5 نکته مهم در آموزش بسکتبال برای کودکان

آموزش بسکتبال

هنگامی که به تمرین بسکتبال کودکان می رسیم، سرگرمی هم کمی قاطی آن می شود. اگر با کودکان زیر 10 سال کار می کنید، بسیار مهم است که از سه نکته حیاتی یعنی lines، laps و lectures اجتناب کنید.

ورود به سایت بتکارت

به این خاطر است که مربیان عملکرد بازی ها را ارتقا می دهند تا تمرین کنند. فلسفه تمرین بجای آموزش جایی ست که بازیکنانی داریم که برای سرگرمی بازی می کنند، بازی های چالش برانگیزی که بر روی مهارت های تکنیکی و تاکتیکی کار می کنند.

به عبارت دیگر، آن ها صرفا آموزش نمی بینند تا دریبل کنند، پرتاب کنند، و پاس دهند. آن ها یاد می گیرند تا چگونه از آن مهارت ها در برابر حریف در یک موقعیت واقعی استفاده کنند.

در زیر، 5 نکته مهم در آموزش بسکتبال برای کودکان را می آموزید. هر کدام از آن ها پس از بازی های عمومی کودکان که از قبل انجام شده، به عنوان نمونه قرار گرفته است، سپس برای کمک به توسعه مهارت های اساسی در بسکتبال در نظر گرفته شده است.

برای نتایج بهتر، حداقل یک یا دو دستیار مربی، پارتنر یا افراد دیگری که در طول آموزش بسکتبال بتوانند کمک تان کنند انتخاب کنید.

مطابق برنامه های تمرین بسکتبال عمل کنید

حال یک آموزش بسکتبال جالب دارید که به سرعت سطح مهارت تیمی تان را افزایش می دهد… فقط با 30 ثانیه تمرین! نه استرس داشته باشید و نه ناراحت باشید. تنها مدتی را با بچها سرگرم باشید.

در طرح تمرینی آموزش بسکتبال، به 18 آموزش مهارتی برای کودکان دسترسی دارید، شامل پرتاب کردن، پاس دادن، دریبل زدن، ریباند کردن و دفاع کردن. تمام 6 تمرین سازمان دهی شده را می توانید در باشگاه نیز اجرا کنید.

آموزش بسکتبال

 5. Sharks و Minnows

هدف

در این آموزش برای کودکان، دریبل زدن، تمرین برای مدیریت توپ، سرعت، چابکی، کنترل و آگاهی از فضا را می آموزید.

سازماندهی

دو بازیکن را برای sharks انتخاب کنید تا از خط نیم کره مرکزی شروع کنند.

باقی تیم – minnows روی خط اصلی قرار می گیرند.

تمام minnows ها توپ بسکتبال دارند.

آموزش ها
 1. در حرکت به سمت minnows، همگی تلاش می کنند تا از نفر پایانی به سمت دیگری دریبل کنند درحالی که sharks سعی می کنند توپ شان را از مسیر خارج کنند.
 2. اگر یک بازیکن توسط یک shark گرفته شود، آن ها به تیم sharks می پیوندند.
 3. بازیکنان بازیابی خواهند شد و سپس تلاش می کنند تا دوباره به پایان برسند، شروع به شمارش می کنند تا تمام بازیکنان sharks شوند.
نکات مربی گری

به خاطر داشته باشید که minnows سرشان را بالا بگیرند – موفق ترین بازیکنان آن هایی خواهند بود که بتوانند با سرعت، کنترل، دریبل بزنند درحالی که چشمانشان بر روی sharks باشد!

سخت ترش کنید: برای فراخواندن sharks به چالشی بزرگتر، آن ها را مجبور کنید تا minnows ها را در سالن در حال دریبل زدن تعقیب کنند. شما می توانید همچنین از minnows بخواهید تا با دو توپ دریبل کنند.

آسان ترش کنید: اگر sharks ها زمان سختی را گذرانده اند، می توانید یک shark اضافی برای شروع بازی اضافه کنید. اگر minnows اعتراض کردند، فاصله ای که آن ها نیاز دارند تا به خط نیم کره برسند را کوتاه کنید.

آموزش بسکتبال

 4. گل زدن

هدف

یک مهارت سرگرم کننده و سریع برای کودکان، کار کردن بر روی پرتاب های آزاد تحت فشار و حمل توپ با سرعت بالا.

سازماندهی

تیم را به دو تیم تقسیم کنید، و آن ها را به دو خط ببرید. تیم پرتاب کننده در خط آزاد با دو توپ، و تیم دریبل کننده جایی که خط حاشیه به خط اصلی می رسد، هرکدام با توپ خودشان.

آموزش ها
 1. تیم دریبل کننده به عنوان baserunner بازی می کند، درحالی که تیم پرتاب کننده سعی می کند تا آن ها را با زدن پرتاب کننده در هوا از مسیر خارج کنند.
 2. بازیکن دریبل کننده تا نیمه سالن دریبل خواهد زد و به خط حاشیه مخالف حرکت می کند، و سعی می کند تا با بیشترین سرعت به جای قبلی بازگردد.
 3. اگر بازیکنی تمام این ها را پیش از آنکه پرتاب کننده توپ جامپ شات را بیندازد، آن ها 1 امتیاز می گیرند.
 4. اگر پرتاب کننده زمانی که آن ها در حال دویدن باشند امتیاز بگیرد، باید بیرون بروند و بنشینند تا کل تیم شان که بیرون هستند تعویض شوند.
 5. هر کدام از پرتاب کننده ها یک پرتاب می گیرند و ریباند های شان را پیش از برگشتن به خط جمع آوری می کنند.
نکات مربی گری

در نقاط مختلف با تیم پرتاب کننده بازی کنید – نکته کلیدی یافتن یک نقطه چالش برانگیز مبتنی بر سطح مهارتی ست که بتوانید یک بازی رقابتی داشته باشید، همچنین می خواهید تا مطمئن شوید که تیم پرتاب کننده روی نقطه ساخته شده ثابت مانده اند.

سخت ترش کنید: قبل از اینکه بخواهند طرفین را تعویض کنند و به دفاع بروند ، به تیم در حال اجرا فقط 3 فرصت بدهید. همچنین – تیم دریبل کننده را به چالش بکشید که منحصراً با دست ضعیف خود دریبل بزنند یا در هر تقاطع خطی روی حرکات خاص کار کنند.

آسان ترش کنید: به تیم پرتاب کننده دو توپ بدهید برای اینکه بتوانند پرتاب های بیشتری انجام دهند.

آموزش بسکتبال

 3. All Star Shootout در آموزش بسکتبال

هدف

یکی از بازی های رقابتی مربوط به پرتاب توپ به عنوان all-star weekend جایی ست که بازیکنان در محیطی سرگرم کننده روی پرتاب های شان کار می کنند.

سازماندهی

تیم را به دو گروه تقسیم کرده و روی خطوط مقابل یکدیگر قرار دهید.

مخروط ها یا علائم دیگری را در موقعیت 8 – 6 در سالن قرار دهید.

هر تیم به یک توپ نیاز دارد.

آموزش ها
 1. بازیکن اول روی خط به نقطه ای می رود و پرتابی می گیرد.
 2. در صورت گرفتن توپ، مخروط ها را می گیرند، ریباند را انجام می دهند، و به پشت خط باز می گردند.
 3. در صورت از دست رفتن توپ، ریباند را انجام می دهند و به پشت خط باز می گردند.
 4. تیم اول با موفقیت از هر نقطه پرتاب را انجام می دهد و تمام مخروط ها را به تیم شان بر می گردانند.
نکات مربی گری

این مهم است که نقاط را عاقلانه انتخاب کنید – بر روی درصد بالا پرتاب ها تمرکز کنید – اگر می خواهید که آن ها را تقویت کنید  این ها آموزش هایی هستند که بازیکنان را با درصد بالایی ناک داون می کند.

سخت ترش کنید: اگر تیم با مهارت تری دارید، می توانید در ۳ نقطه کار کنید، حتی می توانید پرتاب های 3 امتیازی عمیق تری انجام دهید.

آسان ترش کنید: برای بازیکنان جوان تر، می خواهید که به نقاط نزدیک تر باشند – در فاصله 15 فوتی، حتی نزدیک تر به سبد.

آموزش بسکتبال

 2. Worm

هدف

یک مهارت بسکتبالی رقابتی و فیزیکی برای کودکان – جایی ست که موفقیت به تلاش تبدیل می شود و هرکسی می خواهد تا آن را یاد بگیرد.

سازماندهی

تیم را به دو خط تقسیم کنید و آن ها را روی خط اصلی قرار دهید.

در میانه سالن با یک توپ بسکتبال بایستید.

آموزش ها
 1. هنگامی که آماده شدید توپ را به سمت خط 3 امتیازی جلو ببرید.
 2. بازیکن اول که قصد احاطه توپ را دارد در حمله قرار می گیرد، با بازیکن دیگری در خط دفاع.
 3. سپس مهاجم سعی می کند تا امتیاز بگیرد.
 4. در شرایطی که پرتاب انجام شود یا از دست برود، آموزش تمام است و دو بازیکن بعدی روی خط می آیند.
نکات مربی گری

مراقب باشید. ما بازیکنانی می خواهیم که قوی باشند. با این حال آن ها باید از حال هم تیمی هایشان آگاه باشند و مطمئن شوند که آن ها خارج خارج از کنترل نباشند.

سخت ترش کنید: برای اینکه واقعا بازیکنان را به چالش بکشید، آن ها را مجبور کنید تا توپ از دست رفته را بدست آورند، به عبارت دیگر آن ها داخل بمانند و باید در برابر هم تیمی های جدیدشان تا زمانی که توپ را بدست آورند ادامه بدهند.

آسان ترش کنید: برای اینکه آموزش ها آسان تر شود، می توانید به مهاجم اجازه دهید تا توپ را به دفاع برساند و از آن جا شروع کند. می توانید همچنین از مدافعان بخواهید تا با دست های شان بازی کنند تا حرکت برای کسانی که توپ در اختیارشان است آزادانه تر باشد.

آموزش بسکتبال

 1. War

هدف

یک چرخش و تمرین سرگرم کننده در یک مسابقه، باعث ارتقا زمان واکنش و توانایی بازیکن برای اجرا بازی تحت فشار است.

سازماندهی

بازیکنان را روی یک خط قرار دهید و هر کدام را شماره گذاری کنید.

اعداد زوج را روی خط حاشیه و اعداد فرد را روی خط مقابل قرار دهید.

مربی درست وسط سالن با توپ بسکتبال قرار می گیرد.

یک سبد را برای هر تیم در نظر بگیرید.

آموزش ها
 1. اعداد زوج و فرد را صدا بزنید و توپ را به وسط سالن بیندازید.
 2. آن دو بازیکن برای توپ حرکت می کنند، همراه با اولین بازیکنی که در حمله قرار دارد.
 3. بازیکن مهاجم سعی می کند تا امتیاز بگیرد.
 4. بازیکنان سپس یک به یک بازی خواهند کرد، هنگامی که یکی از بازیکنان امتیاز گرفت یک دور تمام می شود.
نکات مربی گری

سعی کنید مسابقه ها را تا جای ممکن به اندازه و متناسب با مهارت ایجاد کنید. همچنین، سعی کنید تا توپ را به یک سمت یا سمت دیگری بیندازید تا بازیکن امتیاز بگیرد.

سخت ترش کنید: همچنین می توانید بازی های 2 به 2 یا 3 به 3 داشته باشید، فقط اعداد را صدا بزنید و به بازیکنان بگویید تا برای 3 امتیاز بازی کنند.

آسان ترش کنید: پیش از بیرون انداختن توپ، به بازیکنان زمان بیشتری برای قرار گرفتن در دفاع یا حمله بدهید.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *