لیگ NBA؛ شکست گلدن استیت واریرز و لس آنجلس کلیپرز

در ادامه بازی لیگ NBA تیم های گلدن استیت و لس آنجلس کلیپرز برابر حریفان خود شکست خوردند.

لیگ NBA؛ شکست گلدن استیت

کلیولند کاوالیرز ۱۱۷-۱۱۱ شیکاگو بولز

نتایج:

کوارتر اول: کلیولند کاوالیرز ۲۵-۲۶ شیکاگو بولز
کوارتر دوم: کلیولند کاوالیرز ۲۵-۲۷ شیکاگو بولز
کوارتر سوم: کلیولند کاوالیرز ۳۰-۲۹ شیکاگو بولز
کوارتر چهارم: کلیولند کاوالیرز ۳۷-۲۹ شیکاگو بولز

بهترین بازیکن کلیولند کاوالیرز:
تریستان تامپسون: ۲۳ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۲ اسیست، بدون توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

بهترین بازیکن شیکاگو بولز:
لاری مارککنن: ۱۶ امتیاز، ۸ ریباند، ۳ اسیست، بدون توپ‌ربایی، بدون ترن اور

اورلاندو مجیک ۹۵-۸۳ نیویورک نیکس

نتایج:

کوارتر اول: اورلاندو مجیک ۲۲-۲۵ نیویورک نیکس
کوارتر دوم: اورلاندو مجیک ۲۰-۱۹ نیویورک نیکس
کوارتر سوم: اورلاندو مجیک ۳۰-۲۳ نیویورک نیکس
کوارتر چهارم: اورلاندو مجیک ۲۳-۱۶ نیویورک نیکس

بهترین بازیکن اورلاندو مجیک:
نیکولا ووچویچ: ۲۱ امتیاز، ۱۳ ریباند، ۴ اسیست، ۱ توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

بهترین بازیکن نیویورک نیکس:
جولیوس رندل: ۱۶ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۷ اسیست، بدون توپ‌ربایی، ۳ ترن اور

فیلادلفیا سونی سیکسرز ۱۱۷-۹۵ مینستوتا تیمبرولوز

نتایج:

کوارتر اول: فیلادلفیا سونی سیکسرز ۳۲-۲۴ مینستوتا تیمبرولوز
کوارتر دوم: فیلادلفیا سونی سیکسرز ۳۰-۱۹ مینستوتا تیمبرولوز
کوارتر سوم: فیلادلفیا سونی سیکسرز ۳۰-۳۵ مینستوتا تیمبرولوز
کوارتر چهارم: فیلادلفیا سونی سیکسرز ۲۵-۱۷ مینستوتا تیمبرولوز

بهترین بازیکن فیلادلفیا سونی سیکسرز:
بن سیمونز: ۱۶ امتیاز، ۳ ریباند، ۷ اسیست، ۳ توپ‌ربایی، ۶ ترن اور

بهترین بازیکن مینستوتا تیمبرولوز:
اندرو ویگینز: ۱۹ امتیاز، ۵ ریباند، ۲ اسیست، ۱ توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

بروکلین نتس ۱۰۸-۱۱۸ ایندیانا پیسرز

نتایج:

کوارتر اول: بروکلین نتس ۳۱-۳۱ ایندیانا پیسرز
کوارتر دوم: بروکلین نتس ۳۲-۲۹ ایندیانا پیسرز
کوارتر سوم: بروکلین نتس ۲۰-۳۰ ایندیانا پیسرز
کوارتر چهارم: بروکلین نتس ۲۵-۲۸ ایندیانا پیسرز

بهترین بازیکن بروکلین نتس:
کایری اروینگ: ۲۷ امتیاز، ۸ ریباند، ۶ اسیست، ۱ توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

بهترین بازیکن ایندیانا پیسرز:
مالکوم برگدون: ۲۱ امتیاز، ۸ ریباند، ۱۳ اسیست، ۳ توپ‌ربایی، ۲ ترن اور

بوستون سلتیکس ۱۱۶-۱۰۵ میلواکی باکس

نتایج:

کوارتر اول: بوستون سلتیکس ۱۹-۳۴ میلواکی باکس
کوارتر دوم: بوستون سلتیکس ۲۳-۲۴ میلواکی باکس
کوارتر سوم: بوستون سلتیکس ۳۸-۱۸ میلواکی باکس
کوارتر چهارم: بوستون سلتیکس ۳۶-۲۹ میلواکی باکس

بهترین بازیکن بوستون سلتیکس :
گوردون هایوارد: ۲۱ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۷ اسیست، ۱ توپ‌ربایی، ۲ ترن اور

بهترین بازیکن میلواکی باکس:
یانیس آنتتوکومپو: ۲۲ امتیاز، ۱۴ ریباند، ۵ اسیست، ۱ توپ‌ربایی، ۳ ترن اور

بوستون سلتیکس

تورنتو رپترز ۱۲۵-۱۱۳ دترویت پیستونز

نتایج:

کوارتر اول: تورنتو رپترز ۳۷-۲۸ دترویت پیستونز
کوارتر دوم: تورنتو رپترز ۳۷-۳۰ دترویت پیستونز
کوارتر سوم: تورنتو رپترز ۳۷-۲۷ دترویت پیستونز
کوارتر چهارم: تورنتو رپترز ۲۴-۲۸ دترویت پیستونز

بهترین بازیکن تورنتو رپترز:
پاسکال سیاکم: ۳۰ امتیاز، ۵ ریباند، ۵ اسیست، ۲ توپ‌ربایی، ۲ ترن اور

بهترین بازیکن دترویت پیستونز:
آندره دراموند: ۲۱ امتیاز، ۲۲ ریباند، ۳ اسیست، بدون توپ‌ربایی، ۵ ترن اور

اوکلاهاما سیتی تاندر ۹۹-۱۰۲ پورتلند بلیزرز

نتایج:

کوارتر اول: اوکلاهاما سیتی تاندر ۱۷-۲۴ پورتلند بلیزرز
کوارتر دوم: اوکلاهاما سیتی تاندر ۲۷-۲۵ پورتلند بلیزرز
کوارتر سوم: اوکلاهاما سیتی تاندر ۲۵-۱۹ پورتلند بلیزرز
کوارتر چهارم: اوکلاهاما سیتی تاندر ۳۰-۳۴ پورتلند بلیزرز

بهترین بازیکن اوکلاهاما سیتی تاندر:
نرلنز نوئل: ۱۵ امتیاز، ۱۴ ریباند، ۲ اسیست، ۱ توپ‌ربایی، ۳ ترن اور

بهترین بازیکن پورتلند بلیزرز:
دامیان لیارد: ۲۳ امتیاز، ۷ ریباند، ۱۳ اسیست، ۲ توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

واشنگتن ویزاردز ۱۵۸-۱۵۹ هیوستون راکتس

نتایج:

کوارتر اول: واشنگتن ویزاردز ۳۴-۳۵ هیوستون راکتس
کوارتر دوم: واشنگتن ویزاردز ۴۳-۴۱ هیوستون راکتس
کوارتر سوم: واشنگتن ویزاردز ۴۰-۳۵ هیوستون راکتس
کوارتر چهارم: واشنگتن ویزاردز ۴۱-۴۸ هیوستون راکتس

بهترین بازیکن واشنگتن ویزاردز:
بردلی بیل: ۴۶ امتیاز، ۶ ریباند، ۸ اسیست، ۳ توپ‌ربایی، ۵ ترن اور

بهترین بازیکن هیوستون راکتس:
جیمز هاردن: ۵۹ امتیاز، ۳ ریباند، ۹ اسیست، ۱ توپ‌ربایی، ۴ ترن اور

ساکرامنتو کینگز ۱۱۱-۱۱۸ شارلوت هورنتس

نتایج:

کوارتر اول: ساکرامنتو کینگز ۳۳-۳۰ شارلوت هورنتس
کوارتر دوم: ساکرامنتو کینگز ۳۳-۳۱ شارلوت هورنتس
کوارتر سوم: ساکرامنتو کینگز ۱۸-۳۲ شارلوت هورنتس
کوارتر چهارم: ساکرامنتو کینگز ۲۷-۲۵ شارلوت هورنتس

بهترین بازیکن ساکرامنتو کینگز:
دی آرون فاکس: ۱۶ امتیاز، ۷ ریباند، ۱۰ اسیست، ۲ توپ‌ربایی، ۵ ترن اور

بهترین بازیکن شارلوت هورنتس:
تری روزیر: ۲۲ امتیاز، ۵ ریباند، ۶ اسیست، ۳ توپ‌ربایی، ۴ ترن اور

یوتا جاز ۱۱۰-۹۶ لس آنجلس کلیپرز

نتایج:

کوارتر اول: یوتا جاز ۳۳-۲۳ لس آنجلس کلیپرز
کوارتر دوم: یوتا جاز ۱۹-۲۸ لس آنجلس کلیپرز
کوارتر سوم: یوتا جاز ۳۸-۲۰ لس آنجلس کلیپرز
کوارتر چهارم: یوتا جاز ۲۰-۲۵ لس آنجلس کلیپرز

بهترین بازیکن یوتا جاز:
مایک کونلی: ۲۹ امتیاز، ۱ ریباند، ۵ اسیست، ۲ توپ‌ربایی، ۲ ترن اور

بهترین بازیکن لس آنجلس کلیپرز:
جا مایکال گرین: ۲۳ امتیاز، ۸ ریباند، بدون اسیست، بدون توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

گلدن استیت واریرز ۱۱۰-۱۲۱ فینیکس سانز

نتایج:

کوارتر اول: گلدن استیت واریرز ۳۳-۲۳ فینیکس سانز
کوارتر دوم: گلدن استیت واریرز ۱۹-۲۸ فینیکس سانز
کوارتر سوم: گلدن استیت واریرز ۳۸-۲۰ فینیکس سانز
کوارتر چهارم: گلدن استیت واریرز ۲۰-۲۵ فینیکس سانز

بهترین بازیکن گلدن استیت واریرز:
اریک پاسکال: ۲۰ امتیاز، ۳ ریباند، بدون اسیست، ۱ توپ‌ربایی، بدون ترن اور

بهترین بازیکن فینیکس سانز:
آرون بینز: ۲۴ امتیاز، ۱۳ ریباند، ۷ اسیست، بدون توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

گلدن استیت

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *