• صفحه خانگی
  • >
  • مقالات
  • >
  • هفده حرکت اسکرین در بسکتبال (سد شدن) که تمام بازیکنان و مربیان باید بدانند

هفده حرکت اسکرین در بسکتبال (سد شدن) که تمام بازیکنان و مربیان باید بدانند

اسکرین در بسکتبال

با داشتن بازیکنان قوی، اسکرین در بسکتبال به طور قانونی برای هر تیم بسکتبالی مهم است.

اسکرین در بسکتبال روشی عالی جهت باز گذاشتن فضا برای بازیکنان به منظور دریافت توپ و دادن آن به هم تیمی ها برای حمله است.

اما نباید به خودمان مغرور شویم.

بریم از ابتدا شروع کنیم…

اسکرین در بسکتبال چیست؟

روشی است که سد راه بازیکن مدافع می شود.

هنگامی که اسکرین در بسکتبال انجام می شود، هم تیمی ها شانس بهتری برای فرار خواهند داشت زیرا مدافعان شان پیش از برگشتن به موقعیت دفاعی از اسکرین اجتناب می کنند.

این یک مزیت بزرگ برای تیمی ای است که حمله می کند.

و این دلیلِ آن است که می بینید اسکرین های بسکتبال تقریبا در تمام سطوح بسکتبال تعیین شده است. از رقابت U10 تا NBA.

اما بسیاری از مردم نمی دانند که چه تفاوت هایی در سد شدن بسکتبال که در طول بازی تعیین می شود وجود دارد…

در ادامه 17 نوع سد شدن بسکتبال وجود دارد که تمام مربیان و بازیکنان باید بدانند و بفهمند:

اسکرین در بسکتبال

 1. اسکرین عقب

اسکرین عقب شامل یک بازیکن بدون توپ پشت سر مدافع هم تیمی می باشد.

این کار اغلب حواس مدافع را پرت می کند و به بازیکن مهاجم اجازه می دهد تا به سمت سبد، جایی که بتوانند پاس بدهند و با یک سه گام کار را تمام کنند حرکت کند.

مثال اسکرین اقب:

الف. 4 از پست پایین خارج شده و یک مانع بر مدافع 2 ایجاد می کند.

ب. 2 جلوی حلقه دو حرکت بک دور (Backdoor) انجام می دهد. (بک دور حرکتی است که وقتی می خواهید از مدافعی که جلوی شما گارد گرفته و مانع حرکت تان است عبور کنید)

ج. 1 به 2 جهت سه گام باز پاس می دهد.

 2. اسکرین توپ

اسکرین توپ مفهومی برای هر سد شدن در بسکتبال است و برای بازیکنانی قرار می گیرد که مالک توپ هستند.

این یکی از بهترین روش ها در بسکتبال جهت ایجاد یک حملۀ تهاجمی است.

مثال اسکرین توپ:

الف. 4 از پست های پایین خارج می شود تا یک مانع بر توپ، بر مدافع اولی ایجاد کنند.

ب. 1 از سد شدن استفاده می کند تا به سمت حلقه حمله کند.

 3. اسکرین متقاطع

اسکرین متقاطع هنگامی اتفاق می افتد که بازیکن از جهت مخالف زمین حرکت می کند تا برای هم تیمی ها سد ایجاد کند.

این حرکت اغلب در قسمت پینت (paint) سالن اتفاق می افتد و می تواند روشی عالی برای گرفتن بازیکنی باشد که در گوشۀ زمین بدون مانع برای یک پرتاب یا سه گام سریع حضور دارد.

مثال اسکرین متقاطع:

الف. 2 حرکت متقاطعی در پینت به منظور مانع بر مدافع چهارم انجام می دهد

ب. 4 به سمت نقطۀ قوت سالن حرکت می کند

ج. 1 پاسی به داخل برای 4 جهت سه گام باز می فرستد

اسکرین در بسکتبال

 4. اسکرین دوبل (دوگانه)

اسکرین دوبل شامل دو بازیکن که در کنار یکدیگر سد ایجاد می کنند می باشد.

این حرکت شرایط را برای مدافع بازیکنی که با مانع رو به رو می شود، دشوار می سازد اما بدان معناست که مدافعان بیشتری در ناحیۀ کوچک سالن حضور دارند.

مثال اسکرین دوبل:

الف. 3 و 4 یک سد دوبل شانه به شانه ایجاد می کنند.

ب. 2 حوالیِ دو بازیکن مانع می چرخد و توپ را به نیم دایره پرتاب می کند.

ج. 1 برای 2 پاس می فرستد تا پرتاب سه امتیازی را انجام دهد.

 5. اسکرین پایین

اسکرین پایین (معروف به Pin down) نوعی سد است که شاملِ رو به رو شدن فرد مانع با تیم حریف به سمت خط عرضی می شود.

این در بازیکنانی اتفاق می افتد که سد را از حلقه دریافت می کنند بدلیل آنکه آن ها اغلب عادت کرده اند تا پرتاب کننده ها را در منطقه رها کنند.

مثال اسکرین پایین:

الف. 4 به پست بالا می رود و برای 2 مانع پایین ایجاد می کند.

ب. 2 مدافعانش را به سمت حلقه فرا می خواند و تا منطقه گسترده می شود.

ج. 1 برای یک پرتاب سه امتیازی به 2 پاس می دهد.

 6. دِرَگ اسکرین (Drag Screen)

درگ اسکرین یک نوع سد شدن با توپ است که توسط بازیکن مدافع عقب در حال عبور اتفاق می افتد.

این نوع سد شدن موثر است زیرا مدافع مانع به طور معمول در موقعیت خوبی قرار ندارد و قادر نیست تا به کسی که توپ را در دست دارد کمک کند.

مثال اسکرین حمل/عبور:

الف. 4 با سرعت بالا به پایین سالن می رسد و سپس سد راه دفاع 1 می شود.

ب. 1 از سد شدن استفاده می کند تا به سمت حلقه حمله کند.

 7. اسکرین آسانسوری (Elevator Screen)

این نوع سد شدن (که به عنوان سدِ دروازه Gate نیز معروف است) توسط دو بازیکن تعیین می شود و شامل بازیکنی می شود که با مانع رو به رو می شوند و از میان بازیکنانی که به سرعت به یکدیگر نزدیک شده تا سد راه بازیکن شوند، عبور می کند.

این حرکت اجازه می دهد تا بازیکن مهاجم روی یک خط مستقیم عبور کند درحالی که مدافعان باید نزدیک به دو بازیکن دیگر باشند تا به موقعیت دفاعی برگردند.

مثال اسکرین آسانسوری:

الف. 3 و 4 نزدیک هم می شوند تا برای 2 یک سد آسانسوری به وجود آورند.

ب. 2 از میان دو مانع با سرعت حرکت می کند و سپس به منطقه بر می گردد.

ج. به محض اینکه 2 این کار را انجام داد، 3 و 4 به یکدیگر نزدیک می شوند تا راه را ببندند.

د. 1 برای پرتاب سه امتیازی آزاد به 2 پاس می دهد.

اسکرین در بسکتبال

 8. اسکرین Flare

این یک سد شدن بدون توپ است که به بازیکن این امکان را می دهد تا از توپ بسکتبال تا نقطه ای نزدیک به منطقه عبور کند.

اگر پاس با هدف انجام شد، می تواند یک مانع عالی برای مهار بهترین پرتاب کنندۀ تیم جهت پرتاب های خارج از منطقه باشد.

مثال اسکرین Flare:

الف. 4 از پست پایین خارج می شود و پشت مانع مدافع 2 می شود.

ب. 2 از یک جناح به سمت خط عرضی حرکت می کند.

ج. 1 پاسی را برای 2 می فرستد تا برای یک پرتاب سه امتیازی آزاد باشد.

 9. اسکرین فلت (Flat Screen)

 شامل یک بازیکن می شود که سد راه بازیکن دیگر همراه با توپ می شود درحالی که عقب شان مقابل سبد است.

این می تواند مانع دشواری برای مدافع روی توپ باشد که از آن اجتناب کند، بخصوص اگر بازیکن صاحب توپ به سرعت حرکت کند و قصد حمله به سمت حلقه را داشته باشد.

مثال اسکرین فلت:‌

الف. 4 به سمت مانع حرکت می کند و به طور مستقیم مانع مدافع 1 می شود.

ب. 1 وانمود می کند که به سمت چپ می رود و سپس به سمت میانۀ سالن دریبل می زند.

 10. اسکرین Flex

این سد شدن در سمتی که توپ حضور ندارد اتفاق می افتد تا بازیکن مهاجم این امکان را داشته باشد که از خط عرضی به سمت پینت (Paint) حرکت کند.

مثال اسکرین Flex:

الف. 4 مانع مدافع 2 می شود.

ب. 2 از خط عرضی به سمت منطقۀ پینت حرکت می کند.

ج. 1 به 2 پاس می دهد تا سه گام آزاد را اجرا کند.

اسکرین در بسکتبال

 11. فلاپی اسکرین

به هنگام اجرای سد فلاپی ، پرتاب کننده از میانۀ منطقۀ پینت شروع می کند. یک بازیکن مانع در یک سمت زمین قرار می گیرد و سد staggered (سدی که مانع بازیکن آزاد می شود) در سمت دیگر زمین قرار می گیرد.

پرتاب کننده باید دست مدافع حریف را بخواند و سپس تصمیم بگیرد که از کدام سمت عبور کند.

مثال فلاپی اسکرین:

الف. 3 و 4 در سمت چپ سالن سد staggered را ایجاد می کنند.

ب. 5 یک مانع در سمت راست سالن قرار می دهد.

ج. 2 دست مدافع را می خواند و می تواند هر طرفی را که می خواهد انتخاب کند.

د. 1 جهت یک پرتاب آزاد به 2 پاس می دهد.

 12. اسکرین چکشی (Hammer Screen)

سد شدن چکشی متغیری از سد شدن از عقب است و شامل بازیکنی می شود که در قسمتی از سالن که توپ وجود ندارد اسکرین ایجاد کرده است که به هم تیمی های شان اجازه می دهد تا از گوشه جهت پرتاب آزاد عبور کند.

این یک اسکرین بسکتبال عالی برای مهار پرتاب کنندۀ آزاد است.

مثال اسکرین چکشی:

الف. 1 از سمت مدافعان شان به عقب برگشته و به سمت خط عرضی حرکت می کند.

ب. هنگامی که این اتفاق افتاد، 2 به سمت بالا حرکت کرده و یک مانع عقب روی مدافع 2 ایجاد می کند.

ج. 2 از گوشه عبور می کند.

د. 1 از خط عرضی به 2، در گوشۀ منطقۀ پرتاب سه امتیازی پاس می دهد.

 13. اسکرین Horns(Horns Screen)

این نوع سد شدن هنگامی اتفاق می افتد که 2 بازیکن بدون توپ در سمت دیگر مدافع صاحب توپ، یک مانع، روی توپ ایجاد می کنند.

این اتفاق معمولا در بالای منطقۀ مستطیل پرتاب آزاد می افتد و به بازیکن دریبل کننده این امکان را می دهد تا بسته به عملکرد مدافع، از سمت راست یا چپ حمله کند.

مثال اسکرین Horns:

الف. 4 و 5 به سمت بالا حرکت می کنند و از یک سمت مانع حرکت مدافع 1 می شوند.

ب. 1 دست مدافعان را می خواند و سپس از یک سمت حمله می کند.

اسکرین در بسکتبال

 14. رم اسکرین (Ram Screen)

 شامل سد شدن بدون توپ می شود که فوراَ به مانع روی توپ منجر می شود.

این یک عمل موثر است زیرا برای دفاع دشوار است تا در اقدام اول به طور کافی مانع بازیکن صاحب توپ شود.

مثال رم اسکرین:

الف. 4 مانع مدافع 5 می شود.

ب. 5 به سمت بالای منطقۀ مستطیل پرتاب آزاد می رود و مانع مدافع 1 می شود.

ج. زمانی که مدافع 5 از کمک کردن باز می ماند 1 به سرعت حمله می کند.

 15. استگرد اسکرین (Staggered Screen)

استکرد اسکرین زمانی رخ می دهد که دو بازیکن اسکرینی برای هم تیمی ایجاد کنند اما به سرعت در کنار یکدیگر قرار نمی گیرند (اسکرین دوبل است).

در عوض، یک بازیکن در جلو قرار می گیرد درحالی که بازیکن دیگر یک یا دو قدم پشت سر آن ها است.

مثال استگرد اسکرین:

الف. 5 مانع مدافع 2 می شود.

ب. 4 اسکرین دیگری پشت سر 5 ایجاد می کند و زمانی که آن ها اولین اسکرین را اجرا کردند، مدافع 2 را می گیرند.

 16. اسکرین خارج از پست/ step out

این اسکرین شامل بازیکنی می شود که از منطقۀ پایین خارج می شود تا مانع بازیکن صاحب توپ که قصد دارد به سمت خط عرضی حمله کند شود.

بازیکن مانع باید مطمئن شود که دارای بازیکن عقبی به سمت خط عرضی است.

مثال اسکرین خارج از پست/ step out:

الف. 4 به سمت منطقۀ مانع حرکت می کند تا سد راه مدافع 1 شود.

ب. 1 به سمت خط عرضی حرکت می کند.

 17. اسکرین UCLA

اسکرین UCLA متغیری از اسکرین عقب است. این اسکرین در بالای منطقۀ البو اتفاق می افتد و به بازیکن اجازه می دهد تا از ناحیه ای که بازیکنان مانع حضور دارند عبور کند.

این اسکرین توسط مهاجم UCLA جان وودن در سال های دهۀ 50 و 60 عمومی شد.

مثال اسکرین UCLA:

الف. 4 در پست بالا مانع مدافع 2 می شود.

ب. 2 از موقعیت شکاف به سمت ناحیه ای که بازیکنان مانع حضور دارند عبور می کند.

ج. 1 جهت یک سه گام به 2 پاس می دهد.

اسکرین در بسکتبال

5 نکتۀ کلیدی برای اجرای یک اسکرین در بسکتبال

نکته 1: ایجاد فاصله

با ایجاد فاصله میان خود و مدافعان پیش از اجرای اسکرین، مدافع تان را در موقعیت دشواری قرار دهید.

انقدر این کار را انجام دهید تا برای آن هایی که قصد دارند به دریبل زن یا بازیکن عبور کننده کمک کنند شرایط دشوار باشد.

چندین روش برای این کار وجود دارد اما در اینجا 3 تا از مهم ترین ها اشاره شده است:

الف. بازیکن مانع را آگاه نکنید.

ب. برای ایجاد اسکرین عجله کنید.

ج. از رم اسکرین استفاده کنید.

نکته 2: Angle of the Screen

همانطور که بارها گفته ام، مهم ترین بخش اسکرین موثر محدودۀ angle است.

تعداد کمی از مربیان بر اهمیت اسکرین angle تاکید دارند و تعداد کمی از بازکنان بر بهترین angle ممکن تمرکز می کنند.

در اینجا دو قانون جهت یادآوری وجود دارد:

 1. به هنگام مانع شدن از بازیکن صاحب توپ توپ شدن، از پشت حلقه مانع مدافع روی توپ شوید.

 2. به هنگام مانع شدن از بازیکن بدون توپ، از عقب رو به جهتی باشید که می خواهید هم تیمی تان حرکت کند.

نکته 3: ایجاد تماس

بازیکن باید مطمئن شود که با بازیکن حریف به هنگام ایجاد اسکرین تماس دارد.

اگر تماسی وجود نداشته باشد، برای مدافع بسیار آسان است که بچرخد و به سرعت به موقعیت خوب تدافعی برگردد.

نکته 4: قوی بودن

اگر بتوان به راحتی تعادل مدافع را بهم زد، اسکرین هرگز موثر نخواهد بود.

به بازیکنان تان بیاموزد تا به هنگام سد شدن پاهای شان را به اندازۀ عرض شانه هایشان باز کنند، زانو ها را کمی خم و بازو ها را به بدن نزدیک نگه دارند.

نکته 5: حفظ حالت اسکرین

هدف بازیکن از سد شدن باید نگه داشتن آن حالت باشد.

با تایید جایگاه تان در منطقه، کار را برای مدافع آسان نکنید.

اما مطمئن شوید که کار شما اسکرین/ سد شدن متحرک نیست.

نتیجه:

در اینجا چیزهایی وجود دارد که بیشتر بازیکنان نمی دانند…

هرکسی می تواند یک اسکرین موثر و قوی داشته باشد.

بازیکنانی که به بهترین شکل سد می شوند لزوماَ قوی ترین یا بلند ترین ها نیستند، بهترین آن ها بازیکنانی هستند که می خواهند یک مانع خوب باشند.

آن ها بازیکنانی هستند که به هم تیمی هایشان افتخار می کنند.

به عنوان مربی، ما قصد داریم تا بهتر به بازیکنان مان آموزش دهیم که چطور اسکرین موثر ایجاد کنند و به آن ها آموزش دهیم چقدر مهم است که خوب بازی کنند.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *