• صفحه خانگی
  • >
  • خبر
  • >
  • هفته اول فصل ۲۰-۲۰۱۹ لیگ NBA؛ از پیروزی اورلاندو مجیک تا شکست بروکلین نتس

هفته اول فصل ۲۰-۲۰۱۹ لیگ NBA؛ از پیروزی اورلاندو مجیک تا شکست بروکلین نتس

در هفته اول لیگ NBA تیم بروکلین نتس برابر حریف خود شکست خورد و اورلاندو مجیک و پورتلند بلیزرز حریفان خود را شکست دادند.

از پیروزی اورلاندو مجیک تا شکست بروکلین نتس ؛ نگاهی به نتایج لیگ NBA

ایندیانا پیسرز ۱۱۰-۱۱۹ دترویت پیستونز

نتایج:

کوارتر اول: ایندیانا پیسرز ۳۷-۲۸ دترویت پیستونز
کوارتر دوم: ایندیانا پیسرز ۲۶-۲۷ دترویت پیستونز
کوارتر سوم: ایندیانا پیسرز ۳۳-۴۰ دترویت پیستونز
کوارتر چهارم: ایندیانا پیسرز ۳۰-۳۰ دترویت پیستونز

بهترین بازیکن ایندیانا پیسرز:
مایلز ترنر: ۲۵ امتیاز، ۹ ریباند، بدون اسیست، ۲ توپ‌ربایی، ۴ ترن اور

بهترین بازیکن دترویت پیستونز:
آندره دراموند: ۳۲ امتیاز، ۲۳ ریباند، ۲ اسیست، ۳ توپ‌ربایی، ۲ ترن اور

اورلاندو مجیک ۹۴-۸۵ کلیولند کاوالیرز

نتایج:

کوارتر اول: اورلاندو مجیک ۲۸-۲۴ کلیولند کاوالیرز
کوارتر دوم: اورلاندو مجیک ۲۷-۱۷ کلیولند کاوالیرز
کوارتر سوم: اورلاندو مجیک ۱۶-۲۴ کلیولند کاوالیرز
کوارتر چهارم: اورلاندو مجیک ۲۳-۲۰ کلیولند کاوالیرز

بهترین بازیکن اورلاندو مجیک:
نیکولا وووِویچ: ۲۱ امتیاز، ۹ ریباند، ۳ اسیست، ۱ توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

بهترین بازیکن کلیولند کاوالیرز:
کوین لاو: ۱۱ امتیاز، ۱۸ ریباند، ۳ اسیست، ۱ توپ‌ربایی، ۲ ترن اور

شارلوت هورنتس ۱۲۶-۱۲۵ شیکاگو بولز

نتایج:

کوارتر اول: شارلوت هورنتس ۳۷-۲۸ شیکاگو بولز
کوارتر دوم: شارلوت هورنتس ۲۶-۲۷ شیکاگو بولز
کوارتر سوم: شارلوت هورنتس ۳۳-۴۰ شیکاگو بولز
کوارتر چهارم: شارلوت هورنتس ۳۰-۳۰ شیکاگو بولز

بهترین بازیکن شارلوت هورنتس:
دوونته گراهام: ۲۳ امتیاز، ۴ ریباند، ۸ اسیست، بدون توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

بهترین بازیکن شیکاگو بولز:
لاری مارککنن: ۳۵ امتیاز، ۱۷ ریباند، ۲ اسیست، ۱ توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

میامی هیت ۱۲۰-۱۰۱ ممفیس گریزلیز

نتایج:

کوارتر اول: میامی هیت ۲۴-۳۲ ممفیس گریزلیز
کوارتر دوم: میامی هیت ۳۰-۲۸ ممفیس گریزلیز
کوارتر سوم: میامی هیت ۲۹-۲۴ ممفیس گریزلیز
کوارتر چهارم: میامی هیت ۳۷-۱۷ ممفیس گریزلیز

بهترین بازیکن میامی هیت:
جاستیس وینسلا: ۲۷ امتیاز، ۷ ریباند، ۷ اسیست، ۱ توپ‌ربایی، ۳ ترن اور

بهترین بازیکن ممفیس گریزلیز:
تایوس جونز: ۱۵ امتیاز، ۱ ریباند، ۷ اسیست، ۲ توپ‌ربایی، ۲ ترن اور

بروکلین نتس ۱۲۶-۱۲۷ مینستوتا تیمبرولوز

نتایج:

کوارتر اول: بروکلین نتس ۲۲-۳۳ مینستوتا تیمبرولوز
کوارتر دوم: بروکلین نتس ۳۴-۳۵ مینستوتا تیمبرولوز
کوارتر سوم: بروکلین نتس ۳۷-۲۰ مینستوتا تیمبرولوز
کوارتر چهارم: بروکلین نتس ۲۲-۲۷ مینستوتا تیمبرولوز
وقت اضافه: بروکلین نتس ۱۱-۱۲ مینستوتا تیمبرولوز

بهترین بازیکن بروکلین نتس:
کایری اروینگ: ۵۰ امتیاز، ۸ ریباند، ۷ اسیست، بدون توپ‌ربایی، بدون ترن اور

بهترین بازیکن مینستوتا تیمبرولوز:
کارل آنتونی تاؤنز: ۳۶ امتیاز، ۱۴ ریباند، ۳ اسیست، ۳ توپ‌ربایی، ۳ ترن اور

بروکلین نتس

فیلادلفیا سونی سیکسرز ۱۰۷-۹۳ بوستون سلتیکس

نتایج:

کوارتر اول: سونی سیکسرز ۲۰-۲۵ بوستون سلتیکس
کوارتر دوم: سونی سیکسرز ۲۹-۲۳ بوستون سلتیکس
کوارتر سوم: سونی سیکسرز ۲۸-۲۰ بوستون سلتیکس
کوارتر چهارم: سونی سیکسرز ۳۰-۲۵ بوستون سلتیکس

بهترین بازیکن سونی سیکسرز:
جئول امبید: ۱۵ امتیاز، ۱۳ ریباند، ۳ اسیست، بدون توپ‌ربایی، بدون ترن اور

بهترین بازیکن بوستون سلتیکس:
جیسون تاتوم: ۲۲ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۲ اسیست، ۲ توپ‌ربایی، ۴ ترن اور

دالاس موریکس ۱۰۸-۱۰۰ واشنگتن ویزاردز

نتایج:

کوارتر اول: دالاس موریکس ۲۴-۲۵ واشنگتن ویزاردز
کوارتر دوم: دالاس موریکس ۳۸-۲۳ واشنگتن ویزاردز
کوارتر سوم: دالاس موریکس ۲۹-۲۰ واشنگتن ویزاردز
کوارتر چهارم: دالاس موریکس ۱۷-۳۲ واشنگتن ویزاردز

بهترین بازیکن دالاس موریکس:
لوکا دونکیچ: ۳۴ امتیاز، ۹ ریباند، ۳ اسیست، ۲ توپ‌ربایی، ۶ ترن اور

بهترین بازیکن واشنگتن ویزاردز:
بردلی بیل: ۱۹ امتیاز، ۶ ریباند، ۹ اسیست، ۳ توپ‌ربایی، ۲ ترن اور

سن آنتونیو اسپرز ۱۲۰-۱۱۱ نیویورک نیکس

نتایج:

کوارتر اول: سن آنتونیو اسپرز ۲۲-۱۵ نیویورک نیکس
کوارتر دوم: سن آنتونیو اسپرز ۳۷-۳۶ نیویورک نیکس
کوارتر سوم: سن آنتونیو اسپرز ۲۴-۳۳ نیویورک نیکس
کوارتر چهارم: سن آنتونیو اسپرز ۳۷-۲۷ نیویورک نیکس

بهترین بازیکن سن آنتونیو اسپرز:
دجونته مورای: ۱۸ امتیاز، ۸ ریباند، ۶ اسیست، ۳ توپ‌ربایی، ۴ ترن اور

بهترین بازیکن نیویورک نیکس:
جولیوس رندل: ۲۵ امتیاز، ۱۱ ریباند، ۶ اسیست، ۳ توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

یوتا جاز ۱۰۰-۹۵ اوکلاهاما سیتی

نتایج:

کوارتر اول: یوتا جاز ۲۳-۱۲ اوکلاهاما سیتی تاندر
کوارتر دوم: یوتا جاز ۲۶-۳۴ اوکلاهاما سیتی تاندر
کوارتر سوم: یوتا جاز ۱۹-۲۸ اوکلاهاما سیتی تاندر
کوارتر چهارم: یوتا جاز ۳۲-۲۱ اوکلاهاما سیتی تاندر

بهترین بازیکن یوتا جاز:
داناوان میشل: ۳۲ امتیاز، ۱۲ ریباند، ۳ اسیست، ۱ توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

بهترین بازیکن اوکلاهاما سیتی تاندر:
کریس پال: ۲۲ امتیاز، ۸ ریباند، ۳ اسیست، ۱ توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

فینیکس سانز ۱۲۴-۹۵ ساکرامنتو کینگز

نتایج:

کوارتر اول: فینیکس سانز ۲۵-۲۹ ساکرامنتو کینگز
کوارتر دوم: فینیکس سانز ۲۹-۳۰ ساکرامنتو کینگز
کوارتر سوم: فینیکس سانز ۳۲-۱۷ ساکرامنتو کینگز
کوارتر چهارم: فینیکس سانز ۳۸-۱۹ ساکرامنتو کینگز

بهترین بازیکن فینیکس سانز:
دی آندره هایتون: ۱۸ امتیاز، ۱۱ ریباند، بدون اسیست، ۱ توپ‌ربایی، بدون ترن اور

بهترین بازیکن ساکرامنتو کینگز:
بادی هیلد: ۲۸ امتیاز، ۵ ریباند، ۲ اسیست، بدون توپ‌ربایی، ۵ ترن اور

پورتلند بلیزرز ۱۰۰-۹۵ دنور ناگتس

نتایج:

کوارتر اول: پورتلند بلیزرز ۲۷-۲۴ دنور ناگتس
کوارتر دوم: پورتلند بلیزرز ۲۳-۳۰ دنور ناگتس
کوارتر سوم: پورتلند بلیزرز ۲۴-۱۹ دنور ناگتس
کوارتر چهارم: پورتلند بلیزرز ۲۶-۳۵ دنور ناگتس

بهترین بازیکن پورتلند بلیزرز:
دامیان لیارد: ۳۲ امتیاز، ۴ ریباند، ۸ اسیست، ۱ توپ‌ربایی، ۳ ترن اور

بهترین بازیکن دنور ناگتس:
ویل بارتون: ۱۹ امتیاز، ۵ ریباند، ۲ اسیست، ۲ توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *