28 استراتژی بسکتبال برای غلبه بر هر دفاع – قسمت دوم

در قسمت اول این مقاله با اصول ابتدایی و 3 استراتژی بسکتبال متفاوت آشنا شدیم. آموختیم که استراتژی یا سِت پلِی های مورد بحث در این مطلب را می توان برای سنین و رده های متفاوتی به کار برد. اشاره کردیم که سِت پلی های توضیح داده شده در این مطلب به 4 بخش تقسیم می شوند؛ ست پلی های نفر به نفر، ست پلی های ناحیه ای 2-3، ست پلی های نفر به نفر بلوب و ست پلی های ناحیه ای 2-3 بلوب، این 4 بخش را تشکیل می دهند. همچنین واژه بلوب را برای شما توضیح دادیم.

در این بخش ادامه مقاله را پیگیری کرده و چند ست پلی و استراتژی بسکتبال دیگر را توضیح می دهیم. ادامه مطلب را با بسکتفا همراه باشید.

استراتژی بسکتبال سیستم نفر به نفر

4. مبارز فلکس

تشریح بازی

این بازی شامل تعداد زیادی اسکرین و موقعیت های پرتاب متعددی است. این بازی را به تیم های دبیرستانی و بالاتر پیشنهاد می دهیم. دلیل آن نیز زمان بندی، زاویه بندی های اسکرین و مهمتر از همه قابلیت پرتاب دور از سبد است. مواردی که از عهده بازیکنان با سن پایین خارج است.

بازیکنان کلیدی

 • گارد نوک و گارد شوتزن شما باید قادر به انجام پرتاب های دور از سبد متعدد باشند.
 • بازیکن مرکزی شما باید بتواند اسکرین های قدرتمند با زاویه صحیح و زمان بندی دقیق را به اجرا بگذارد.

نحوه اجرا

 • بازیکنان بال شما در گوشه زمین و در راستای بلوک قرار می گیرند. بازیکنان پست شما نیز در ناحیه پست بالا و روی زانو مستقر می شوند.
 • بازیکن شماره 1 با پاس دادن به هرکدام از بازیکنان پست شما که در روی زانو قرار دارند، بازی را شروع می کند. ترجیح این است که سمتی را انتخاب کند که بازیکن مستقر روی بال آن ناحیه توانایی پرتاب بهتری داشته باشد.
 • شماره 1 پس از دادن پاس به ناحیه رنگی رفته و برای شماره 2 اسکرین فلکس ایجاد می کند.
 • شماره 2 می تواند از بالا یا پایین اسکرین به سمت سبد رفته و انتظار پاس را از شماره 4 داشته باشد. سپس با یک پرتاب زیر سبد ساده امتیازآوری کند.
 • شماره 5 برای شماره 1 اسکرین رو به پایین ایجاد می کند. شماره 1 نیز به بیرون قوس 3 امتیازی در راستای زانو می رود تا در صورت امکان پاس را دریافت کرده و اقدام به پرتاب 3 امتیازی کند.
 • پس از ایجاد اسکرین برای 1، شماره 5 بلافاصله اسکرین دیگری برای 2 ایجاد می کند که به ناحیه بال حرکت کرده است.
 • اگر شماره 1 برای پرتاب آزاد نبود، باید توپ را به شماره 2 بسپارند که احتمال زیاد در ناحیه بال آزاد خواهد بود.
 • پس از اسکرین بازیکن شماره 2، شماره 5 سعی در نفوذ به ناحیه رنگی و دریافت پاس می کند. در این صورت، اگر شماره 2 آزاد نبود، می توانند به داخل و شماره 5 پاس دهند تا او اقدام به پرتاب کند.

نکات ضروری

 • این بازی می تواند در هر سمت زمین اجرا شود اما گارد نوک باید اقدام به پاس به سمتی کند که بهترین پرتابگر تیم در آنجا قرار دارد.
 • اسکرین باید با زمان بندی و زاویه بندی دقیق انجام شود.
 • انتخاب پرتاب صحیح بسیار حیاتی است. بازیکنان شما باید بهترین پرتاب ممکن را تشخیص داده و پرتاب «مناسب» را فدای پرتاب «عالی» کنند.

5. آسانسور پیستونی

تشریح بازی

این استراتژی بسکتبال برای به دست آوردن پرتاب 3 امتیازی سریع عالی است. 2 بازیکن گارد شما ظاهراً ناحیه بال خود را با یکدیگر تعویض می کنند اما از این دو بازیکن، بهترین پرتابگر شما از طریق یک اسکرین آسانسوری بلافاصله به ناحیه قوس بالا رفته و برای پرتاب 3 امتیازی آماده می شود.

بازیکنان کلیدی

 • بهترین گارد شوتزن شما که توانایی پرتاب 3 امتیازی داشته باشد.

نحوه اجرا

 • بازی با آرایش 1-4 شروع می شود.
 • بازیکن شماره 1 شما با دریبل توپ به یک سمت زمین حرکت می کند.
 • شماره 3 با استفاده از اسکرین های شماره 4 و 5 به بال مقابل زمین می رود. هم‌زمان شماره 2 نیز تظاهر به تغییر ناحیه می کند اما در مرکز زمین متوقف می شود.
 • بلافاصله شماره 4 و 5 اسکرین خود را به اسکرین آسانسوری تغییر داده و شماره 2 از طریق آن به ناحیه قوس بالا خواهد رفت.
 • شماره 2 از شماره 1 پاس را دریافت کرده و اقدام به پرتاب 3 امتیازی خواهد کرد.

نکات ضروری

 • بازیکن شماره 1 شما باید دقت کند به سمتی برود که پرتابگر آن ضعیف تر است چراکه این بازیکن به بال مقابل رفته و پرتاب نهایی را انجام نمی دهد.
 • شماره 2 نباید در ناحیه رنگی مکثی داشته باشد. باید بلافاصله تغییر مسیر داده و از اسکرین آسانسوری جهت رفتن به ناحیه قوس بالا استفاده کند. به همین دلیل، شماره 2 قبل از حرکت اولیه خود باید تأخیر اندکی داشته باشد تا در ناحیه رنگی مجبور به مکث نشود.
 • شماره 4 و 5 باید پس از عبور شماره 2، دروازه را بسته و اجازه عبور مدافعین را ندهند. به همین دلیل شماره 2 باید سریع تغییر مسیر داده و به سمت بالا برود تا هم تیمی های او فرصت بستن مسیر را داشته باشند.
 • اگر مدافع مسئول بازیکن شماره 4 شما پاس را پیش بینی کرده و مسیر را مسدود کند، شماره 4 باید به سمت سبد رفته و برای پرتاب زیر تور آماده شود.

6. یوسی‌اِل‌اِی

تشریح بازی

این بازی از روی یک نوع برش در بسکتبال با نام برش یوسی‌اِل‌اِی نام‌گذاری شده است. این بازی به گونه ای طراحی شده است که گارد نوک شما را از طریق اسکرین دوطرفه در یکی از بال های زمین صاحب پرتاب کند. بازیکن حاضر در بال نیز پیک اند رول را به اجرا می گذارد.

بازیکنان کلیدی

 • گارد رأس شما باید توانایی پرتاب بالایی داشته باشد.
 • بازیکن بال که توپ را دریافت می کند، باید در تصمیم گیری مهارت داشته باشد. این بازیکن همچنین باید در پرتاب های زیر سبد و میانه توانمند باشد.

نحوه اجرا

 • بازی با آرایش 1-4 شروع می شود.
 • شماره 1 توپ را به شماره 2 یا 3 حاضر در بال ها پاس می دهد. در این مثال شماره 2 مدنظر ما است.
 • شماره 1 سپس از طریق اسکرین شماره 5 به سمت سبد برش یوسی‌اِل‌اِی می زند و منتظر دریافت پاس برای پرتاب زیر سبد خواهد بود.
 • اگر امکان پاس به شماره 1 فراهم نبود، شماره 5 به کنار حرکت کرده و برای شماره 2 اسکرین ایجاد می کند.
 • هم‌زمان با این حرکت، شماره 3 و 4 مدافعین خود را به طرف پست پایین سمت ضعیف می کشانند تا در آنجا برای شماره 1 اسکرین دوطرفه ایجاد کنند.
 • شماره 2 از اسکرین شماره 5 استفاده کرده و به سمت مرکز زمین یورش می برد. پس از دریافت توپ، شماره 5 به سمت سبد می چرخد.
 • هنگامی که شماره 2 از طریق اسکرین توپ را دریبل می کند، شماره 1 با قدرت از طریق اسکرین دوطرفه 3 و 4 برش زده و در انتظار دریافت پاس و پرتاب خواهد بود.
 • اکنون شماره 2 دارای 3 گزینه است: می تواند به شماره 1 پاس داده تا او اقدام به پرتاب پرشی کند؛ شخصاً به سمت سبد یورش ببرد و اقدام به پرتاب کند؛ به شماره 5 پاس دهد تا به سمت سبد چرخیده و پرتاب را انجام دهد.

نکات ضروری

 • یکی از مزیت های این بازی، قابلیت اجرای آن در هردو سمت زمین است.
 • از طریق اسکرین دوطرفه، شماره 1 باید به فاصله ای از سبد برش بزنند که قادر به پرتاب ساده از آن ناحیه باشد. اگر بازیکنان شما کم سن و سال هستند، نباید به بیرون خط پرتاب 3 امتیازی برش بزنند.
 • مطمئن شوید که شماره 5 با زاویه صحیح اسکرین پیک اند رول را انجام می دهد که شماره 2 به سادگی قادر به حمله به سمت سبد باشد.

7. تقاطع ضربدری

تشریح بازی

این بازی بسیار منحصر به فرد بوده و دارای موقعیت های گل زیادی است. عنوان بازی نیز از شکل برش گاردهای تیم نشئت می گیرد. توسط این بازی به صورت تضمینی می توانید موقعیت پرتاب به دست آورید.

بازیکنان کلیدی

از آنجایی که از طریق این بازی تقریباً برای تمام بازیکنان شما موقعیت پرتاب شکل می گیرد، بازیکنان خاص و کلیدی وجود ندارد که روی آن‌ها حساب کنید.

نحوه اجرا

 • بازی با چینش 2-3 شروع می شود.
 • یکی از گاردهای شما در بالای زمین به یکی از بال ها پاس می دهد. در این مثال، شماره 1 به بال شماره 3 پاس می دهد.
 • پس از پاس، شماره 1 و 2 به صورت ضربدری از کنار شماره 5 به سمت بلوک های سمت مخالف خود می روند. کسی که پاس را داده است باید ابتدا حرکت کند و گارد دیگر نیز به دنبال او حرکت می کند. شماره 3 باید هردوی آن‌ها را تحت نظر داشته باشد. در صورتی که موقعیت پرتاب زیر سبد مناسبی برای آن‌ها وجود داشت، به یکی از آن‌ها پاس دهد.
 • سپس شماره 4 به سمت قوس بالای زمین برش می زند و در این مسیر از شماره 5 به عنوان اسکرین استفاده می کند. شماره 1 نیز جای او را در بال پر خواهد کرد.
 • شماره 3 توپ را به شماره 4 پاس می دهد که اکنون در قوس بالای زمین است. 4 نیز بلافاصله توپ را به شماره 1 در بال مقابل پاس می دهد.
 • بلافاصله پس از پاس، شماره 3 از طریق اسکرین شماره 2 به سمت داخل برش می زند. شماره 1 باید به نزدیک سبد نگاه کرده و در صورت امکان به شماره 3 جهت پرتاب زیر سبد پاس دهد.
 • اگر شماره 3 آزاد نبود، شماره 4 و 5 برای شماره 2 اسکرین دوطرفه رو به پایین ایجاد می کنند تا بتواند از این طریق بتواند توپ را دریافت کرده و اقدام به پرتاب کند.

نکات ضروری

 • شماره 5 باید موقعیت خود را در پست بالا حفظ کند تا شماره 1 و 2 و 4 بتوانند از او به عنوان اسکرین استفاده کنند. اگر از محل خود حرکت کرد، باید اقدام به اسکرین متحرک کرد.

در اینجا به پایان بخش دوم این مقاله می رسیم. در بخش سوم نیز ادامه استراتژی ها را پیگیری خواهیم کرد. نظرات و ایده های خود را در خصوص این بخش با ما در میان بگذارید. کدام از این ست پلی ها را تابه‌حال اجرا کرده اید؟ آیا با ست پلی میانه خوبی دارید؟ ست پلی مورد علاقه شما در میان این موارد کدام است؟

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *