در مقابله با غیبت بازیکنان در تمرینات بسکتبال چه باید کرد؟

در مقابله با غیبت بازیکنان در تمرینات بسکتبال چه باید کرد؟

مربیگری یک تیم بسکتیال جوانان می تواند در مواقع ای فوق العاده خسته کننده باشد. مخصوصاً وقتی سر جلسۀ تمرین می رسید و می بینید تعداد بازیکنان کمتر از پیش بینی شما است. این می تواند سریعاً باعث، تغییر تمرینات مد نظر شما، خراب کردن استراتژی هایی که وقت صرف آن ها کرده اید، تغییر سبک بازی های تمرینی مد نظر شما، و چندین مورد دیگر در تمرینات شود. برای اطمینان از عدم غیبت بازیکنان در تمرین شما به دو چیز نیاز دارید:

 • اتخاذ سیاستی برای غیبت در تمرینات
 • پیامد هایی مشخص و روشن در صورت غیبت

من در این مقاله هفت راه برای جلوگیری از غیبت بازیکنان در تمرینات بسکتبال و انتظاراتی که نیاز است برای تیم لحاظ کنید را با جزئیات بیان می کنم و همچنین همان پیامد هایی که خودم استفاده کرده ام را با شما در میان می گذارم.

بیایید شروع کنیم.

دو مشکل اصلی غیبت بازیکنان در تمرینات بسکتبال

1) برنامه ریزی برای تمرین را بسیار سخت می کند

هر مربی که متعهد به ارتقای تیمش در دراز مدت است با یک برنامۀ اجرایی کلی بر سر تمرین حاظر می شود. اما اگر او از تعداد بازیکنان حاظر در تمرین بی اطلاع باشد، آماده کردن برنامۀ تمرینی موثر پیش از تمرین برایش بسیار دشوار می شود. برای مثال ممکن است او با این پیش فرض که 9 بازیکن در جلسه ی تمرین حاظر می شوند، یک تمرین پاس کاری که حداقل به 8 بازیکن نیاز دارد را انتخاب کند اما در جلسه تمرین تنها هفت بازیکن حضور پیدا کنند و برنامه خراب شود.

2) بازیکنان ممکن است اطلاعات مهمی را از دست بدهند

 در طول یک فصل بسکتبال، موارد زیادی برای یاد گیری وجود دارد. بازیکنان باید سبک حمله و دفاع تیم، نحوۀ اجراء تعداد بیشماری از حرکات هماهنگ تیمی، شیوۀ حملۀ تیم در زمان پرس همه جانبۀ حریف و مواردی از این دست را یاد گیرند.

با این همه کار برای انجام دادن و مدت زمان کوتاه تمرین، مربیان مجبوراند که سریعاً به تمام مباحث بپردازند. برای مثال من از چهار توالی برای آموزش حرکت حملۀ پنج نفر بیرونی استفاده می کنم. اگر بازیکنی در توالی اول یا دوم حاظر نباشد، نمی تواند بدون ایجاد وقفه در تمرین کل تیم برای بازنگری توالی های جا مانده، خود را به دیگر اعضا برساند.

دلایل خوب و بد برای غیبت بازیکنان در تمرینات

بازیکنان جوان در طول فصل در تمرینات و بازی ها غیبت خواهند کرد و تا وقتی که دلیل محکمه پسندی برای این کار دارند و به عادت تبدیل نشده، مشکلی وجود ندارد. در ادامه تعدادی از دلایل خوب و بد برای غیبت در تمرین آمده است:

دلایل موجه

 • بیماری
 • جشن تولد بهترین دوست آن بازیکن
 • فوریت های خانوادگی
 • دلایل دینی و اعتقادی
 • دلایل مربوط به مدرسه

دلایل غیر موجه

 • مصدومیت
 • بی رمق بودن برای تمرین کردن
 • دعوت یه دوست بعد از مدرسه
 • فراموش کردن
 • تصمیم به انجام کاری متفرقه

نکتۀ مهم در مورد مصدومیت:

وقتی بازیکنان مصدوم هستند ولی بیمار نیستند، من باز هم از آن ها انتظار دارم که در تمرین شرکت کنند.

با توجه به تمرینات و شرکت در آن ها، این اطمینان حاصل می شود که بازیکنان از استراتژی های تیمی جا نمی مانند و بسته به شدت مصدومیت همچنان می توانند در طول تمرین به تیم کمک کنند.

به سطحی از بسکتبال که در آن مربیگری می کنید توجه داشته باشید

به سطحی از بسکتبال که در آن مربیگری می کنید توجه داشته باشید

قبل از این که به ادامۀ مقاله بپدازیم اشاره به یک نکته مهم است:

سیاست ها و پیامد هایی که شما برای غیبت بازیکنان در تمرینات بسکتبال در نظر می گیرید به سطحی از بسکتبال که در آن مربیگری می کنید بستگی دارد. برای مثال، دلایل خوب و بد غیبت در تمرین برای یک تیم زیر 10 سال، در مقایسه با یک تیم دبیرستان متفاوت است. غیبت یک بازیکن ده ساله برای شرکت در جشن تولد دوست صمیمی اش دلیل موجهی برای غیبت است اما این قضیه برای مربی یک تیم دبیرستان، دلیل موجهی نیست. مخاطب این مقاله بیشتر مربیان بسکتبال جوانان است.

7 روش جلوگیری از غیبت در تمرینات

1) کاری کنید که بازیکنان خواهان حضور در تمرین باشند

در ابتدا مسؤلیت هایی را به عنوان مربی یک تیم بپذیرید. این بخشی از نقش شما به عنوان یک مربی است که تمریناتی را طراحی و اجرا کنید که بازیکنان خواهان حضور در آن ها باشند. برای این کار شما باید:

الف: مطمئن شوید که تمرینات سرگرم کننده و رقابتی باشند.

ب: با بازیکنان تیمتان ارتباط برقرار کنید.

ج: زمان های بیکاری و سخنرانی های طولانی را کاهش دهید.

د: از روش های تمرینی متفاوت برای طراوت در تمرینات استفاده کنید.

ه: مطمئن شوید که هر بار با انرژی بالایی در تمرینات حاظر می شوید.

2) دورهمی قبل از شروع فصل

توصیه ی من به مربیان این است که همیشه قبل از شروع هر فصل، یک دورهمی پیش فصل برای تیم در نظر بگیرند. معمولاً چنین دورهمی هایی به باربیکیو درست کردن در حیاط خانه ی یکی از بازیکنان ختم می شود. در هر صورت مهم این است که تمام بازیکنان و والدینشان در این دورهمی شرکت کنند. چنین دورهمی هایی فواید بسیاری دارند که یکی از مهم ترین آن ها فراهم کردن فرصتی برای به اشتراک گذاشتن قوانین و استاندارد های مربوط به غیبت در تمرینات است. شما می توانید دربارۀ موارد زیر با آن ها صحبت کنید:

الف) پیامد های غیبت در تمرینات

ب) اصلاع رسانی غیبت ها

ج) دلیل اهمیت شرکت همه ی بازیکنان در تمرینات

د) فواید حضور مداوم در تمرینات

ه) دلایل مشروع برای غیبت در تمرینات

و) دلایل غیر مشروع برای غیبت در تمرینات

3) بازیکنان و والدین آن ها را مجاب به امضاء توافق نامه کنید

در انتهای دورهمی پیش فصل، از بازیکنان و والدین آن ها بخواهید تا توافق نامه ای که در برگیرندۀ موارد زیر هست را امضاء کنند:

الف) حد الامکان در تمرینات تیم حضور یابند.

ب) در صورت عدم شرکت در تمرین به سرعت مربی را باخبر کنند.

با این که این توافق نامه رسمیت ندارد و از آن نمی توان به عنوان مدرک استفاده کرد، اما حس مسؤلیت پذیری را کمی بیشتر می کند.

از ابتدا در تمام جلسات تمرین حضور پیدا کنید

4) از ابتدا در تمام جلسات تمرین حضور پیدا کنید

علاوه بر این که حین دورهمی پیش فصل تمام افراد را از حضورتان در تمام جلسات تمرینی مطلع می کنید، در عمل نیز این کار را انجام دهید. این موضوع چند پیامد دارد:

الف) بازیکنان و والدینشان جدیّت شما در قبال حضور در تمرینات را مشاهده کرده و تمام تلاش خود را برای حضور به موقع در تمرینات، به انجام می رسانند.

ب) با به موقع حاظر شدن در همان جلسه اول تمرین، بازیکنان تاخیری را خواهید دید.

ج) اگر در آینده با مسئله ای مواجه شدید، مدرک کتبی برای ارجاع خواهید داشت.

5) برنامۀ از پیش تعیین شده را تا حد امکان زودتر به والدین بدهید

اگر شما زمان بندی تمرین را در لحظات آخر به اشتراک بگذارید، قطعاً خانواده هایی قبل از شما برای آن بازه زمانی برنامه ریزی کرده اند و در تمرین شرکت نخواهند کرد. به همین دلیل مهم است که تا جایی که ممکن است برنامه را زودتر در اختیار آن ها قرار دهید. با این کار شما هیچ بهانه ای به دست بازیکنان و والدینشان برای غیبت و یا مطلع نکردن شما از غیبت در تمرینات نمی دهید.

6) از سیاست 75% حضور برای بازی در مسابقات پایانی استفاده کنید

انجمن محلی بسکتبال در منطقه ی ما از سیاست 75% حضور استفاده می کند. به این معنی که هرکس در 75% از بازی های منظم فصلی شرکت نداشته باشد واجد الشرایط حضور در مسابقات پایانی نخواهد بود.شما باید سیاستی مشابۀ برای غیبت بازیکنان در تمرینات اتخاذ کنید. برای مثال هر بازیکنی که در طول سال در 75% از تمرینات شرکت نکرده، شرایط حضور در مسابقات پایانی آن فصل را نخواهد داشت.

7) بکارگیری بازیکنانی که در تمرین حضور می یابند

راهی دیگر برای بازداشتن بازیکنان از غیبت، بکارگیری بازیکنانی است که در تمرینات شرکت می کنند. برای مثال فقط بازیکنانی که در تمرین قبلی حضور داشتند را به عنوان 5 نفره ترکیب اصلی برای بازی بعد به میدان بفرستید و غایبین را نیمکت نشین کنید.

در شروع فصل انتظاراتی را لحاظ کنید

در شروع فصل انتظاراتی را لحاظ کنید

در بدو شروع فصل شما نیاز به انجام دو کار کلیدی دارید:

1) انتظاراتی را برای شرکت در تمرینات لحاظ کنید.

2) پیامد های برآورده نکردن این انتظارات را شرح دهید.

این ناعدالتی در حق بازیکنان است که شما به طور ناگهانی در اواسط فصل آنان را بدون این که از قبل قوانین مربوط به تمرینتان را توضیح داده باشید مجازات کنید و هرگاه این توضیحات را از قبل ارائه کرده بودید، اجرا و یا عدم اجرای پیامد های ناشی از برآورده نکردن انتظارات به اختیار شما است. حال این توضیحات شامل چیست؟ این توضیحات من است:

انتظار اول: در صورت امکان در تمام تمرینات حاضر خواهید شد.

انتظار دوم: اگر بنا به دلیل موجهی قادر به شرکت در تمرین نبودید سریعاً مربی را مطلع کنید.

اگر بازیکنی غیبتش را با دلیل موجه از پیش اطلاع رسانی کند ( ترجیحاً چندین روز قبل) غیبتش هیچ پیامدی برای او در بر نخواهد داشت.

سیاست مراحل چهارگانه BFC برای غیبت در تمرین

در نظر داشته باشید که این مراحل فقط برای غیبت های بدون دلیل موجه به کار می روند و شامل زمانی که دلیل موجه غیبت با مربی درمیان گذاشته شده نمی شود.

مرحله اول: نیمکت نشینی در ابتدای بازی اول

اولین باری که بازیکن بدون دلیل قانع کننده در تمرین غیبت داشت، بازی بعدی را از روی نیمکت آغاز می کند. این به بازیکن و والدین نشان می دهد که شما درباره ی اجرای سیاست های غیبت کردن جدی هستید و این فرصت را به شما می دهد که به بازیکنان هشداری بدهید.

پیامد های غیبت بازیکنان در تمرینات بسکتبال

مرحله دوم: محرومیت از یک بازی

دفعه ی دومی که غیبت تکرار شد، بازیکن را از یک بازی محروم کنید. این کار اجازه می دهد تا والدین بفهمند که تنها نیاز است با یک پیام یا پست الکترونیک شما را از عدم حضور در تمرین باخبر کنند. اطمینان حاصل کنید که دلیل غیبت نیز ذکر شود.

مرحله سوم: محرومیت از دو بازی

اگر برای بار سوم غیبت اتفاق افتاد، دو جلسه محرومیت از بازی را لحاظ کنید. بر اساس تجربۀ شخصی، وقتی بازیکنی را دو جلسه از بازی محروم می کنید بعید است که ادامۀ فصل را با تیم بمانند.

مرحله چهارم: اخراج از تیم

در نهایت او را از تیم اخراج کنید. در این حالت شما اطمینان دارید که این بازیکن به تیم متعهد نبوده و حفظ او در تیم بسیار عذاب آور خواهد بود.

و نکته ی آخر…

اطمینان حاصل کنید که این استاندارد ها را برای تمام بازیکنان رعایت کنید

بعضی از مربیان غیبت بهترین بازیکنانشان را نادیده می گیرند در حالی که بالاترین سطح استاندارد ها را برای بازیکنان ضعیف تر اعمال می کنند. اگر چنین کاری کنید، به سرعت اعتماد تمام بازیکنان و والدین را از دست خواهید داد. مربیان باید نسبت به برخورد یکسان آن ها نسبت به همۀ افراد اطمینان حاصل کنند. زمانی که این قوانین وضع شد، شما باید از آن ها پیروی کنید.

اطمینان حاصل کنید که این استاندارد ها را برای تمام بازیکنان رعایت کنید

نتیجه گیری

خطاب به بازیکنان و والدینی که این مطلب را می خوانند:

در 99% از مواقع اطلاع دادن به مربی دربارۀ عدم حضور در تمرین به وسیلۀ پست الکترونیک و یا ارسال پیام کار سختی نیست و این کار زندگیشان را آسان تر می کند.

خطاب به همۀ شما مربیان:

با این که غیبت بازیکنان در تمرینات بسکتبال مسئله مهمی است، تحت هر شرایطی اطمینان حاصل کنید که تمام تلاشتان را برای رهبری بهتر تیمتان به سمت جلو بدون توجه به حضور یا عدم حضور هر فردی در تمرین انجام می دهید. اما اگر کسی بی خبر غیبت کرد حتماً او را مأخزه کنید.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *