راهنمای کامل دفاع نفر به نفر بسکتبال – قسمت دوم

دفاع نفر به نفر سنتی با فاصله یکی از متداول ترین دفاع های حال حاضر دنیای بسکتبال است. هنگامی که بازیکنان به سطوح حرفه ای و بالاتر بسکتبال راه پیدا می کنند، این مسئله نمود بیشتری پیدا خواهد کرد. در حقیقت، با توجه به توانایی بالای بازیکنان حرفه ای در پرتاب های 3 امتیازی، بیشتر تیم ها دست به چینش دفاع نفر به نفر در زمین می کنند.

در دفاع نفر به نفر هرکدام از 5 بازیکن شما مسئول حفاظت و مراقبت از یکی از بازیکنان حریف است. البته گاهی اوقات برخی از بازیکنان حریف مقابل خود را تغییر می دهند و به هم تیمی خود کمک می کنند اما در بیشتر اوقات هر بازیکن مراقب یکی از بازیکنان حریف است و مسئول کنترل او در زمین خواهد بود.

در بخش اول این مقاله کلیات، نحوه استقرار موقعیت ها و اهمیت دفاع نفر به نفر را توضیح دادیم. در این بخش (بخش آخر) به نحوه اجرای دفاع نفر به نفر، چرخش های دفاعی، پاس های تغییر ناحیه و برخی موارد جزئی دیگر در دفاع نفر به نفر خواهیم پرداخت. ادامه این مطلب را با بسکتفا همراه باشید.

راهنمای کامل دفاع نفر به نفر بسکتبال

نحوه اجرای دفاع نفر به نفر

قبل از هر چیز برای آشنایی با برخی کلمات این مطلب و دیگر اصطلاحات تخصصی بسکتبال به مطلب جامع «اصطلاحات تخصصی بسکتبال برای هر مربی و بازیکن» که از بسکتفا منتشر شده است، مراجعه کنید.

اکنون که اصول پایه و کلیات دفاع نفر به نفر را با شما در میان گذاشتیم، به بخش اصلی و نحوه اجرای این دفاع می رسیم. ابتدا بر اساس محل قرارگیری توپ، نحوه استقرار بازیکنان را مورد بررسی قرار می دهیم. سپس نحوه اجرای چرخش های دفاعی پس از نفوذ حریف با توپ را موشکافی خواهیم کرد.

1. توپ در قوس بالای ناحیه رنگی

هنگامی که توپ در قوس بالای ناحیه رنگی قرار دارد، تیم شما تنها یک هدف خواهد داشت و آن هم دور کردن توپ از این ناحیه است. به محض اینکه توپ از خط میانه زمین عبور کرد و به سمت زمین شما دریبل شد، دفاع گارد نوک (1) بلافاصله بازیکن صاحب توپ را به وسیله زاویه دادن به حالت استقرار خود به یکی از دو طرف زمین متمایل می کند.

هم‌زمان بازیکنان بال (2 و 3) فشار را از روی بازیکن ناحیه بال برمی دارند تا او بتواند پاس را دریافت کند. تنها در این حالت است که مدافع رد توپ از گرفتن پاس توسط حریف مستقیم خود جلوگیری نمی کند. مدافعین کمکی (4 و 5) نیز هرکدام یک پای خود را درون ناحیه رنگی قرار می دهند.

در مجموع، هنگامی که توپ در قوس بالای زمین قرار دارد، هدف ما این است که آن را به سمت کناره ها تمایل کنیم. این مسئله می تواند با پاس دادن گارد نوک به یکی از بال ها یا دریبل توپ به کناره ها رخ دهد.

در صورتی که توپ در مرکز زمین باقی بماند و بازیکن بتواند با توپ از این ناحیه به سمت سبد نفوذ کند، مدافعین تیم شما وظایف خود را نمی دانند و هرکسی نمی داند که باید کمک کند یا در موقعیت خود بماند. این دستپاچگی و پریشانی دفاع در بیشتر اوقات به پرتاب موفق و گل منجر می شود. دلیل این عدم شناسایی وظایف نیز این است که هنوز سمت توپ و سمت ضعیف در زمین تعیین نشده است. وظایف مدافعین نیز در دفاع نفر به نفر بر پایه تعیین سمت توپ و سمت ضعیف شکل می گیرد.

هنگامی که توپ در بال یا گوشه زمین قرار بگیرد، هرکدام از بازیکنان می دانند که وظیفه آن‌ها چیست و باید در موقعیت کمک یا رد توپ باشند. به همین دلیل است که ما توپ را به سمت کناره ها سوق می دهیم.

2. توپ در ناحیه بال

هنگامی که توپ به سمت بال زمین برده می شود، مهم‌ترین وظیفه مدافعین این است که اجازه برگشت آن را به قوس بالای زمین ندهند. بازیکنی که در قوس بالا مستقر است (1)، باید در موقعیت رد کامل توپ قرار گیرد.

مدافع روی توپ (2) باید روی بال سمت بالای مهاجم صاحب توپ مستقر شود. بدین ترتیب اجازه پاس به سمت بالا یا نفوذ از سمت راست او و متمایل به سمت بالا را ندهد. در صورت نفوذ به سمت سبد، مهاجم باید از سمت پایین و نزدیک خط عرضی نفوذ کند.

مدافع گوشه زمین (4) نیز باید در موقعیت رد توپ باشد. البته در بسکتبال پایه بهتر است اجازه پاس به گوشه داده شود. در این صورت گزینه های هجومی تیم حریف در این ناحیه کاهش می یابد و امکان تله گذاری در این منطقه بسیار بالا است.

هنگامی که توپ در امتداد خط پرتاب آزاد و پایین تر قرار دارد، مدافعین کمکی (3 و 5) یک پای خود را روی خط تقسیم می گذارند. با این کار در موقعیت بهتری برای کمک قرار می گیرند و زمان بازی‌سازی دفاع را نیز خواهند داشت. همچنین در صورت پاس تغییر ناحیه، امکان قطع پاس در این موقعیت بیشتر خواهد بود.

3. توپ در گوشه زمین

هنگامی که توپ به گوشه زمین پاس داده شد، مهم‌ترین وظیفه دفاع این است که اجازه برگشت آن را به ناحیه بال ندهد. بازیکن یک پاس فاصله (2) باید در حالت رد کامل توپ باشد و اجازه دریافت پاس توسط مهاجم مستقیم خود حاضر در بال زمین را ندهد.

مدافع روی توپ باید از بازیکن صاحب توپ محافظت کامل کند و به او اجازه پاس دادن به ناحیه بال را ندهد. همچنین محافظت او باید متمایل به سمت بالا باشد و در صورتی که مهاجم موفق به نفوذ شد، نفوذ او از سمت خط عرضی رخ دهد.

بازیکن مستقر در لُو آی (5) در حالت کمکی قرار دارد و در انتظار نفوذ بازیکن صاحب توپ است. بازیکن مستقر در های آی (3) در حالت کمکی قرار دارد و آماده پایین رفتن و چرخش دفاعی است تا در صورت نفوذ بازیکن صاحب توپ (4) به کمک هم تیمی خود در لو آی (5) برود. بازیکن شماره 1 نیز در حالت توپ، شما، بازیکن قرار دارد و تا جای ممکن به سمت پایی متمایل می شود. البته باید هنوز قادر باشد که از مهاجم مستقیم خود (1) در صورت ارسال پاس به او محافظت کند.

نفوذ حریف و چرخش های دفاعی

اگر هنگام نفوذ حریف، بازیکنان شما قادر به چرخش دفاعی صحیح نباشند، دفاع نفر به نفر شما با مشکل اساسی روبرو است. مطمئن شوید که هر بار در تمرین، چرخش های دفاعی را که در ادامه با شما در میان می گذاریم، به اجرا بگذارید.

1. نفوذ از ناحیه قوس بالا

همان طور که در بخش های قبل عنوان شد، نفوذ حریف از ناحیه قوس بالا و نزدیک خط پرتاب آزاد دشوارترین شرایط دفاعی را برای بازیکنان شما به وجود می آورد و تا جایی که بتوان باید از آن جلوگیری کرد.

اگر گارد نوک حریف بازیکن قدرتمندی باشد، ممکن است نفوذ از این ناحیه رخ دهد. اگر بازیکنی که از مهاجم صاحب توپ دفاع می کند، بسیار به او نزدیک باشد نیز همین مشکل به وجود می آید. در نهایت نیز ممکن است اجازه پاس تغییر منطقه به حریف داده شود یا کلوزآوت ما ضعیف باشد که باز هم به نفوذ حریف از قوس بالا منجر می شود.

با این وجود هیچ گاه نمی توان تضمین کرد که حریف از این ناحیه نفوذ نمی کند. بدین ترتیب بهتر است بازیکنان شما آماده رویارویی با این سناریو باشند. قدم های زیر را دنبال کنید:

 • اگر بازیکن حریف موفق به شکست مدافع روی توپ شد و وارد ناحیه رنگی شد، هرکدام از مدافعین که در موقعیت نزدیک به سبد و سمت ضعیف قرار دارد، باید برای دفاع از او وارد عمل شود. در این مثال شماره 5 به دفاع می پردازد.
 • از آنجایی که شماره 3 اکنون در موقعیت یک پاس فاصله قرار دارد، نباید برای دفاع اقدام کند. با این وجود می تواند مقداری به سمت پایین متمایل شود تا مهاجم را مقداری دستپاچه کند اما حریف مستقیم خود را رها نخواهد کرد.
 • از آنجایی که کمک همیشه از سمت ضعیف می آید، شماره 4 به سمت بیرون رفته و بازیکن مستقر در گوشه را برای جلوگیری از پرتاب 3 امتیازی کنترل خواهد کرد.
 • پس از اینکه شماره 5 برای کمک اقدام می کند، شماره 1 بلافاصله باید چرخیده و به سمت مهاجم برود. در صورتی که پاسی به شماره 3 یا 5 حریف داده شود، شماره 1 بلافاصله کلوزآوت را انجام داده و مانع پرتاب آن‌ها می شود.

2. نفوذ از ناحیه بال متمایل به خط عرضی

هنگامی که توپ در ناحیه بال قرار دارد، سمت ضعیف و سمت قوی تعیین شده است و این عامل برای دفاع نفر به نفر عالی است. اگر هنگام نفوذ حریف از ناحیه بال، در گوشه زمین بازیکن حریف و مدافع شما وجود داشت، مدافع برای کمک وارد عمل نمی شود و از مهاجم گوشه محافظت خواهد کرد. به خاطر داشته باشید که کمک همواره از سمت ضعیف می آید.

 • بازیکن شماره 1 در قوس بالای زمین مراقب پاس های تغییر ناحیه خواهد بود.
 • از آنجایی که توپ روی خط پرتاب آزاد و پایین تر خواهد بود، موقعیت های آی و لُو آی را در زمین خواهیم داشت. برای اطلاعات بیشتر به بخش اول مراجعه کنید.
 • لو آی (5) برای کمک اقدام می کند و جهت به تله انداختن بازیکن صاحب توپ در خارج ناحیه رنگی وارد عمل می شود. شماره 2 نیز به همراه شماره 5 سعی در به دام انداختن بازیکن حریف خواهند کرد. های آی (3) به سمت پایین آمده و از رسیدن پاس به شماره 5 حریف در گوشه جلوگیری می کند.
 • در نهایت شماره 1 به سمت پایین متمایل شده و در صورت ارسال پاس قوسی به شماره 1 یا 3 حریف از پاس جلوگیری کرده و یا سریعاً نسبت به کلوزآوت اقدام می کند.

3. نفوذ از ناحیه بال متمایل به سمت مرکز

نفوذ حریف از این ناحیه مقداری برای دفاع دشوارتر است و سعی تیم باید بر این باشد که این نوع نفوذ رخ ندهد. اگر مدافع روی توپ وظیفه خود را به درستی انجام دهد و مقداری به سمت بالا متمایل باشد، مهاجم معمولاً نمی تواند از این سمت به طرف سبد نفوذ کند. با این وجود اگر چنین نفوذی رخ داد:

 • بلافاصله باید سعی کنیم که او را همراه با توپ به سمت قوس بالای زمین متمایل کنیم و از نفوذ سریع به سمت سبد جلوگیری کنیم.
 • اگر مدافع روی توپ موفق به این کار نشد و نفوذ بلافاصله صورت گرفت، بازیکن پایین سمت ضعیف به استقبال او رفته و چرخش دفاعی مناسب باید صورت بگیرد.
 • شماره 3 به سمت گوشه نزدیک زمین می رود و مقداری به مهاجم نزدیک خواهد بود. در صورت پاس به گوشه زمین باید فاصله او به اندازه ای باشد که بتواند بلافاصله کلوزآوت را انجام داده و از پرتاب 3 امتیازی گوشه جلوگیری کند. شماره 3 هیچ‌گاه نسبت به تله گذاری کامل همراه شماره 5 اقدام نخواهد کرد چون امکان پرتاب 3 امتیازی از گوشه به وجود می آید.
 • این نوع چرخش مقداری دشوارتر از حد معمول است چراکه اگر بازیکن صاحب توپ همراه با توپ از خط تقسیم عبور کند، مدافع کمکی (سمت توپ و سمت ضعیف) تغییر خواهد کرد. نگاهی به تصاویر بالا بیندازید و تفاوت هردو حالت را مشاهده کنید.
 • با توجه به تصویر و توضیحات متوجه شدید که نفوذ از این ناحیه برای دفاع مشکل ساز خواهد بود. از این رو سعی کنید این اتفاق تا جای ممکن رخ ندهد.

4. نفوذ از گوشه متمایل به خط عرضی

نفوذ از این ناحیه بسیار شبیه نفوذ از ناحیه بال است.

 • مدافع شماره 2 که از بازیکن حاضر در بال محافظت می کند باید مطمئن شود که شماره 2 حریف پاس دریافت نمی کند و از برگشتن توپ به این منطقه جلوگیری کند.
 • اگر بازیکن صاحب توپ قصد نفوذ از این ناحیه به سمت سبد را داشت، مدافع لوی آی (5) بلافاصله وارد عمل شده و همراه با 4 او را به دام می اندازند.
 • بازیکن شماره 3 پایین آمده و مراقب رسیدن پاس احتمالی به شماره 5 حریف در گوشه سمت ضعیف خواهد بود.
 • اکنون شماره 1 مسئول مراقبت از بازیکنان 1 و 3 حریف است. در صورت توان پاس های احتمالی به مقصد این دو را باید قطع کند. در غیر این صورت و رسیدن پاس به هرکدام از آن‌ها باید بلافاصله کلوزآوت را انجام داده و از بازیکن صاحب توپ محافظت کند.

5. نفوذ از گوشه با حضور مهاجم در بلوک

هنگامی که نفوذ از گوشه متمایل به خط عرضی رخ می دهد، احتمال دارد یک مهاجم حریف در ناحیه پست پایین (بلوک) سمت توپ حضور داشته باشد. البته این سناریو نادر است اما احتمال وقوع آن وجود دارد.

 • بازیکن شماره 5 حاضر در پست پایین بلافاصله وارد عمل شده و همراه با شماره 4 نسبت به تله گذاری اقدام می کنند.
 • مدافع شماره 3 به سمت مهاجم شماره 5 حریف حاضر در پست پایین رفته و از رسیدن پاس احتمالی به او جلوگیری خواهد کرد.
 • مدافع شماره 1 اکنون مسئول قطع پاس به بازیکن های 1 و 3 حریف است و همچنین در صورت رسیدن پاس به آن‌ها نسبت به کلوزآوت اقدام می کند.
 • شماره 2 نیز کماکان مسئول حفاظت از مهاجم شماره 2 حریف است و از رسیدن پاس ساده به او جلوگیری خواهد کرد.

6. نفوذ از گوشه با حضور مهاجم در زانو

در صورتی که مهاجم حریف قصد نفوذ از نزدیک خط عرضی را داشته باشد و یکی دیگر از مهاجمین در ناحیه پست بالا (زانو) حضور داشته باشد، مدافع شماره 5 برای کمک وارد عمل نمی شود. در صورتی که شماره 5 برای کمک پایین بیاید، مهاجم شماره 4 به سادگی به مهاجم شماره 5 پاس داده و او نیز اقدام به پرتاب پرشی می کند.

 • شماره 3 بلافاصله برای کمک به مهاجم نزدیک شده و همراه مدافع روی توپ او را در تله می اندازند.
 • بازیکن شماره 5 از مهاجم مستقیم خود در پست بالا محافظت می کند و از رسیدن پاس به او جلوگیری خواهد کرد.
 • مدافع شماره 2 نیز از پاس به بیرون به شماره 2 حریف جلوگیری می کند.
 • مدافع شماره 1 اکنون مسئول قطع پاس به بازیکن های 1 و 3 حریف است و همچنین در صورت رسیدن پاس به آن‌ها نسبت به کلوزآوت اقدام می کند.

چرخش دفاعی هنگام پاس تغییر ناحیه

پاس تغییر ناحیه به پاسی گفته می شود که معمولاً یک مهاجم حریف از مسیر پاس حذف می شود. بدین معنی که به جای پاس‌کاری متوالی، یک نفر از معادله پاس حذف شده و یک پاس بلند به مهاجم دو پاس فاصله داده می شود.

نکته مهم در دفاع هنگام این نوع پاس این است که مدافعی که جهت کلوزآوت مهاجم گیرنده پاس اقدام می کند، کلوزآوت را با یک منحنی موزی شکل انجام دهد. هدف از این نوع حرکت این است که از نفوذ حریف از مرکز زمین جلوگیری شود و در صورت نفوذ، مهاجم از سمت خط عرضی به سمت سبد نزدیک شود.

تمامی بازیکنان به محض ارسال پاس تغییر ناحیه باید به سمت موقعیت جدید خود بدوند. معمولاً مشکل سرعت پایین مربوط به بازیکنی نیست که کلوزآوت را انجام می دهد. در بیشتر موارد بازیکنی که قبلاً مدافع روی توپ محسوب می شد، سرعت کمتری نسبت به بقیه جهت استقرار در موقعیت جدید دارد.

 • پاس تغییر ناحیه از بالا به گوشه

در دفاع نفر به نفر بهتر است به پاس تغییر ناحیه ای که از قوس بالای زمین به یکی از گوشه ها ارسال می شود، اجازه داده شود. از آنجایی که دفاع نفر به نفر از سمت بالا آسیب‌پذیرتر است، بهتر است اجازه پاس از این ناحیه به گوشه زمین داده شود.

یک راه ساده تحریک حریف به ارسال این پاس این است که بازیکنان یک پاس فاصله (رد توپ) شما در حالت رد کامل قرار گیرند. اگر به خاطر داشته باشید، در بخش قبلی اشاره کردیم که این بازیکنان باید اجازه پاس به بال را بدهند اما در این حالت این اجازه داده نمی شود تا حریف مجبور به ارسال پاس تغییر ناحیه به گوشه زمین شود.

از طرفی شماره 1 باید کاملاً مراقب نفوذ احتمالی حریف از مرکز زمین به سمت سبد باشد و هم‌زمان نیز او را برای داده پاس تحت فشار بگذارد.

بازیکنان شماره 4 و 5 نیز از بازیکنان گوشه زمین فاصله می گیرند و اجازه ارسال پاس را می دهند.

دفاع از ناحیه پست

دفاع از ناحیه پست (بلوک) یکی از اساسی ترین اصول دفاع نفر به نفر است. باید دارای یک سیستم باثبات باشید که بر اساس نقاط ضعف و نقاط قوت بازیکن پست شما پایه ریزی شده است. قبل از اینکه نحوه دفاع از ناحیه پست را در ادامه مورد بررسی قرار دهیم، یک نکته اساسی را به خاطر داشته باشید: اجازه ندهید حریف به این ناحیه برسد.

رسیدن حریف به ناحیه پست خبر خوبی برای هیچ نوع دفاعی نیست. معمولاً این نفوذ به فروپاشی دفاع و امتیاز گیری حریف یا خطای ناخواسته در این ناحیه منجر می شود. قبل از رسیدن به نحوه دفاع از ناحیه پست، 3 نکته اساسی جهت نرسیدن توپ به این منطقه را مورد بررسی قرار می دهیم:

جایگیری سریع: بلافاصله پس از اینکه تیم شما به فاز دفاعی رفت، جایگاه خود را مستقر کنید و اجازه حضور حریف را در این ناحیه ندهید. از این به بعد، در صورتی که بازیکنان شما وظایف خود را به درستی انجام دهند، امکان حضور حریف در ناحیه پست به حداقل می رسد.

دفاع روی توپ عالی: اگر گاردهای شما بازیکن صاحب توپ را تحت فشار قرار دهند، امکان پاس به بازیکن پست تا حد زیادی کاهش می یابد. هر مدافع روی توپ باید کاملاً فعال بوده و دستان او برای حفاظت کامل از مهاجم همواره باز باشد.

حریف را به بیرون هل دهید: اگر حریف شما در ناحیه پست مستقر شد، مدافع پست باید بلافاصله با قفل کردن دست خود حریف را با هل دادن تا جای ممکن از این ناحیه دور کند. البته هل دادن نباید با تکان شدید باشد. این کار باید با برقراری تماس و هل دادن آرام توسط قدرت بدنی نیم تنه پایین صورت گیرد.

نحوه جایگیری برای دفاع از مهاجم پست

راه های زیادی برای جلوگیری از رسیدن توپ به ناحیه پست وجود دارد که برخی از آن‌ها را در این بخش مورد بررسی قرار می دهیم:

1. توپ در بالای خط پرتاب آزاد

اگر توپ در بالای خط پرتاب آزاد باشد، مدافع پست باید ¾ از جلو مهاجم پست در میان او و توپ قرار گیرد. در این صورت تیم حریف باید دقت بسیار بالایی جهت ارسال پاس به این ناحیه داشته باشد و مدافع پست نیز زمان کافی برای استقرار بین مهاجم و سبد را خواهد داشت.

همچنین در نظر داشته باشید که یک بازیکن در ناحیه لُو آی وجود دارد که می تواند هرگونه پاس بالای سر را دریافت کند.

2. توپ در پایین خط پرتاب آزاد

هنگامی که توپ در پایین خط پرتاب آزاد قرار دارد، مدافع پست باید ½ از طرف خط عرضی و از جلو مهاجم پست قرار گیرد. با این کار موقعیت بسیار عالی برای هر نوع کمک از طرف خط عرضی وجود دارد.

از آنجایی که در این حالت فاصله توپ کمتر است، تنها نصف محافظت از جلو به مدافع اجازه می دهد که در صورت رسیدن توپ به داخل، بلافاصله در پشت مهاجم پست جایگیری کند.

3. تله گذاری مهاجم پست مسلط

 

گاهی اوقات بازیکن پست حریف به اندازه ای قدرتمند است که چاره ای جز فرستادن 2 بازیکن و به دام انداختن او در ناحیه پست نخواهید داشت. پیشنهاد می کنیم که بازیکن حاضر در ناحیه لُو آی برای کمک و تله گذاری ارسال شود.

 • هنگامی که شماره 4 حریف توپ را در ناحیه پست دریافت می کند، مدافع شماره 4 شما بلافاصله باید در پشت سر او مستقر شود.
 • بلافاصله شماره 5 دویده و از سمت بالا به همراه شماره 4 تله را کار می گذارند.
 • مدافع شماره 2 برای دفاع از شماره 5 حریف پایین می آید.
 • هم‌زمان شماره 1 نیز برای جلوگیری از رسیدن پاس به 1 و 2 حریف به سمت پایین حرکت می کند. در صورت ارسال پاس بالای سر، جهت کلوزآوت اقدام خواهد کرد.
 • هنگامی که توپ در ناحیه پست قرار دارد، مدافع شماره 3 هیچ‌گاه نباید جایگاه خود را ترک کند و باید از هرگونه پاس به مهاجم گوشه جلوگیری کند.

دفاع انتقالی

در صورتی که تیم شما با اصول دفاع انتقالی آشنایی نداشته باشد، هیچ‌گاه نمی توان دفاع نفر به نفر خوبی را به اجرا گذاشت. باید اهمیت این مسئله را به بازیکنان خود بیاموزید که بلافاصله و پس از هر فاز تهاجمی به آرایش دفاعی خود بازگردند.

راز موفقیت دفاع انتقالی موفق این است که تمامی بازیکنان شما اطلاع داشته باشند که پس از هر پرتاب چند نفر بلافاصله باید به سمت سبد برگردند و جهت استقرار دفاع تلاش کنند. بدترین حالت این است که یک بازیکن پس از پرتاب توپ بدون حرکت در حال مشاهده نتیجه پرتاب باشد. بیشتر مربی ها این حالت را به ناکجا آباد توصیف می کنند و از بازیکنان خود می خواهند که از این حالت پرهیز کنند.

 • بهتر است بلافاصله پس از پرتاب 3 نفر از بازیکنان شما به سمت سبد رفته و 2 نفر نیز عقب نشینی کنند. هدف این دو بازیکن این است که دفاع بالا و پایین را در زمین مستقر کنند.
 • هدف مدافع پایین این خواهد بود که از سبد محافظت کند. مدافع بالا نیز مطمئن می شود در حالی که دیگر بازیکنان در حال مبارزه برای ریباند هستند، در صورت هجوم حریف از سرعت آن‌ها بکاهد تا بقیه افراد در زمین خودی مستقر شوند.
 • البته این روش را می توان یکی از بهترین راهکارهای دفاع انتقالی دانست اما بسته به نوع بازیکنان و تیم حریف و شرایط بازی می توانید گزینه های متفاوتی را نیز برای خود در نظر بگیرید. برای مثال در صورتی که میانگین قد بازیکنان شما پایین است و کمتر اتفاق می افتد که در ریباند موفق باشند، می توانید هر 5 بازیکن خود را به عقب فرابخوانید.

دفاع از بلوب

شروع جریان بازی توسط تیم حریف از پشت خط عرضی زمین شما را بلوب می گویند. این شروع بازی که بلوب خوانده می شود، اکثر اوقات موقعیت های طلایی برای تیم هجومی ایجاد می کند.

هنگام دفاع در این حالت، هدف اصلی این است که حریف توپ را به سمت بالای زمین بفرستد و بازی را از آنجا شروع کنند. اگر موفق به این کار شوید، دفاع بی نقصی در مقابل بلوب انجام داده اید. هنگام دفاع در برابر بلوب، 2 شیوه مختلف را می توان به کار بست:

1. به دفاع نفر به نفر وفادار باشید

اگر اصول دفاع نفر به نفر را به درستی اجرا کنید، تنها چند مورد باید جهت جلوگیری از حریف برای پرتاب ساده انجام دهید:

 • هدف اصلی این است که از رسیدن پاس به مهاجم نزدیک سبد جلوگیری کنید و حریف را مجبور کنید که به گوشه زمین پاس دهد. بسته به محل قرارگیری توپ، مدافعی که در حال دفاع از ارسال کننده است، باید روی خط ناحیه رنگی و محل اتصال آن با خط عرضی جایگیری کند. در این صورت اگر پاسی به نزدیک سبد فرستاده شود قادر به قطع یا دفاع از آن خواهد بود.
 • از آنجایی که دفاع از اسکرین از بالا و اسکرین عرضی در بازی بلوب دشوار است، پیشنهاد می شود که تیم بلافاصله تغییر حالت دهد. هدف تیم باید این باشد که بلافاصله تغییر حالت داده و نحوه قرارگیری آن‌ها به گونه ای باشد که از حریف خود به سبد نزدیک تر باشند.

2. دفاع ناحیه ای 2-3 را اجرا کنید

بسته به سطح لیگ و تیمی که در اختیار دارید و کیفیت بازیکنان، می توانید در این موقعیت دفاع ناحیه ای 2-3 را در دستور کار قرار دهید. به محض اینکه توپ به گوشه زمین یا بالای زمین پاس داده شد، بلافاصله بازیکنان به دفاع نفر به نفر تغییر حالت می دهند.

در دفاع ناحیه ای کمتر اتفاق می افتد که روزنه ای در ناحیه رنگی و نزدیک سبد ایجاد شود و همین مسئله باعث می شود که حریف گزینه های گوشه یا بالای زمین را برای پاس انتخاب کند.

دفاع در مقابل پیک اند رول

پیک اند رول یکی از دشوارترین استراتژی ها جهت دفاع است. 3 راه عمده برای دفاع در مقابل پیک اند رول را در ادامه مورد بررسی قرار می دهیم:

1. جهت استقرار اسکرین بجنگید

این مورد یکی از بهترین راهکارهای مقابله با پیک اند رول است. در این روش، مدافع بازیکنی که اسکرین را برپا کرده است (5)، چند قدم به سمت بیرون برمی دارد تا بازیکن صاحب توپ مجبور شود که چند قدم دیگر با توپ حرکت کند. در این صورت مدافع روی توپ (1) فرصت کافی برای رهایی از اسکرین و دفاع از توپ خواهد داشت.

این کار ممکن است برای بازیکنان کم سن و سال دشوار باشد. با این وجود جنگیدن بر سر اسکرین و فرار از آن می تواند از سنین پایین آموزش داده شود تا به یک عادت و راهکار ساده برای آن‌ها تبدیل شود.

2. تعویض اسکرین

راهکار بعدی این است که روی هر پیک اند رول، جایگاه خود را تغییر دهید. بدین معنی که بازیکنان در جایگاه خود بمانند و بازیکنی که در حال دفاع از آن هستند را با یکدیگر تغییر دهند.

البته این مسئله می تواند هنگام مواجهه بازیکنان کوتاه قد با بلند قد مشکل ساز شود. با این وجود در بسکتبال پایه تفاوت زیادی بین بازیکنان نیست و مشکلی ایجاد نمی شود.

3. حرکت از زیر اسکرین

دفاع نفر به نفر

 

هنگامی که با پیک اند رول مواجه شدید، مدافع بازیکن اسکرین کننده (5) یک قدم به عقب برمی دارد. در این صورت مدافع روی توپ می تواند از زیر اسکرین حرکت کرده و از بازیکن صاحب توپ مراقبت کند.

با اینکه این مورد یکی از ساده ترین روش ها برای مقابله با پیک اند رول است، هنگام اجرای آن بدون شک دردسرساز و مشکل خواهد بود.

نتیجه گیری

5 قاعده اساسی دفاع نفر به نفر به شکل زیر است:

 1. نفوذ از مرکز زمین ممنوع!
 2. پاس های تغییر منطقه ممنوع!
 3. بازیکن رد توپ (یک پاس فاصله) هنگام نفوذ کمک نخواهد کرد.
 4. همراه با حرکت توپ حرکت کنید.
 5. برش چهره به چهره ممنوع!

دفاع نفر به نفر یکی از کاربردی ترین و متداول ترین دفاع هایی است که می توان در بسکتبال به اجرا گذاشت. این دفاع در سطوح حرفه ای بسیار استفاده می شود و اهمیت دارد که در بسکتبال پایه حتماً برای آن وقت گذاشته شود و به بازیکنان آموزش داده شود.

با اینکه آموزش این نوع دفاع بسیار دشوارتر و زمان برتر از دفاع ناحیه ای است، بدون شک ارزش این وقت را خواهد داشت و بازیکنان شما در آینده بهره کامل از آن خواهند برد.

اگر مربی آینده نگری هستید که برد آنی بازیکنان خود را به آینده آن‌ها ترجیح نمی دهید، می توانید از این دفاع نهایت استفاده را ببرید.

درنهایت دیدگاه های خود را نیز در خصوص دفاع نفر به نفر با ما در میان بگذارید. آیا تابه‌حال از این دفاع استفاده کرده اید؟ از دید شما میزان دشواری این دفاع نسبت به دفاع فشرده خطی و ناحیه ای تا چه حدی است؟

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *