5 تمرین پاس کاری در بسکتبال برای چرخش عالی توپ

پاس کاری

هیچ چیزی بهتر از تماشای یک تیم متواضع که می توانند توپ را با سرعت و به خوبی در تمام طول زمین بسکتبال به چرخش در بیاورند نیست.

بهم ریختن خط دفاعی حریف با پاس کاری هوشمندانه و آزاد شدن برای پرتاب های درجا و با یک دست. امیدوارید که تیم شما هم بتوانید این کار را بکند؟

تمرین های پاس کاری بسکتبال در این صفحه به شما در رسیدن به این مهم کمک میکند. اما اجازه بدهید اول یک چیز خیلی مهم را توضیح بدهم.

 

پاس کاری

دو مدل تمرین پاس کاری وجود دارد:

 1. تمرین های پاس کاری تکنیکی
 2. تمرین های پاس کاری تصمیم گیری

 

متاسفانه اکثر مربیان بر روی پاس کاری تکنیکی تمرکز می کنند و تقویت قدرت تصمیم گیری تیم خود در زمان تقسیم توپ را فراموش می کنند. بازیکنان شما پاس کاری در حین بازی خود را با دادن هزاران پاس روی سینه بهبود نمی بخشند.

ما باید به بازیکنان اجازه بدهیم که ذهن مدافع را خوانده و تصمیم درست را بگیرند. تمرین های خرس وسط و Netball از تمرین های مورد علاقه من هستند. تمرین های پاس کاری روش خوبی برای گرم کردن و ارتباط بین بازیکنان می باشد.

 

5 تمرین پاس کاری در بسکتبال

پاس کاری

1. 32 پیشرفته

چگونگی انجام تمرین

بازیکنان در سه خط در امتداد خط عرضی پخش می شوند. دو خط بیرونی با یک توپ شروع می کنند. سه بازیکن به بالای زمین رفته و توپ را با بازیکن میانی پاس کاری می کنند و با دو پرتاب تک دست حرکت را به اتمام می رسانند.

هدف:

یک تمرین پاسکاری جالب که بر روی توانایی گرفتن و ارسال توپ بدون حمل، برقراری ارتباط، زمان بندی و همپنین پرتاب تک دست در انتهای حرکت کار می کند.

تنظیمات:

 • بازیکنان سه ردیف پشت خط عرضی تشکیل می دهند.
 • هر کدام از دو بازیکن ردیف های بیرونی یک توپ دارند.

دستورالعمل ها:

 1. بازیکنان به سمت بالای زمین رفته و در همان حین یک بازیکن خارجی توپ را برای بازیکن ردیف وسط ارسال می کند.
 2. با دریافت توپ، ردیف وسط به سرعت توپ را به همان بازیکن بر میگرداند.
 3. سپس بازیکن وسط برمیگردد و توپ را ز دیگر بازیکن خارجی دریافت می کند و به سرعت به او برمی گرداند.
 4. بازیکان ردیف های خارجی یک یا دو دریبل برای جلو گیری از حمل توپ می زنند.
 5. این حرکت تا زمانی به نقطه سه امتیازی مقابل برسند ادامه می یابد. وقتی این اتفاق بیفتد، دو بازیکن خارجی به داخل دریبل کرده و کار خود را با یک پرتاب تک دست به اتمام میرسانند.
 6. گروه در سمت دیگر زمین منتظر می ماند تا گروه بعدی حرکت خود را به اتمام برساند.

 

متغیر ها:

پرتاب متوسط یا سه امتیازی – به جای اتمام کار با یک پرتاب تک دست، بازیکنان می توانند حرکت را با یک پرتاب متوسط یا سه امتیازی تمام کنند.

بالا و پایین – به جای ایستادن در سمت دیگر زمین، بازیکنان می توانند دو بار طول زمین را طی کنند.

یک توپ – اگر بازیکنان خیلی جوانی در اختیار دارید، می توانید تا زمانی که متوجه حرکت می شوند با یک توپ تمرین را انجام دهید.

نکات مربیگری:

 • توپ باید در مقابل بازیکن در حرکت و با استفاده از تکنیک های مناسب پاس کاری ارسال شود.
 • بازیکن دریافت کننده باید دست های خود را بالا نگه دارد و درخواست توپ بکند.
 • بازیکنان باید توپ را گرفته و به سرعت در حین حرکت آن را برگردانند. اجازه حمل ندهید.
 • تکنیک پرتاب تک دست برای این تمرین خیلی مهم است. به حرکت پاها دقت کنید و مطمئن شوید که تمام بازیکنان به درستی آن را انجام میدهند.

پاس کاری

2. خرس وسط

چگونگی انجام تمرین

بازیکنان در سه گروه تقسیم می شوند. هر گروه یک توپ دارد. دو بازیکن ارسال کننده در فاصله 12-15 فوتی قرار دارند. سومین بازیکن گروه در وسط قرار می گیرد. او تلاش می کند تا توپ را از آن خود یا منحرف کند. دو بازیکن خروجی باید توپ را بدون دریبل کردن بین خود بچرخانند. فقط باید بچرخند و برای پاس کاری جا خالی کنند و از سد دفاع عبور کنند.

هدف:

تمرین پاس کاری جالب و با تمرکز بر روی دفاع. این تمرین به بازیکنان آموزش می دهد که چطور از چرخش و فریب برای فضا سازی به منظور ارسال توپ یا محافظت از آن استفاده کنند.

تنظیمات:

 • گروه های 3 نفره
 • هر گروه یک توپ دارد
 • بازیکن ارسال کننده 12-15 فوت دور تر قرار دارد و بازیکن سوم در وسط قرار دارد.

دستورالعمل ها:

 1. حرکت با بازی نزدیک بازیکن وسط به دارنده توپ شروع می شود.
 2. بازیکن مهاجم با استفاده از چرخش و فریب دادن سعی در ارسال توپ به دیگر بازیکن مهاجم دارد در حالی که بازیکن مدافع سعی در گرفتن یا منحرف کردن توپ دارد.
 3. بعد از هر ارسال توپ، مدافع به سرعت به سمت دارنده توپ رفته و نزدیک به او بازی می کند.
 4. وقتی که بازیکن مدافع توپ را بگیرد یا آن را منحرف کند، بازیکنان موقعیت خود را تغییر می دهند.

متغیرها:

تعویض بعد از مدت زمان مشخص – بازیکنان می توانند موقعیت خود را بعد از گذشت مدت زمان مشخصی ( با توجه به سن بازیکنان، توانایی و تحمل آن ها) به جای هر بار از دست رفتن توپ تغییر بدهند. برای مثال 30-40 ثانیه.

یک دریبل مجاز است- به بازیکن مهاجم اجازه بدهید که یک دریبل برای باز کردن زاویه پاس کاری داشته باشد. این کار بازیکن مدافع را سخت تر می کند.

فقط پاس زمینی مجاز است – برای سخت تر کردن اوضاع برای تیم مهاجم، تنها پاس زمینی را آزاد بگذارید.

نکات مربیگری:

 • داشتن دست و پنجه های فعال در تمام مدت برای مدافع بسیار مهم است. این تنها راه گرفتن توپ و سخت کردن کار برای مهاجم است.
 • بازیکنان مهاجم باید قبل از ارسال توپ منتظر مدافع بمانند. هدف این تمرین یادگیری چگونگی ایجاد فضا و زاویه پاس کاری است.
 • در حالی که هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد، بازیکن مهاجم نباید توپ را بیشتر از 5 ثانیه در اختیار خود نگه دارد.
 • پاس هوایی ممنوع! این مدل ارسال توپ کار را برای بازیکن مهاجم خیلی ساده می کند و در نتیجه پیشرفت کمی حاصل می شود.

پاس کاری

3. پاس کاری چرخشی

چگونگی انجام تمرین:

تیم به 4 ردیفه در گوشه های نیمه زمین تقسیم می شوند. سپس بازیکنان یک یا دو ارسال دو دستی را به بازیکن مستقیم که در حال دویدن در امتداد خط عرضی زمین است انجام می دهد. ارسال کننده سپس به اخر ردیف اضافه می شود.

هدف: تمرین های پاس کاری بیشتر به منظور کار کردن با جوان تر ها یا برای گرم کردن استفاده می شوند. این تمرین ها پاس کاری بین بازیکنان را تقویت کرده و آن را قادر می سازد که بدون دریبل کردن توپ را گرفته و ارسال کنند.

تنظیمات:

 • تیم به 4 ردیف تقسیم شده است. هر ردیف در یک گوشه از نیمه زمین می ایستد.
 • اولین بازیکن یکی از ردیف ها توپ را دارد.

دستورالعمل ها:

 1. این حرکت با ارسال توپ بازیکن صاحب توپ به بازیکن مثابل خود در ردیف سمت راست شروع می شود.
 2. قبل از این توپ ارسال شود، دریافت کننده توپ باید به سمت ردیف دیگر شروع به دویدن بکند تا در حال حرکت توپ را دریافت کند.
 3. بعد از دریافت توپ بازیکن بعدی شروع به دویدن می کند و توپ به او می رسد.
 4. بعد از هر پاس، ارسال کننده توپ به انتهای ردیفی که توپ را به آن سمت ارسال کرده است اضافه می شود.
 5. تمرین به همین شکل ادامه پیدا می کند.
 6. بعد از گذشت مدت زمان مشخصی، مربی جهت پاس کاری را تغییر می دهد.

 

متغیر ها:

دومین توپ را هم اضافه کنید – اگر بازیکنان با یک توپ راحت هستند، توپ دوم را هم اضافه کنید و در جهت مخالف به گردش در بیاورید.

انواع مختلف پاس کاری – این تمرین را می توان با ارسال های تک دست، دو دستی، ارسال روی سینه و پاس زمینی انجام داد.

یک دریبل – بازیکنان اجازه دارند که قبل از ارسال توپ به ردیف بعدی یک دریبل بزنند. این حرکت در زمانی که شما پاس یک دست را تمرین می کند مفید است.

نکات مربیگری:

 • بازیکن دریافت کننده نباید در هنگام گرفتن توپ سرعت خود را کم یا زیاد بکند. ارسال ها باید دقیق جلوی بازیکن باشد.
 • بازیکن دریافت کننده باید حرکت خود را زمان بندی کند که بتواند در همان حین که به سمت ردیف بعدی می دود دست خود را بالا برده و درخواست توپ بکند.
 • در حین انجام این تمرین نباید اجازه هیچ گونه حمل توپ را به بازیکنان بدهید. اجازه ندهید بد عادت بشوند.
 • تمرین را با سرعت نیمه شروع کنید تا بازیکنان آن را متوجه بشوند. سپس شدت آن ها افزایش دهید.

پاس کاری

4. پاس کاری برونزی

چگونگی انجام تمرین:

تمرین از خط عرضی شروع شده و بازیکنان به صورت جفت در حال حرکت به سمت دیگر زمین با هم پاس کاری می کنند. وقتی که به آنجا رسیدند، کمی به کناره می روند و با انواع متخلف پاس را برای نفر وسط زمین ارسال می کنند.

هدف:

یک تمرین پاس کاری عالی برای گرم کردن که باعث می شود در مدت زمان کوتاهی پاس های زیادی ارسال شوند که شامل ارسال های بلند و انوع بازیکنان می شوند.

تنظیمات:

 • هر بازیکن یک یار پیدا کند
 • هر جفت بازیکن یک توپ دارند
 • جفت ها در دو ردیفه پشت خط عرضی تقسیم می شوند

دستورالعمل ها:

 1. اولین جفت به آرامی به سمت وسط زمین حرکت می کنند و توپ را بین خود به گردش در می آورند.
 2. به محض نزدیک شدن جفت اول به بالای خط سه امتیازی، جفت بعدی شروع به حرکت می کنند.
 3. وقتی که اولین جفت بازیکنان به خط عرضی مقابل برسند، به خط کناری نزدیک می شوند و با پاس کاری از روی بازیکنان وسط زمین برمی گردند.
 4. وقتی که بازیکنان به نقطه شروع برسند، فورا به ردیف وسط ملحق شده تمرین را ادامه می دهند.
 5. هر چند دقیقه مدل پاس کاری را برای ردیف وسط و ردیف های بیرونی تغییر دهید.

 

متغیر ها:

پاس کاری با ردیف وسط – برای ردیف های وسط، چند مدل پاس کاری پیشنهاد می شود: از مقابل سینه، زمینی، از مقابل سینه با یک دست، زمینی با یک دست.

پاس کاری با ردیف های بیرونی – برای ردیف های بیرونی، چند مدل پاس کاری پیشنهاد می شود: از مقابل سینه، از بالای سر، تک دست.

به یاد داشته باشید که سن، قدرت، و سطح مهارت تیم خود را در زمان تصمیم گیری برای مدل های پاس کاری استفاده شده در این تمرین در نظر داشته باشید.

 

نکات مربیگری:

 • سرعت حرکت را کنترل کنید. مخصوصا اگر به عنوان تمرین گرم کردن از آن استفاده می کنید. راه رفتن مجاز نیست، اما جلوی شدت بیش از حد آن را نیز بگیرید. پاس کاری دقیق اولین تمرکز این تمرین است.
 • بازیکنان ردیف های بیرونی نباید قوس زیادی در ارسال های خود اعمال کنند. باید ارتفاعی داشته باشند که از بالای ردیف های میانی عبور کند اما به اندازه کافی هم مستقیم باشد که به سرعت به هم تیمی آن ها برسد.
 • توانایی ارسال پاس های تک دست با هر دو دست مهارت بسیار مهمی است. در آغاز یادگیری بازیکنان خود انتظار اشتباه را داشته باشید اما مطمئن شوید که آن ها تمرین کنند.
 • کار با پا در این تمرین بسیار مهم است. بازیکنان باید بتوانند که توپ را گرفته و آن را قبل از قدم دوم به هم تیمی خود برگردانند. اگر به جوانان آموزش می دهید و نمی توانند این کار را انجام دهند سرعت تمرین را پایین بیاورید.
 • بعد از هر بار رسیدن به انتهای زمین بازیکنان باید در سمت دیگر زمین قرار بگیرند تا پرتاب های بلند و کوتاه را برای هر دو طرف بدن خود تقویت کنند.

پاس کاری

5. Netball

چگونگی انجام تمرین:

یک کشمکش معمولی که در هیچ زمان اجازه دریبل زدن ندارید. این بازی را می توایند ب صورت 3 به 3، 4 به 4 و یا 5 به 5 بازی کنید.

هدف:

یک تمرین فوق العاده که نه تنها مهارت پاس کاری را بهبود می بخشد، بلکه حرکت بدون توپ، فضا سازی، قطع کردن و غیره را نیز تقویت می کند. این تمرین باعث کمتر شدن دریبل های بیهوده در بازی می شود .

تنظیمات:

 • بازیکنان را با توجه به تعداد بازیکن در دسترس خود به دو تیم تقسیم کنید.
 • تیم ها را از لحاظ ارتفاع و مهارت شبیه به هم بچینید.
 • این تمرین تنها به یک توپ نیاز دارد.

دستورالعمل ها:

 1. تیم ها یک بازی معمولی را در تمام زمین انجام می دهند – بدون دریبل زدن!
 2. این تمرین را در هر مدت زمانی می توانید انجام دهید.

سیستم امتیاز گیری:

 • این بازی تا امتیاز 5 یا 11 ادامه می یابد.
 • هر پرتاب دو امتیازی یک امتیاز در بر دارد.
 • هر پرتاب سه امتیازی 2 امتیاز دارد.
 • باید با دو امتیاز اختلاف ببرد.
 • در صورت وجود خطای پرتاب، تیم مهاجم یک پرتاب آزاد یک امتیازی خواهد داشت.

متغیر ها:

یک بار زمین زدن آزاد است – بازیکنان می تواند بعد از دریافت توپ یک دریبل بزنند. این گزینه به صورت انتخابی است.

تنها پاس های زمینی مجاز هستند – بازیکنان خود را مجبور کنید که تنها از پاس های زمینی استفاده کنند.

3 تیم – این تمرین با تقسیم بازیکنان خود به 3 تیم 3 تا 5 نفره شروع می شود. دو تیم در هر نیمه در دفاع شروع به کار می کنند. تیم سوم در نیمه زمین در حمله است. تیم مهاجم یک طرف را انتخاب کرده و بدون دریبل زدن برای امتیاز گیری تلاش می کند. سیستم امتیاز گیری مثل بالا می باشد. بعد از امتیاز گیری یا تغییر مالکیت توپ، تیم مدافع توپ را گرفته و تیم مهاجم به سمت مخالف می رود. تیم مهاجم قبلی می تواند تا نیمه زمین دفاع کند. تا زمانی که یک تیم به 5 یا 11 امتیاز می رسد بازی را ادامه دهید.

 

نکات مربیگری:

 • آموزش فضا سازی و قطع کردن های هوشمندانه به منظور دریافت توپ بسیار مهم است.
 • اگر نیاز دارید، برای تصحیح کردن یا تاکید مجدد بر روی نکات مهم تمرین (فضا سازی، قطع کردن) مداخله کنید ولی کوتاه باشد.
 • تمام پاس کاری ها باید حداقل 3 فوت فاصله داشته باشند. اجازه ندهید که بازیکنان به سمت یکدیگر بروند و توپ را در دست هم بگذارند.
 • کار با پا در این تمرین اهمیت ویژه ای دارد. مطمئن شوید که بازیکنان توپ را حمل نمی کنند و به درستی از چرخش خود استفاده می کنند.
 • بازیکنان باید در خواست توپ بکنند و برای قطع کردن به منظور رسیدن به توپ از دست هدف خود استفاده کنند.

 

 

 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *