28 استراتژی بسکتبال برای غلبه بر هر دفاع – قسمت پنجم

در قسمت های اول تا چهارم این مقاله با اصول ابتدایی و 14 استراتژی بسکتبال متفاوت آشنا شدیم. آموختیم که استراتژی یا سِت پلِی های مورد بحث در این مطلب را می توان برای سنین و رده های متفاوتی به کار برد. اشاره کردیم که سِت پلی های توضیح داده شده در این مطلب به 4 بخش تقسیم می شوند؛ ست پلی های نفر به نفر، ست پلی های ناحیه ای 2-3، ست پلی های نفر به نفر بلوب و ست پلی های ناحیه ای 2-3 بلوب، این 4 بخش را تشکیل می دهند. همچنین واژه بلوب را برای شما توضیح دادیم.

در این بخش ادامه مقاله را پیگیری کرده و ست پلی های سیستم ناحیه ای 2-3 بلوب را توضیح می دهیم. ادامه مطلب را با بسکتفا همراه باشید.

استراتژی بسکتبال برای غلبه بر هر دفاع

د) استراتژی های سیستم ناحیه ای 2-3 بلوب

دفاع ناحیه ای 2-3 یکی از متداول ترین سیستم های دفاعی است که مربی ها اغلب به عنوان جایگزینی برای دفاع نفر به نفر انتخاب می کنند. در این دفاع 2 بازیکن در نیم دایره بالای خط پنالتی از خط پرتاب آزاد محافظت می کنند. یک بازیکن در منطقه پرتاب آزاد و دو بازیکن نیز بیرون از آن و نزدیک به بلوک های خط AB قرار می گیرند. در خصوص بلوب نیز در ابتدای این مقاله توضیح دادیم. در ادامه استراتژی هایی را پی می گیریم که در مقابله با دفاع ناحیه ای 2-3 و هنگام موقعیت بلوب اجرا می شوند.

22. بلمونت فلش

تشریح بازی

توسط این بازی می توانید در گوشه های زمین موقعیت پرتاب 3 امتیازی به دست آورید.

بازیکنان کلیدی

 • بهترین پرتابگر شما باید توپ را به جریان بیندازد.
 • یکی از بازیکنان شما باید توانایی اسکرین قدرتمند را روی بلوک سمت توپ داشته باشد.
 • ترجیح بر این است که در ناحیه بلوک سمت ضعیف یکی از بازیکنان شما با توانایی تصمیم گیری بالا مستقر شده باشد.

نحوه اجرا

 • آرایش تیم به صورت جعبه ای و باز خواهد بود. بدین ترتیب که به جای استقرار روی بلوک ها و زانوها، حدود 1 متر با فاصله بیشتر از هم قرار می گیرند.
 • شماره 3 به ناحیه بال رفته و توپ را از شماره 2 دریافت می کند.
 • شماره 1 نیز به قوس بالای زمین می رود.
 • پس از دریافت توپ توسط 3، شماره 4 بلافاصله به مرکز زمین رفته و توپ را دریافت می کند.
 • شماره 5 روی بازیکن حریف مستقر در بلوک، اسکرین مستحکم ایجاد می کند. شماره 2 نیز در همین زمان با استفاده از اسکرین به گوشه زمین می رود تا توپ را دریافت کند.
 • اگر بازیکن شماره 3 حریف از اسکرین عبور کرد، می توان توپ را به شماره 5 سپرد تا اقدام به پرتاب زیر تور کند.

نکات ضروری

 • شماره 4 باید به دقت حرکت مدافع شماره 3 حریف را زیر نظر داشته باشد و با بازی خوانی صحیح پاس را به 2 یا 5 بدهد.
 • اگر شماره 5 توپ را در داخل ناحیه رنگی دریافت کرد، باید با قدرت به سمت سبد برود. در غیر این صورت شماره 5 حریف برگشته و اقدام به خطا می کند.

23. فلش جعبه ای

تشریح بازی

این بازی چندین موقعیت گل را در اختیار تیم شما می گذارد. برای تمامی سطوح و رده های سنی بسکتبال مناسب است.

بازیکنان کلیدی

 • بازیکنی (شماره 2) که توانایی پرتاب میانه و 3 امتیازی با درصد بالا را داشته باشد.
 • بازیکن پست (شماره 4) که توانایی پرتاب توپ از بیرون ناحیه رنگی را داشته باشد.
 • بهترین بازی‌ساز خود را نیز در موقعیت شماره 3 قرار دهید.

نحوه اجرا

 • آرایش تیم به صورت جعبه ای است. 2 بازیکن پست روی بلوک ها و 2 گارد شما نیز روی زانوهای زمین مستقر می شوند.
 • شماره 5 به ناحیه بال رفته و توپ را از 2 دریافت می کند.
 • شماره 1 به سمت بالا و بیرون قوس 3 امتیازی رفته و شماره 3 و 4 نیز برای اسکرین دوطرفه به سمت بلوک حرکت می کنند.
 • شماره 2 وارد زمین شده و در گوشه نزدیک سمت توپ مستقر می شود.
 • شماره 5 توپ را به شماره 1 در بالای زمین می سپارد.
 • شماره 2 از طریق اسکرین دوطرفه شماره 3 و 4 به گوشه سمت دیگر زمین می رود.
 • شماره 1 در بالای زمین جهت تنظیم زاویه پاس، توپ را دریبل می کند. سپس توپ را به شماره 2 در گوشه زمین پاس می دهد.

 • اگر شماره 2 قادر به دریافت پاس نیست، شماره 3 به سمت خط پرتاب آزاد رفته و توپ را از شماره 1 دریافت می کند.
 • سپس شماره 4 روی مدافع شماره 4 حریف اسکرین از پشت ایجاد کرده و شماره 5 از طریق آن به سمت سبد رفته و در انتظار دریافت توپ و پرتاب زیر تور خواهد بود.
 • شماره 4 به ناحیه بال رفته و بسته به نحوه بازی مدافع شماره 4 حریف احتمالاً موقعیت پرتاب 3 امتیازی خواهد داشت.
 • اگر شماره 3 احساس کند که قادر به عبور از مدافع روبروی خود خواهد بود، می تواند خود نیز جهت حمله و پرتاب اقدام کند.

نکات ضروری

 • بهترین بازی‌ساز شما باید در موقعیت 3 باشد.
 • به بازیکنان خود آموزش دهید که بسته به نوع دفاع حریف، کدام گزینه برای پاس مناسب تر خواهد بود.
 • به شماره 4 گوشزد کنید که اسکرین از پشت مستحکم ایجاد کند. همچنین پس از اسکرین، بلافاصله جهت حرکت به سمت بال آماده باشد.

24. ضربدری

تشریح بازی

این استراتژی بسکتبال را می توان یکی از بهترین بازی های این مجموعه دانست. به خاطر سپردن و همچنین اجرای آن بسیار ساده است. هدف این بازی این است که 4 بازیکن شما نزدیک خط عرضی بازی کرده و در نتیجه 3 مدافع حریف مجبور به دفاع از 4 مهاجم شما شوند. در این صورت معمولاً یکی از بازیکنان شما موقعیت پرتاب خواهد داشت.

بازیکنان کلیدی

 • 2 بازیکن شما (2 و 3) باید بتوانند پرتاب 3 امتیازی انجام دهند.
 • 2 بازیکن شما (4 و 5) باید بتوانند پرتاب زیر سبد قدرتمند انجام دهند.
 • یک بازیکن نیز (1) باید توانایی تصمیم گیری بالایی داشته باشد و بازی را به جریان بیندازد.

نحوه اجرا

 • چینش بازی به صورت 1-4 خواهد بود. بازیکنان پست روی زانوهای زمین و بهترین پرتابگرهای شما نیز روی بال ها مستقر می شوند. شماره 1 نیز توپ را به داخل زمین پاس خواهد داد.
 • شماره 2 و 3 با حرکت به سمت گوشه های خود بازی را شروع می کنند. این دو با صدای بلند درخواست توپ خواهند کرد. بدین ترتیب مدافعین شماره 3 و 4 به سمت آن‌ها متمایل می شوند.
 • شماره 4 و 5 یک ثانیه صبر کرده و سپس به صورت ضربدری به بلوک های سمت مقابل زمین می روند.
 • شماره 1 در نهایت بازی خوانی کرده و بهترین موقعیت را برای پاس انتخاب می کند.

نکات ضروری

 • تمام بازیکنان با صدای بلند برای توپ صدا می زنند.
 • بازیکن شماره 1 باید مراقب باشد که با حرکت چشم محل پاس را به حریف لو ندهد.

25. پرشی دوگانه

تشریح بازی

توسط این استراتژی بسکتبال مدافعین حریف را به اطراف زمین می کشانید و توسط پاس های پرشی موقعیت مناسب گل خلق خواهید کرد.

بازیکنان کلیدی

 • بازیکن شماره 2 باید توانایی پرتاب 3 امتیازی با درصد بالا را داشته باشد.
 • بازیکنان پست (4 و 5) باید توانایی ارسال پاس پرشی قدرتمند را داشته باشند.

نحوه اجرا

 • بازی با چیدمان 1-4 شروع می شود. بازیکنان پست باید در بال مستقر شوند. بهترین پرتابگر شما بازی را از بیرون زمین به جریان می اندازد.
 • شماره 5 به گوشه سمت توپ می رود. شماره 3 نیز هم‌زمان به گوشه نزدیک سمت توپ می رود.
 • شماره 2 توپ را به شماره 5 پاس می دهد.
 • شماره 5 با یک پاس پرشی توپ را به شماره 4 می دهد.
 • پس از دریافت پاس توسط 4، شماره 1 به قوس بالای زمین رفته و فضای بیشتری ایجاد می کند.
 • شماره 3 روی مدافع شماره 2 اسکرین ایجاد می کند. هم‌زمان شماره 5 نیز روی مدافع شماره 3 اسکرین ایجاد می کند.
 • شماره 2 از طریق اسکرین شماره 5 به بال سمت ضعیف می رود.
 • پس از رسیدن شماره 2 به بال، شماره 4 برای او پاس پرشی ارسال می کند. شماره 2 اقدام به پرتاب 3 امتیازی می کند.

نکات ضروری

شماره 5 می تواند جهت ارسال ساده پاس به شماره 4، توپ را به ناحیه بال دریبل کند.

26. شاهین

تشریح بازی

این بازی در گوشه زمین برای تیم شما موقعیت پرتاب 3 امتیازی ایجاد می کند.

بازیکنان کلیدی

 • پرتابگر قدرتمند (2) که توانایی پرتاب 3 امتیازی با درصد گل بالا داشته باشد.
 • بازیکن پست (4) که توانایی پرتاب میانه نزدیک به سبد را داشته باشد.
 • شماره 5 باید توانایی اسکرین قدرتمند داشته باشد.

نحوه اجرا

 • یکی از بازیکنان شما در گوشه سمت توپ و 3 بازیکن دیگر در راستای خط پرتاب آزاد مستقر می شوند.
 • شماره 5 پایی آمده و شماره 5 حریف را اسکرین می کند.
 • هم‌زمان شماره 4 توسط اسکرین مدافع شماره 3 را به سبد نزدیک تر می کند.
 • شماره 2 به گوشه سمت توپ رفته و توپ را دریافت می کند.
 • شماره 1 به بال سمت توپ رفته و مدافع شماره 1 را مجبور به دفاع از خود می کند.
 • اگر شماره 3 از اسکرین فرار کرده و از دریافت پاس توسط شماره 2 جلوگیری کرد، شماره 4 باید برای دریافت پاس آزاد باشد.

نکات ضروری

بازیکن شماره 1 باید توان پاس دهی و بازی خوانی بالایی داشته باشد.

27. آسانسور ضربدری

تشریح بازی

توسط این بازی یکی از بازیکنان شما در گوشه سمت توپ صاحب موقعیت پرتاب 3 امتیازی می شود.

بازیکنان کلیدی

 • شماره 2 باید توانایی پرتاب 3 امتیازی بالایی داشته باشد.
 • بازیکنان پست (4 و 5) شما نیز باید بتوانند اسکرین مستحکمی ایجاد کنند.

نحوه اجرا

 • بازی با آرایش جعبه ای نزدیک به سمت توپ شروع می شود. شماره 4 و 5 باید در سمت خارج مدافعین جایگیری کنند.
 • شماره 5 روی مدافع شماره 2 اسکرین ایجاد می کند.
 • شماره 4 روی مدافع شماره 4 اسکرین ایجاد می کند.
 • به محض اسکرین شماره 5 روی مدافع شماره 2، بازیکن شماره 2 برای دریافت توپ به گوشه سمت توپ می دود.
 • شماره 1 توپ را به 2 پاس داده و او نیز اقدام به پرتاب 3 امتیازی خواهد کرد.

نکات ضروری

 • شماره 4 و 5 باید اسکرین مستحکم ایجاد کنند.
 • شماره 2 باید به سرعت به گوشه زمین حرکت کند و در بازی تأخیر ایجاد نکند.

28. توده ای

تشریح بازی

این بازی در بسکتبال پایه (کودکان و نوجوانان) بسیار پرکاربرد است.

بازیکنان کلیدی

 • شماره 2 باید توانایی پرتاب 3 امتیازی بالایی داشته باشد.
 • بازیکن پست (4) شما باید توانایی پرتاب میانه تحت فشار را داشته باشد.

نحوه اجرا

 • بازی با آرایش توده ای در کنار خط AB سمت توپ شروع می شود.
 • شماره 2 بلافاصله به گوشه زمین رفته و با درخواست توپ، مدافع شماره 3 را به سمت خود می کشد.
 • شماره 5 به سمت مرکز متمایل شده و روی شماره 5 حریف اسکرین ایجاد می کند.
 • همین مسئله باعث ایجاد فضا می شود تا شماره 4 با حرکت به این ناحیه توپ را دریافت کرده و اقدام به پرتاب میانه کند.
 • شماره 3 با حرکت به سمت قوس بالا، مدافع شماره 1 را به سمت خود می کشد.
 • اگر مدافع شماره 3 در جای خود باقی ماند و از رسیدن پاس به شماره 4 جلوگیری کرد، در این صورت شماره 2 برای دریافت پاس و پرتاب 3 امتیازی در اختیار خواهد بود.

نکات ضروری

 • زمان بندی و قدرت اسکرین اهمیت زیادی دارد.
 • شماره 2 حتماً باید برای دریافت توپ فریاد بزند تا مدافع شماره 3 را به سمت خود بکشاند.

در نهایت، نظرات و ایده های خود را در خصوص این مقاله با ما در میان بگذارید. کدام از این ست پلی ها را تابه‌حال اجرا کرده اید؟ آیا با ست پلی میانه خوبی دارید؟ ست پلی مورد علاقه شما در میان این موارد کدام است؟ بخش دیدگاه های بسکتفا منتظر تفکرات و ایده های شما خواهد بود.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *