز

نتایج:

کوارتر اول: هیوستون راکتس ۲۹-۲۴ نیو اورلینز پلیکانز
کوارتر دوم: هیوستون راکتس ۳۲-۳۷ نیو اورلینز پلیکانز
کوارتر سوم: هیوستون راکتس ۳۶-۳۹ نیو اورلینز پلیکانز
کوارتر چهارم: هیوستون راکتس ۲۹-۲۳ نیو اورلینز پلیکانز

بهترین بازیکن هیوستون راکتس:
راسل وستبروک: ۲۸ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۱۳ اسیست، ۱ توپ‌ربایی، ۴ ترن اور

بهترین بازیکن نیو اورلینز پلیکانز:
برندون اینگرام: ۳۵ امتیاز، ۱۵ ریباند، ۵ اسیست، بدون توپ‌ربایی، ۳ ترن اور

سن آنتونیو اسپرز ۱۲۴-۱۲۲ واشنگتن ویزاردز

نتایج:

کوارتر اول: سن آنتونیو اسپرز ۲۷-۲۵ واشنگتن ویزاردز
کوارتر دوم: سن آنتونیو اسپرز ۳۰-۳۲ واشنگتن ویزاردز
کوارتر سوم: سن آنتونیو اسپرز ۲۷-۳۷ واشنگتن ویزاردز
کوارتر چهارم: سن آنتونیو اسپرز ۲۸-۲۸ واشنگتن ویزاردز

بهترین بازیکن سن آنتونیو اسپرز:
لامارکوس آلدریج: ۲۷ امتیاز، ۹ ریباند، ۳ اسیست، ۱ توپ‌ربایی، ۳ ترن اور

بهترین بازیکن واشنگتن ویزاردز:
بردلی بیل: ۲۵ امتیاز، ۵ ریباند، ۱۱ اسیست، بدون توپ‌ربایی، ۳ ترن اور

یوتا جاز ۱۱۳-۸۱ ساکرامنتو کینگز

نتایج:

کوارتر اول: یوتا جاز ۳۵-۲۵ ساکرامنتو کینگز
کوارتر دوم: یوتا جاز ۳۱-۱۶ ساکرامنتو کینگز
کوارتر سوم: یوتا جاز ۲۷-۱۷ ساکرامنتو کینگز
کوارتر چهارم: یوتا جاز ۲۰-۲۳ ساکرامنتو کینگز

بهترین بازیکن یوتا جاز:
یویان بوگدانوویچ: ۲۶ امتیاز، ۴ ریباند، ۱ اسیست، ۱ توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

بهترین بازیکن ساکرامنتو کینگز:
دی آرون فاکس: ۹ امتیاز، ۱ ریباند، ۵ اسیست، ۱ توپ‌ربایی، ۳ ترن اور

فینیکس سانز ۱۱۳-۸۱ لس آنجلس کلیپرز

نتایج:

کوارتر اول: فینیکس سانز ۲۶-۲۲ لس آنجلس کلیپرز
کوارتر دوم: فینیکس سانز ۲۹-۳۳ لس آنجلس کلیپرز
کوارتر سوم: فینیکس سانز ۳۶-۳۰ لس آنجلس کلیپرز
کوارتر چهارم: فینیکس سانز ۳۹-۳۷ لس آنجلس کلیپرز

بهترین بازیکن فینیکس سانز:
دوین بوکر: ۳۰ امتیاز، ۶ ریباند، ۸ اسیست، بدون توپ‌ربایی، ۴ ترن اور

بهترین بازیکن لس آنجلس کلیپرز:
کوای لنارد: ۲۷ امتیاز، ۸ ریباند، ۱۰ اسیست، ۳ توپ‌ربایی، ۳ ترن اور

لس آنجلس کلیپرز

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *