• صفحه خانگی
  • >
  • خبر
  • >
  • بسکتبال NBA؛ پیروزی لس آنجلس لیکرز و شکست گلدن استیت واریرز

بسکتبال NBA؛ پیروزی لس آنجلس لیکرز و شکست گلدن استیت واریرز

در ادامه بازی های بسکتبال NBA تیم لس آنجلس لیکرز به روند خوب خود ادامه داد و میامی هیت را شکست داد.

پیروزی لس آنجلس لیکرز برابر میامی هیت

ایندیانا پیسرز ۱۱۲-۱۰۶ دترویت پیستونز

نتایج:

کوارتر اول: ایندیانا پیسرز ۲۷-۳۵ دترویت پیستونز
کوارتر دوم: ایندیانا پیسرز ۳۰-۱۸ دترویت پیستونز
کوارتر سوم: ایندیانا پیسرز ۲۸-۱۹ دترویت پیستونز
کوارتر چهارم: ایندیانا پیسرز ۲۷-۳۴ دترویت پیستونز

بهترین بازیکن ایندیانا پیسرز:
دومانتاس سابونیس: ۱۷ امتیاز، ۱۴ ریباند، ۶ اسیست، بدون توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

بهترین بازیکن دترویت پیستونز:
لوک کنارد: ۲۹ امتیاز، ۶ ریباند، ۵ اسیست، بدون توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

اورلاندو مجیک ۱۱۸-۸۶ ممفیس گریزلیز

نتایج:

کوارتر اول: اورلاندو مجیک ۲۷-۱۵ ممفیس گریزلیز
کوارتر دوم: اورلاندو مجیک ۲۴-۳۳ ممفیس گریزلیز
کوارتر سوم: اورلاندو مجیک ۳۳-۳۰ ممفیس گریزلیز
کوارتر چهارم: اورلاندو مجیک ۳۴-۸ ممفیس گریزلیز

بهترین بازیکن اورلاندو مجیک:
نیکولا ووچویچ: ۲۳ امتیاز، ۱۶ ریباند، ۶ اسیست، ۲ توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

بهترین بازیکن ممفیس گریزلیز:
برندون کلارک: ۱۳ امتیاز، ۶ ریباند، ۱ اسیست، بدون توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

واشنگتن ویزاردز ۱۰۰-۱۱۳ کلیولند کاوالیرز

نتایج:

کوارتر اول: واشنگتن ویزاردز ۲۶-۳۰ کلیولند کاوالیرز
کوارتر دوم: واشنگتن ویزاردز ۲۶-۳۷ کلیولند کاوالیرز
کوارتر سوم: واشنگتن ویزاردز ۳۲-۲۱ کلیولند کاوالیرز
کوارتر چهارم: واشنگتن ویزاردز ۱۶-۳۵ کلیولند کاوالیرز

بهترین بازیکن واشنگتن ویزاردز:
توماس برایانت: ۲۳ امتیاز، ۸ ریباند، ۴ اسیست، ۱ توپ‌ربایی، ۳ ترن اور

بهترین بازیکن کلیولند کاوالیرز:
تریستان تامپسون: ۲۱ امتیاز، ۱۲ ریباند، ۳ اسیست، ۳ توپ‌ربایی، ۲ ترن اور

آتلانتا هاکس ۱۰۹-۱۲۱ ساکرامنتو کینگز

نتایج:

کوارتر اول: آتلانتا هاکس ۲۴-۳۱ ساکرامنتو کینگز
کوارتر دوم: آتلانتا هاکس ۲۳-۳۲ ساکرامنتو کینگز
کوارتر سوم: آتلانتا هاکس ۳۶-۲۸ ساکرامنتو کینگز
کوارتر چهارم: آتلانتا هاکس ۲۶-۳۰ ساکرامنتو کینگز

بهترین بازیکن آتلانتا هاکس:
تری یانگ: ۳۰ امتیاز، ۲ ریباند، ۱۲ اسیست، ۵ توپ‌ربایی، ۵ ترن اور

بهترین بازیکن ساکرامنتو کینگز:
دی آرون فاکس: ۱۷ امتیاز، ۴ ریباند، ۹ اسیست، ۱ توپ‌ربایی، ۵ ترن اور

نیو اورلینز پلیکانز ۱۰۴-۱۲۲ تورنتو رپترز

نتایج:

کوارتر اول: نیو اورلینز پلیکانز ۳۰-۳۰ تورنتو رپترز
کوارتر دوم: نیو اورلینز پلیکانز ۲۳-۴۵ تورنتو رپترز
کوارتر سوم: نیو اورلینز پلیکانز ۲۲-۲۲ تورنتو رپترز
کوارتر چهارم: نیو اورلینز پلیکانز ۲۹-۲۵ تورنتو رپترز

بهترین بازیکن نیو اورلینز پلیکانز:
برندون اینگرام: ۲۷ امتیاز، ۷ ریباند، ۱ اسیست، ۱ توپ‌ربایی، ۳ ترن اور

بهترین بازیکن تورنتو رپترز:
پاسکال سیاکم: ۴۴ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۴ اسیست، بدون توپ‌ربایی، ۴ ترن اور

لس آنجلس لیکرز ۹۵-۸۰ میامی هیت

نتایج:

کوارتر اول: لس آنجلس لیکرز ۲۸-۲۱ میامی هیت
کوارتر دوم: لس آنجلس لیکرز ۲۰-۲۵ میامی هیت
کوارتر سوم: لس آنجلس لیکرز ۳۰-۲۰ میامی هیت
کوارتر چهارم: لس آنجلس لیکرز ۱۷-۱۴ میامی هیت

بهترین بازیکن میامی هیت:
جیمی باتلر: ۲۲ امتیاز، ۶ ریباند، ۳ اسیست، ۲ توپ‌ربایی، بدون ترن اور

بهترین بازیکن لس آنجلس لیکرز:
آنتونی دیویس: ۲۶ امتیاز، ۸ ریباند، ۷ اسیست، ۲ توپ‌ربایی، ۲ ترن اور

لس آنجلس لیکرز آنتونی دیویس

مینستوتا تیمبرولوز ۱۲۵-۱۱۹ گلدن استیت واریرز

نتایج:

کوارتر اول: مینستوتا تیمبرولوز ۲۹-۳۱ گلدن استیت واریرز
کوارتر دوم: مینستوتا تیمبرولوز ۳۱-۳۰ گلدن استیت واریرز
کوارتر سوم: مینستوتا تیمبرولوز ۲۰-۲۵ گلدن استیت واریرز
کوارتر چهارم: مینستوتا تیمبرولوز ۳۰-۲۴ گلدن استیت واریرز
وقت اضافه: مینستوتا تیمبرولوز ۱۵-۹ گلدن استیت واریرز

بهترین بازیکن مینستوتا تیمبرولوز:
اندرو ویگینز: ۴۰ امتیاز، ۵ ریباند، ۷ اسیست، بدون توپ‌ربایی، بدون ترن اور

بهترین بازیکن گلدن استیت واریرز:
دی آنجلو راسل: ۵۲ امتیاز، ۹ ریباند، ۵ اسیست، ۳ توپ‌ربایی، ۳ ترن اور

دالاس موریکس ۱۰۲-۱۰۶ نیویورک نیکس

نتایج:

کوارتر اول: دالاس موریکس ۲۸-۳۶ نیویورک نیکس
کوارتر دوم: دالاس موریکس ۲۹-۲۵ نیویورک نیکس
کوارتر سوم: دالاس موریکس ۲۳-۲۳ نیویورک نیکس
کوارتر چهارم: دالاس موریکس ۲۲-۲۲ نیویورک نیکس

بهترین بازیکن دالاس موریکس:
لوکا دونکیچ: ۳۸ امتیاز، ۱۴ ریباند، ۱۰ اسیست، بدون توپ‌ربایی، ۸ ترن اور

بهترین بازیکن نیویورک نیکس:
فرانک انتیلیکینا: ۱۴ امتیاز، ۶ ریباند، ۴ اسیست، ۴ توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

دنور ناگتس ۱۰۰-۹۷ فیلادلفیا سونی سیکسرز

نتایج:

کوارتر اول: دنور ناگتس ۱۸-۲۴ فیلادلفیا سونی سیکسرز
کوارتر دوم: دنور ناگتس ۲۴-۳۳ فیلادلفیا سونی سیکسرز
کوارتر سوم: دنور ناگتس ۲۳-۲۷ فیلادلفیا سونی سیکسرز
کوارتر چهارم: دنور ناگتس ۳۵-۱۳ فیلادلفیا سونی سیکسرز

بهترین بازیکن دنور ناگتس:
نیکولا یوکیچ: ۲۶ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۶ اسیست، ۲ توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

بهترین بازیکن فیلادلفیا سونی سیکسرز:
توبیاس هریس: ۱۳ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۴ اسیست، ۲ توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

یوتا جاز ۱۰۳-۱۰۰ میلواکی باکس

نتایج:

کوارتر اول: یوتا جاز ۳۰-۱۶ میلواکی باکس
کوارتر دوم: یوتا جاز ۲۵-۱۹ میلواکی باکس
کوارتر سوم: یوتا جاز ۲۶-۳۹ میلواکی باکس
کوارتر چهارم: یوتا جاز ۲۲-۲۶ میلواکی باکس

بهترین بازیکن یوتا جاز:
بوگدان بوگدانوویچ: ۳۳ امتیاز، ۵ ریباند، بدون اسیست، بدون توپ‌ربایی، ۳ ترن اور

بهترین بازیکن میلواکی باکس:
یانیس آنتتوکومپو: ۳۰ امتیاز، ۱۳ ریباند، ۴ اسیست، ۲ توپ‌ربایی، ۵ ترن اور

پورتلند بلیزرز ۱۱۵-۱۱۹ بروکلین نتس

نتایج:

کوارتر اول: پورتلند بلیزرز ۲۰-۲۶ بروکلین نتس
کوارتر دوم: پورتلند بلیزرز ۲۹-۲۸ بروکلین نتس
کوارتر سوم: پورتلند بلیزرز ۳۷-۳۵ بروکلین نتس
کوارتر چهارم: پورتلند بلیزرز ۲۹-۳۰ بروکلین نتس

بهترین بازیکن پورتلند بلیزرز:
دامیان لیارد: ۶۰ امتیاز، ۴ ریباند، ۵ اسیست، بدون توپ‌ربایی، ۲ ترن اور

بهترین بازیکن بروکلین نتس:
کایری اروینگ: ۳۳ امتیاز، ۳ ریباند، ۶ اسیست، ۱ توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *