9 حرکت بسکتبال که باید همۀ بازیکنان بدانند (حتی گارد ها)

بازیکنانی که میتوانند از سانت گل بزنند در بازی های امروزه بسیار کم هستند. در گذشته بیشتر امتیاز ها از پرتاب های زیر سبد به دست می آمد.

گاردها توپ بسکتبال را در زمین پیش میبرند و آن را برای سانترها پرتاب میکنند این بازیکنان عظیم الجسه هم با استفاده از قدرتشان در منطقۀ رنگی گل را به ثمر می رسانند.

اما در عصر حاضر در دنیای بسکتبال گاردها بیشتر بازی را در اختیار دارند. در بازی های امروزی بیشتر امتیاز ها یا در نتیجۀ شوت های در عمق یا دریبل ها هستند. به ندرت توپ به بازیکن زیر سبد می رسد. و اگر هم به آن ها برسد بازیکنان کمی میتوانند آن را گل کنند. البته اگر مهارت گل زدن از زیر سبد کم رنگ شده است، مهارت های دفاع بازیکن زیر سبد هم کم شده است.

این یک فرصت استثنائی است برای افرادی که می خواهند در این زمینه پیشرفت کنند و در این حرکت بسکتبال ، یک سانتر ماهر شوند. این مهارت برای بازیکنان جوان بسیار کارآمد است زیرا در این رده از بازی ها شوت های بلند ضعیف است و بیشترین امتیاز ها هم از پرتاب های اطراف حلقه به دست می آید. در ادامه به نُه حرکت بسکتبال که برای سانتر ها الزامی است، می پردازیم:

 1. جامپ هوک (Jump hook)

حرکتی آسان و تأثیرگذار است که همۀ بازیکنان می توانند انجام دهند. بهترین زمان برای استفاده از این حرکت زمانی است که توپ دقیقا در محوطۀ رنگی قرار دارد. به محض دریافت توپ از بقل به سمت سبد بچرخید (چپ یا راست)، توپ را بالا بیاورید و با تکان دادن مچ دستتان توپ را وارد حلقه کنید.

توضیح دقیق حرکت بسکتبال: جامپ هوک

 1. توپ را در بلاک سمت چپ با فاصله و ارتفاع کم بگیرید.
 2. در حالی که پشت به سبد هستید قبل از حرکت وانمود کنید که به سمت راست میخواهید بروید.
 3. در این موقعیت باید یک توقف دوپا داشته باشید در حالی که رو به خط کنار زمین هستید و شانه هایتان موازی با حلقه است.
 4. از اینجا به بعد باید توپ را در عمود بالاتر بیاورید در راستای شانۀ بیرونی و با دو دست آن را کنترل کنید
 5. به محض اینکه توپ در راستای سر قرار گرفت دستی که با آن شوت نمیکنید را از توپ جدا کنید و با همان دست از بلاک شدن شوت دفاع کنید.
 6. در نتیجه با حرکت سریع مچ دست توپ از مدافعان می گذرد و در سبد جای می گیرد.

2. آپ اند آندر (Up and Under)

حرکت بسکتبال: آپ اند آندر

حرکت بسکتبال که مخصوص کوین مکهل (Kevin McHale) بود.

بعد از چند شوت بهترین حرکت بسکتبال، آپ اند آندر (بالا و پایین) است. مدافع حریف یک جامپ هوک مختصر را پیش بینی می کند و آماده است تا بپرد و شوت شما را بلاک کند. اما او نمی داند که چه اتفاقی قرار است بیفتد. با وانمود کردن به شوت حریف را گول می زنید و به جای بالا رفتن با یک حرکت سه گام باز در حالی که مدافع رقیب در هوا معلق است، کار را تمام می کنید.

مثال دقیق آپ اند آندر

 1. توپ را از سمت چپ بگیرید.
 2. در حالی که پشت به سبد هستید قبل از حرکت وانمود کنید که به سمت راست میخواهید بروید.
 3. مانند جامپ هوک یک توقف دوپا داشته باشید در حالی که رو به خط کنار زمین هستید و شانه هایتان موازی با حلقه است.
 4. اما به جای شوت کردن وانمود به شوت کنید تا حریف بپرد.
 5. سپس با پای چپ بچرخید و با پای راست به جلو حرکت کنید و با یک حرکت سه گام با دست چپ کار را تمام کنید.

3. دراپ استپ (Drop Step)

دراپ استپ میتواند سلاح کشندۀ شما باشد. حرکت پیچیده ای نیست اما بازیکن باید قادر باشد تا سریع حرکت مدافع حریف را تشخیص دهد و دراپ استپ را اجرا کند. اگر این حرکت به درستی انجام نشود یا خطای شارژ کردن اتفاق می افتد یا توپ با تختۀ سبد برخورد می کند. برای عملی شدن این حرکت باید مدافع را به یک سمت متمرکز کنید، پای خود را به عقب بکشید همراه با دریبل، و از بدن خود به عنوان سپر توپ استفاده کنید. اگر درست این حرکت را اجرا کنید تنها راه دفاع این است که مدافع به پشت سر شما برود تا توپ را بلاک کند که منجر به خطای او می شود.

حرکات بسکتبال

مثال دقیق دراپ استپ

 1. توپ را در سمت چپ نگه دارید.
 2. به مرکز زمین بچرخد و با یک یا دو دریبل فاصلۀ بین خود و مدافع را کم کنید.
 3. با زدن آخرین دریبل پای راست خود را به سمت خط انتهایی حریف بکشید و آن را پای محوری قرار دهید.
 4. پای چپ و بدنتان را به سمت خط انتهایی زمین حریف حرکت دهید و از مدافع بگذرید.
 5. با بدن خود از توپ محافظت کنید و توپ را وارد حلقه کنید.

4. دور شدن (فید اوی) (Fadeaway)

زمانی که مایکل جوردن و کوب بریانت زیر سبد هستند این حرکت را انتخاب می کنند. یک حرکت حرفه ای است. هدف از این حرکت ایجاد فاصلۀ کافی بین بازیکن و مدافع است تا بشود به راحتی شوت کرد. با پرش در جهت مخالف سبد انجام می شود. سختی این حرکت این است که بازیکن باید قدرت کافی برای شوت داشته باشد زیرا از سبد دور می شود و بتواند فاصلۀ مناسب را تشخیص دهد و قادر به کنترل بدنش باشد. اصلا حرکت آسانی نیست.

مثال دقیق فید اوی

 1. توپ را در سمت چپ بگیرید.
 2. با یک یا دو دریبل از حریف دور شوید.
 3. پشت به حریف با حرکت توپ و شانه وانمود کنید که به مرکز زمین می روید و می خواهید شوت کنید.
 4. با استفاده از پای راست به عنوان محور و کشیدن پای چپ به هوا بپرید و درحالی که دور می شود آمادۀ پرتاب شوید.
 5. اجازه دهید تا بدنتان کاملاً در هوا بچرخد و رو به سبد که بودید توپ را پرتاب کنید.

5. چرخش سریع (Quick Spin)

حرکت چرخش سریع

این حرکت باید فوراً بعد از دریافت توپ انجام شود، که شامل پیش بینی حرکات مدافع قبل از دریافت توپ و دقت به بازی آن ها می شود. در صورت امکان هم متمایل کردن آن ها به یک سمت. به محض دریافت توپ در سمتی بپرخید که فکر می کنید فضای بیشتری دارید. با توجه به فاصلۀ شما از سبد شاید مجبور باشید چند تا دریبل هم بزنید. بعد از چرخیدن و گذشتن از حریف، آن ها پشت سر شما می مانند و تنها راه دفاع کردن، مرتکب خطا شدن است.

مثال دقیق چرخش توپ

 1. قبل از دیافت توپ احساس می کنید که بازیکن حریف بسیار نزدیک به شما بازی می کند و با تمایل به پرش میخواهد مانع شما از گرفتن توپ شود.
 2. در حالی که با دست چپ دفاع می کنید، به مدافع نشان دهید که دست راست شما دست پرتاب توپ است.
 3. با دریافت توپ به سمت خط انتهایی زمین بچرخید و از پای راست به عنوان پای محوری استفاده کنید.
 4. از اینجا به بعد با توجه به جایگاهی که هنگام دریافت توپ داشتید می توانید کار را تمام کنید.

6. بک دان (برگشت) (Back down)

این حرکت زمانی استفاده می شود که قدرت بدنی بهتری نسبت به حریف دارید. یعنی عقب کشیدن تا زمانی که مدافع کاملاً زیر سبد قرار گیرد. در اینجا بازیکن مهاجم می تواند با استفاده از جامپ هوک یا چرخش با توجه به قدش توپ را وارد حلقه کند. زمانی که بازیکن تیم حریف زیر سبد قرار می گیرد این روش بهترین حرکت است. اما توجه داشته باشید که گارد تلاش می کند تا از شما خطای شارژ کردن را بگیرید. مطمئن شوید که برای انجام دادن این حرکت از شانۀ خود برای گذشتن از حریف استفاده نکنید.

مثال دقیق بک دان

 1. توپ را در سمت چپ بگیرید.
 2. از پشت خود برای گذشتن از رقیب استفاده کنید و تا رسیدن به زیر حلقه صبر کنید.
 3. به محض رسیدن به حلقه یا با جامپ هوک و یا با چرخش توپ را وارد حلقه کنید.

7. اسکای هوک (Skyhook)

اسکای هوک

کریم عبدل الجبار این حرکت را معروف کرد، یکی از سخت ترین حرکت ها است. بعد از بازنشستگی کریم در سال 1989 دیگر کسی نتوانسته است از این تکنیک استفاده کند. چندین تفاوت با جامپ هوک دارد:

 • در اسکای هوک با یک پا بالا می پرند.
 • فاصلۀ آن از سبد بیشتر است.

«چرا بعد از آن دوران دیگر هیچ بازیکنی از اسکای هوک استفاده نکرده است؟» بعضی از دلایل احتمالی:

 • در عصر حاضر بیشتر بازی ها روی پرتاب های سه امتیازی متمرکز هستند.
 • بازیکنان نمی خواهند وقت خود را صرف تمرین اسکای هوک کنند.
 • حرکت «خوبی» نیست که یاد بگیرند و تمرین کنند.

اگر شما جزء معدود بازیکنانی هستید که میخواهید این حرکت را یاد بگیرید مطمئن هستم که قرار است امتیازهای زیادی کسب کنید.

مثال دقیق اسکای هوک

 1. توپ را در سمت چپ بگیرید.
 2. با یک یا دو دریبل از رقیب فاصله بگیرید.
 3. پشت به حریف وانمود کنید که میخواهید از روش فید اوی استفاده کنید یا حمله کنید.
 4. با محور قرار دادن پای چپ، پای راست خود را حرکت دهید و از روی پای چپ بپرید.
 5. با قرار دادن شانۀ داخلی در راستای حلقه، توپ را بلند و به سمت سبد شوت کنید.

8. رو به حریف، شوت جفت

شوت جفت رو به حریف

رو به حریف ایستادن در صورتی که از او سریع تر هستید و می توانید یک شوت متوسط انجام دهید، حرکت بسیار خوبی است. برای انجام این حرکت توپ را یک یا دو قدم خارج از محوطۀ بلاک دریافت کنید. اگر بخواهید شوت جفت انجام دهید مدافع شما مجبور میشود برای محدود کردنتان قدمی به شما نزدیک تر شود. اگر این اتفاق نیفتاد سریعاً بپرید و توپ را وارد سبد کنید.

مثال دقیق شوت جفت

 1. توپ چند قدم خارج از محوطۀ بلاک بگیرید.
 2. اینجا با استفاده از پای چپ به سمت جلو یا پای راست به سمت عقب با حریف رو در رو شوید.
 3. اگر به شما فضای کافی دادند و می توانستید شوت کنید بایستید و توپ را شوت کنید.

9. رو در رو، حمله

هنگامی که رو در روی رقیب هستید یکی دیگر از انتخاب های شما این است که با یک دریبل از مدافع بگذرید و به سمت سبد حمله کنید. شما فرصت حمله را با کمتر شدن فاصلۀ بین خودتان و حریف یا گول خوردن آن ها هنگام وانمود به شوت، خواهید داشت. بهترین قسمت حمله از فاصلۀ کم این است که مدافع بدون خطا نمیتواند دفاع کند. با تصمیم گیری هوشمندانه به راحتی می تواند از رقیب خطا بگیرید و حمله هم کنید.

مثال دقیق حملۀ رو در رو

 1. توپ را یک یا دو قدم خارج از محوطۀ بلاک بگیرید.
 2. با استفاده از پای چپ به سمت جلو و پای راست به سمت عقب رو به حریف بایستید.
 3. اگر مدافع تصمیم گرفت تا به شما نزدیک شود با یک شوت تصنعی او را گول بزنید تا از حالت تدافعی خارج شود.
 4. با این حرکت به سرعت از آن ها عبور می کنید و با حرکت سه گام باز کار تمام می شود.
قبلی «
بعدی »

1 دیدگاه

 1. کاش فیلم حرکتایی ک میگید بذارید خیلی کمک میکنه
  و ممنون بابت اطلاعات خوبی ک میذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *