33 اصطلاح بسکتبال برای کودکان

زمانی که فرد تصمیم می گیرد یک سرگرمی جدید برای خودش داشته باشد یاد گرفتن اصطلاحات و قوانین حول آن موضوع را هم شامل می شود. بسکتبال هم از این قاعده مستثنا نیست. قبل از اینکه کودکان وارد زمین بازی شوند باید مفاهیم اصلی و اصطلاح بسکتبالی را بدانند.

اصطلاح بسکتبال

توپ هوایی: شوت به سمت سبد که بدون برخورد با حلقه، تخته یا تور رد می شود.

Alley-Oop: یک بازیکن با پرش پای توپ بازیکن دیگر را می گیرد و قبل از فرود آمدن روی زمین آن را به سمت سبد شوت می کند.

و یک: زمانی که بر روی بازیکن پرتاب کننده خطا می شود و آن توپ گل می شود. یک پرتاب آزاد دیگر هم به او میدهند.

کمک: بازیکن یک توپ را به بازیکن دو پاس میدهد. بازیکن دو بلافاصله بعد از دریافت گل می زند.

تخته: یک تکه چوب مستطیلی شکل که حلقۀ سبد به آن متصل می شود.

خطا از پشت: حرکت تهاجمی که مهاجم بدون توپ از پشت مداع به سمت سبد می رود.

اصطلاح بسکتبال shot bank: توپ به تخته برخورد می کند و بعد وارد سبد می شود.

باکس اوت: هنگامی که یک شوت به سمت بالا می رود ، بازیکنان از این تکنیک استفاده می کنند ، که شامل گسترش موضع و بازوها و استفاده از بدن آنها به عنوان سدی برای رسیدن به موقعیت بهتر است.

کری (حمل توپ): خطایی که اگر بازیکن توپ را بیش از حد مجاز نگه دارد یا دربل بزند.

شارژ کردن: بازیکن مهاجم با توپ به سمت مدافع ثابت در جای خود بدود و با تنه زدن او را بیاندازد یا تعادلش را برهم بزند.

دریبل دوبل: دریبل زدن با دو دست. یا هنگام دریبل کردن توقف ناگهانی و دریبل دوباره اتفاق بیافتد این خطا اعلام می شود.

آرنج: بخشی از زمین بازی که خط پرتاب آزاد به منطقۀ رنگی می رسد.

فیت بریک (حملۀ سریع): یک حرکت تهاجمی که تیم بعد از بلوکه شدن شوت یا قاپیدن توپ می خواهد با نهایت سرعت توپ را به سبد برساند و گل بزند این خطا اعلام می شود.

فلاپ: زمانی که یک بسکتبالیست می خواهد حریف را ئادار به انجام خطا کند و یا وانمود به خطا می کند و  یا در شدت خطا مبالغه می کند.

اصطلاح بسکتبال - پرتاب آزاد

اصطلاح بسکتبال – پرتاب آزاد: شوت آزاد که بعد از یک خطا یا خطای فنی به بازیکن می دهند. بازیکن از پشت خط پرتاب آزاد به سمت سبد شوت می کند و دیگر اعضای هر دو تیم بیرون محوطۀ مستطیلی به صف می شوند.

Key: محوطۀ رنگ شده در زمین که محدودۀ پرتاب آزاد را تشکیل می دهد. به آن منطقۀ رنگی یا Paint هم می گویند.

پرتاب سه گام: شوتی که از نزدیکی سبد اتفاق می افتد و معمولاً هم در حین حرکت به سمت سبد پرتاب می شود.

فرد به فرد (یک به یک) : یک استراتژی دفاعی که اعضای تیم مدافع هر کدام یکی از بازیکنان تیم مقابل را دفاع می کنند. در اصطلاح بسکتبال به آن تکنیک یک به یک می گویند.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *