50 تمرین دریبل بسکتبال برای انجام در منزل توسط خودتان – قسمت سوم

مربیان بسکتبال و والدین بچه ها همواره با گلایه های متعددی روبرو هستند. برخی از آن‌ها بهانه ای بیش نیستند و برخی از آن‌ها نیز از انصاف نگذشته، واقعیت دارند. در منزل ما حلقه بسکتبال وجود ندارد. نمی توان در منزل تمرین دریبل بسکتبال کرد. در محله ما هیچ زمین بسکتبالی وجود ندارد.

البته برخی از این مشکلات را نمی توان گردن بچه ها انداخت و تعداد زیادی از آن‌ها حقیقت دارد. برخی از تمرین هایی که مربیان برای بچه ها در نظر می گیرند را نمی توان بدون زمین یا سبد بسکتبال انجام داد. به همین دلیل در این مطلب قصد داریم تمرین هایی که به سادگی با یک توپ (حتی بدون توپ) در منزل می توان انجام داد را برای شما مهیا کنیم. در قسمت اول و دوم 50 تمرین دریبل بسکتبال برای انجام در منزل توسط خودتان، 32 تمرین را با شما به اشتراک گذاشتیم. در این قسمت (قسمت آخر) نیز تمرین های شماره 33 تا 50 را معرفی خواهیم کرد. ادامه مطلب را با بسکتفا همراه باشید.

50 تمرین دریبل بسکتبال

33. دریبل V شکل از جلو – دست راست

اکنون به سراغ دریبل های V شکل می رویم. این نوع دریبل ها به بازیکنان کمک می کنند که در مواقع بحرانی بتوانند توپ را از یک موقعیت خاص بیرون بیاورند. دریبل های V شکل در تمامی سطوح انجام می شود و ارتباطی به تازه کار بودن یا حرفه ای بودن بازیکن ندارد. همان طور که از نام آن‌ها پیداست، توپ در این نوع دریبل ها یک مسیر V شکل را طی می کند.

تنها از دست راست خود استفاده کنید. توپ را از سمت راست به سمت چپ برده و به شکل V آن را دریبل کنید. این دریبل همانند دریبل ضربدری است با این تفاوت که تنها از دست راست استفاده می شود. سرعت و قدرت انجام دریبل هم اهمیت دارد. هنگامی که به مهارت کافی در انجام این نوع دریبل رسیدید، سرعت و قدرت آن را نیز افزایش دهید.

این نوع دریبل هنگام گول زدن حریف و جهت از پیش رو برداشتن او اهمیت زیادی دارد. بازیکن توپ را توسط دست راست خود دریبل می زند. توپ را توسط یک دریبل از سمت راست به سمت چپ منتقل می کند و تظاهر می کند که در حال تغییر جهت است. بلافاصله توپ را توسط همان دست به سمت راست بازمی گرداند و از همان سمت نفوذ می کند.

34. دریبل V شکل از جلو – دست چپ

تمرین دریبل بسکتبال

تنها از دست چپ خود استفاده کنید. توپ را از سمت چپ به سمت راست برده و به شکل V آن را دریبل کنید. این دریبل همانند دریبل ضربدری است با این تفاوت که تنها از دست چپ استفاده می شود. سرعت و قدرت انجام دریبل هم اهمیت دارد. هنگامی که به مهارت کافی در انجام این نوع دریبل رسیدید، سرعت و قدرت آن را نیز افزایش دهید.

این نوع دریبل هنگام گول زدن حریف و جهت از پیش رو برداشتن او اهمیت زیادی دارد. بازیکن توپ را توسط دست چپ خود دریبل می زند. توپ را توسط یک دریبل از سمت چپ به سمت راست منتقل می کند و تظاهر می کند که در حال تغییر جهت است. بلافاصله توپ را توسط همان دست به سمت چپ بازمی گرداند و از همان سمت نفوذ می کند.

35. دریبل V شکل از کنار – دست راست

تنها از دست راست خود استفاده کنید. توپ را در سمت راست خود به شکل V دریبل کنید. در این حرکت توپ به سمت عقب و جلو حرکت می کند. این دریبل بسیار کاربردی است. مواقعی از بازی پیش می آید که دست چپ شما با یکی از بازیکنان حریف در تماس است و سمت چپ شما به طرف او است. از طرف راست نیز مشغول دریبل توپ هستید. حرکت توپ در مسیر V شکل و از جلو به عقب باعث می شود که بازیکن حریف نتواند بازی خوانی درستی داشته باشد.

36. دریبل V شکل از کنار – دست چپ

تنها از دست چپ خود استفاده کنید. توپ را در سمت چپ خود به شکل V دریبل کنید. در این حرکت توپ به سمت عقب و جلو حرکت می کند. این دریبل بسیار کاربردی است. مواقعی از بازی پیش می آید که دست راست شما با یکی از بازیکنان حریف در تماس است و سمت راست شما به طرف او است. از طرف چپ نیز مشغول دریبل توپ هستید.

حرکت توپ در مسیر V شکل و از جلو به عقب باعث می شود که بازیکن حریف نتواند بازی خوانی درستی داشته باشد. کنترل کامل شما روی هردو دست باعث افزایش گزینه های هجومی و دفاعی شما در زمین بازی می شود. هیچ گاه روی تنها یک دست خود تأکید نداشته باشید. بازیکنان حرفه ای باید توان استفاده از هردو دست خود را به یک میزان داشته باشند.

37. حرکت آزاد

بدون حرکت به اطراف در یک نقطه بایستید. تمام حرکاتی که می دانید را پیاده کنید. آن‌ها را در یک ریتم منظم قرار دهید و به هرکدام یک زمان مشخص اختصاص دهید. خلاقیت به خرج دهید. هرکدام از تمرین هایی که می دانید یا آن‌ها را از این مقاله فراگرفته اید را در تمرین خود قرار دهید.

ایجاد تنوع در انجام دریبل های مختلف باعث می شود که بازی خوانی حریف از بازی شما به حدأقل برسد. کسانی که بتوانند انواع مختلفی از دریبل را در یک لحظه کوتاه انجام دهند، در زمین بازی بسیار موفق خواهند شد. هیچ کدام از تمرین های شما نباید دقیقاً مشابه قبلی باشد. هیچ محدودیتی وجود ندارد و هر نوع حرکتی که بخواهید را می توانید ترکیب کنید.

38. کوبیدن دوگانه – ارتفاع مچ پا

به سری دریبل های دوگانه می رسیم. این نوع دریبل ها با اینکه کاربردی در زمین بازی ندارند اما برای افزایش تسلط و تمرکز بازیکنان روی توپ و بازی اهمیت زیادی دارند. این دریبل ها توسط 2 عدد توپ انجام می شوند. بدین منظور که در هرکدام از دست های شما یک توپ قرار دارد و به صورت هم‌زمان آن‌ها را دریبل می کنید.

در این دریبل به حالت استاندارد (زانوی خم و پاهای باز) بایستید. از ارتفاع مچ پا دو توپ را توسط دو دست تا جایی که می توانید محکم دریبل کنید. قدرت انجام دریبل در این تمرین اهمیت زیادی دارد. هنگامی که به تسلط کافی در انجام این تمرین رسیدید، سرعت دریبل را نیز افزایش دهید.

به احتمال زیاد در ابتدای انجام این تمرین بارها یکی از توپ ها از دست شما خواهد افتاد. ممکن است ایجاد تعادل بین هردو دست برای شما در ابتدا دشوار باشد. به کار خود ادامه دهید. هنگامی که به تسلط کافی برسید، انجام این تمرین برای شما بسیار لذت بخش خواهد شد.

39. کوبیدن دوگانه – ارتفاع کمر

در این دریبل به حالت استاندارد (زانوی خم و پاهای باز) بایستید. از ارتفاع کمر دو توپ را توسط دو دست تا جایی که می توانید محکم دریبل کنید. قدرت انجام دریبل در این تمرین اهمیت زیادی دارد. هنگامی که به تسلط کافی در انجام این تمرین رسیدید، سرعت دریبل را نیز افزایش دهید.

به احتمال زیاد در ابتدای انجام این تمرین بارها یکی از توپ ها از دست شما خواهد افتاد. ممکن است ایجاد تعادل بین هردو دست برای شما در ابتدا دشوار باشد. به کار خود ادامه دهید. هنگامی که به تسلط کافی برسید، انجام این تمرین برای شما بسیار لذت بخش خواهد شد.

40. کوبیدن دوگانه – ارتفاع شانه

در این دریبل به حالت استاندارد (زانوی خم و پاهای باز) بایستید. از ارتفاع شانه دو توپ را توسط دو دست تا جایی که می توانید محکم دریبل کنید. قدرت انجام دریبل در این تمرین اهمیت زیادی دارد. هنگامی که به تسلط کافی در انجام این تمرین رسیدید، سرعت دریبل را نیز افزایش دهید.

به احتمال زیاد در ابتدای انجام این تمرین بارها یکی از توپ ها از دست شما خواهد افتاد. ممکن است ایجاد تعادل بین هردو دست برای شما در ابتدا دشوار باشد. به کار خود ادامه دهید. هنگامی که به تسلط کافی برسید، انجام این تمرین برای شما بسیار لذت بخش خواهد شد.

41. کوبیدن دوگانه – تناوب

به حالت استاندارد (زانوی خم و پاهای باز) بایستید. از ارتفاع مچ پا دو توپ را توسط دو دست تا جایی که می توانید محکم دریبل کنید. سپس از ارتفاع کمر دو توپ را توسط دو دست تا جایی که می توانید محکم دریبل کنید. سپس از ارتفاع شانه دو توپ را توسط دو دست تا جایی که می توانید محکم دریبل کنید. سپس به ارتفاع کمر بازگردید و توپ ها را دریبل کنید. در نهایت نیز به ارتفاع مچ پا بروید و دریبل را ادامه دهید. این حرکات را تکرار کنید.

به احتمال زیاد در ابتدای انجام این تمرین بارها یکی از توپ ها از دست شما خواهد افتاد. ممکن است ایجاد تعادل بین هردو دست برای شما در ابتدا دشوار باشد. به کار خود ادامه دهید. هنگامی که به تسلط کافی برسید، انجام این تمرین برای شما بسیار لذت بخش خواهد شد.

42. کوبیدن دوگانه – یکی بالا و یکی پایین

به حالت استاندارد (زانوی خم و پاهای باز) بایستید. از ارتفاع مچ پا یکی از توپ ها را توسط دست راست خود تا جایی که می توانید محکم دریبل کنید. توپ دیگر را از ارتفاع شانه توسط دست چپ تا جایی که می توانید محکم دریبل کنید. ارتفاع را برای دستان خود تغییر دهید.

میزان تمرکزی که برای این تمرین نیاز است از دریبل های قبلی بسیار بیشتر است. انجام دو دریبل به دو صورت متفاوت به صورت هم‌زمان کار ساده ای نخواهد بود. این تمرین به شما کمک می کند که در شرایط دشوار بازی بتوانید با هر دست خود یک کار بخصوص را انجام دهید. برای مثال با یک دست خود بازیکن حریف را در کنترل دارید و با دست دیگر خود در حال دریبل توپ هستید. با یک دست خود بازیکن حریف را در کنترل دارید و با دست دیگر خود اقدام به پرتاب توپ می کنید.

43. دریبل دوگانه با دیوار

روبروی دیوار بایستید. هردو توپ را از ارتفاع شانه به دیوار دریبل کنید. این نوع دریبل به جای قدرت باید از سرعت بیشتری برخوردار باشد. سعی کنید ارتفاع توپ تغییر نکند. در ابتدا، کنترل ارتفاع توپ مقداری دشوار خواهد بود. توپ به مرور به سمت پایی می آید اما هنگامی که به تسلط کافی در انجام دریبل رسیدید، توپ در ارتفاع شانه شما تغییر نمی کند. یکی از مهم‌ترین اهداف این دریبل هم همین است که توپ در ارتفاع شانه بماند.

جدای از بازیکنان آماتور، بازیکنان حرفه ای نیز این تمرین را بسیار انجام می دهند. هنگام دریبل توپ با دیوار، جدای از کنترل 2 عدد توپ باید با نیروی جاذبه نیز مقابله کنید. همین مسئله مقداری این دریبل را پیچیده خواهد کرد. البته انجام آن تا حدودی ساده است.

44. سه دریبل دوگانه – دریبل ضربدری

این دریبل ترکیبی از دریبل دوگانه و دریبل ضربدری است. پیچیدگی و سطح دشواری این دریبل بسیار بیشتر از موارد قبلی است. هم‌زمان که باید مراقب دریبل کردن دو عدد توپ باشید، هنگام دریبل ضربدری نیز باید از جدا شدن توپ از دستان خود جلوگیری کنید.

دو توپ را در دست بگیرید. هردو توپ را هم‌زمان و محکم 3 بار روی زمین دریبل کنید. قدرت دریبل توپ در این 3 بار دریبل اهمیت زیادی دارد. سپس هردو را به صورت هم‌زمان در همان دست خود دریبل ضربدری کنید. دوباره هردو را 3 بار محکم روی زمین دریبل کنید و دریبل ضربدری را تکرار کنید. چرخه را ادامه دهید. دقت کنید که به مرور سرعت انجام این دریبل ها را افزایش دهید.

45. سه دریبل دوگانه – دریبل قیچی/دریبل ضربدری

این دریبل ترکیبی از دریبل دوگانه، دریبل قیچی و دریبل ضربدری است. پیچیدگی و سطح دشواری این دریبل بسیار بیشتر از موارد قبلی است. هم‌زمان که باید مراقب دریبل کردن دو عدد توپ باشید، هنگام دریبل ضربدری و دریبل قیچی نیز باید از جدا شدن توپ از دستان خود جلوگیری کنید. انجام دو عمل متفاوت توسط دو دست به صورت هم‌زمان کار بسیار دشواری است که تسلط زیادی روی توپ نیاز دارد.

دو توپ را در دست بگیرید. هردو توپ را هم‌زمان و محکم 3 بار روی زمین دریبل کنید. قدرت دریبل توپ در این 3 بار دریبل اهمیت زیادی دارد. سپس به صورت هم‌زمان یکی از آن‌ها را دریبل ضربدری کنید و دیگری را دریبل قیچی (بین پاها) کنید. دوباره هردو را 3 بار محکم روی زمین دریبل کنید و دریبل ضربدری و قیچی را تکرار کنید. چرخه را ادامه دهید. دقت کنید که به مرور سرعت انجام این دریبل ها را افزایش دهید.

46. سه دریبل دوگانه – دریبل از پشت/دریبل ضربدری

این دریبل ترکیبی از دریبل دوگانه، دریبل از پشت و دریبل ضربدری است. پیچیدگی و سطح دشواری این دریبل همانند تمرین قبلی است. هم‌زمان که باید مراقب دریبل کردن دو عدد توپ باشید، هنگام دریبل ضربدری و دریبل از پشت نیز باید از جدا شدن توپ از دستان خود جلوگیری کنید. انجام دو عمل متفاوت توسط دو دست به صورت هم‌زمان کار بسیار دشواری است که تسلط زیادی روی توپ نیاز دارد.

دو توپ را در دست بگیرید. هردو توپ را هم‌زمان و محکم 3 بار روی زمین دریبل کنید. قدرت دریبل توپ در این 3 بار دریبل اهمیت زیادی دارد. سپس به صورت هم‌زمان یکی از آن‌ها را دریبل ضربدری کنید و دیگری را دریبل از پشت کنید. دوباره هردو را 3 بار محکم روی زمین دریبل کنید و دریبل ضربدری و دریبل از پشت را تکرار کنید. چرخه را ادامه دهید. دقت کنید که به مرور سرعت انجام این دریبل ها را افزایش دهید.

47. دریبل مورب دور دوپا با دو توپ

دو توپ را تا جای ممکن نزدیک به زمین حفظ کنید. هردو توپ را به شکل 8 انگلیسی (علامت بی نهایت) اطراف هردو پای خود به صورت هم‌زمان دریبل کنید. این تمرین نیازمند دقت و تمرکز بالایی است و زمان زیادی لازم دارد تا بتوانید آن را یاد بگیرید.

ابتدا به حالت استاندارد (زانوی خم و پاهای باز) بایستید. دو توپ را در دست بگیرید. هردو توپ را تا جای ممکن نزدیک به سطح زمین حفظ کنید. یکی از توپ ها یک مسیر را به شکل 8 انگلیسی دور هردو پای شما طی می کند. توپ دیگر نیز دقیقاً به دنبال توپ اول این مسیر را طی خواهد کرد.

هنگامی که توپ اول به زیر شما و بین هردو پای شما رسید، توپ دوم در یکی از سمت های شما (راست یا چپ) قرار دارد. هنگامی که توپ دوم هم به زیر شما و بین هردو پای شما رسید، توپ اول در یکی از سمت های شما (راست یا چپ) قرار دارد. دقیقاً در همین لحظه است که بلافاصله دست خود را تعویض می کنید. هرکدام از توپ ها به دست دیگر شما منتقل می شوند تا بتوانید مسیر به شکل 8 را طی کنید.

48. دریبل V شکل از جلو – دو توپ

به حالت استاندارد (زانوهای خم و پاهای باز) بایستید. در هرکدام از دست های خود یک توپ نگه دارید. هردو توپ را هم‌زمان و به صورت V شکل مقابل خود دریبل کنید. سعی کنید تا جای ممکن این کار را با سرعت انجام دهید.

49. دریبل V شکل از کنار – دو توپ

به حالت استاندارد (زانوهای خم و پاهای باز) بایستید. در هرکدام از دست های خود یک توپ نگه دارید. هردو توپ را هم‌زمان و به صورت V شکل از کنار خود دریبل کنید. بدین شکل که یک توپ در سمت راست شما و یک توپ نیز در سمت چپ شما قرار دارد. سعی کنید تا جای ممکن این کار را با سرعت انجام دهید.

50. تناوب – دو توپ

دو توپ را از ارتفاع مچ پای خود دریبل کنید. پس از هر بار برخورد توپ به زمین ارتفاع دریبل را افزایش دهید. این ارتفاع را تا جایی که می توانید بالا ببرید. در این مرحله، هنگامی که توپ به پایین آمد و دوباره به ارتفاع مچ پا رسید، دست راست خود را با آن پایین برده و دریبل را از آنجا دوباره ادامه دهید. چرخه را ادامه دهید.

نتیجه گیری

دقت کنید که در این مقاله سعی در جمع آوری و یادآوری بیشتر تمرین های مفید برای دریبل بسکتبال شده است. هیچ کس نمی تواند تنها با انجام این تمرین ها به مایکل جردن بعدی تبدیل شود. این تمرین ها را ابتدا باید یاد گرفت؛ سپس آن‌ها را آنقدر تکرار کرد که به درجه تسلط بالا در آن‌ها رسید. هنگامی که توانستید با تمرین و تکرار فراوان رفاقت و آشنایی کامل با توپ پیدا کنید، زمان به کار گرفتن آن‌ها در دنیای واقعی فرامی‌رسد.

کسی می تواند در دنیای بسکتبال به موفقیت برسد که بتواند تمرین های خود را به زمین بازی انتقال دهد. ممکن است شما در زمین تمرین بازیکن بسیار خوبی باشید اما هنگام روبرویی با حریف واقعی از بهترین فرم خود فاصله زیادی بگیرید. ناامید نشوید. با انجام بازی های زیاد و تجربه شکست های پی در پی است که به یک بازیکن بزرگ تبدیل می شوید.

با مربی خود در ارتباط باشید. اصول تمرین دریبل بسکتبال نام برده در این مطلب 3 بخشی را از او فرابگیرید. در نهایت با تمرین فراوان تسلط کامل روی آن‌ها پیدا کنید. اکنون شما آماده حضور در مسابقه و استفاده از این مهارت ها در دنیای واقعی هستید. اگر قصد استفاده از این مهارت ها را در زمین واقعی دارید، عجله نکنید. بهتر است هر بار و در هر مسابقه چند مورد از آن‌ها را امتحان کنید. آن هم در صورتی که تسلط کامل روی آن چند مورد پیدا کرده باشید.

اگر تمرین های دیگری نیز سراغ دارید که در هیچ کدام از این 3 بخش مطرح نشد، در به اشتراک گذاشتن آن‌ها با ما و دوستان خود درنگ نکنید. دیدگاه های خود را در خصوص این مطلب و سایر مطالب بسکتفا نیز با ما در میان بگذارید. ما را در ارتقای سطح کیفی مطالب یاری کنید.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *