بهترین تمرین های پرتاب بسکتبال – قسمت سوم

پرتاب توپ را می توان یکی از مهم‌ترین توانایی های فردی در بسکتبال به شمار آورد. تمام بازیکنان در زمین حرکت می کنند تا بتوانند در نهایت توپ را به سبد انداخته و برای تیم خود امتیازآوری کنند. از طرفی توانایی پرتاب توپ تمامی بازیکنان یکسان نیست. توسط تمرین های پرتاب بسکتبال و تکرار آن ها می توان این توانایی را بهبود بخشید و کیفیت کلی تیم را ارتقا داد. به همین رو در این مطلب که در 3 بخش تقدیم حضورتان می شود، بهترین تمرین های بسکتبال برای پرتاب بهتر را مهیا کرده ایم. در بخش اول و دوم با 14 تمرین متنوع آشنا شدیم. در ادامه و قسمت آخر نیز 6 تمرین دیگر را با شما در میان خواهیم گذاشت تا بدین ترتیب 20 تمرین ما کامل شده باشد.

ادامه مطلب را با بسکتفا همراه باشید.

بهترین تمرین های پرتاب بسکتبال

15. پرتاب هم تیمی

شرح مختصر

هرکدام از بازیکنان مجموعاً 10 پرتاب انجام می دهند. یک نفر ریباند انجام می دهد و فرد دیگر پرتاب می کند. فردی که پرتاب می کند، پس از پرتاب به خط میانه زمین برگشته و برای دور بعدی آماده می شود. بازیکنان هر بار باید زاویه پرتاب خود را عوض کنند.

هدف تمرین

توسط این تمرین پرتاب پس از خستگی را در دستور کار خواهید داشت. همچنین پرتاب های مکرر و از نقاط مختلف زمین باعث می شود که بازیکنان شما تسلط بالایی در این زمینه پیدا کنند.

چینش بازیکنان

 • هر بازیکن یک هم تیمی برای خود انتخاب می کند. اگر تعداد بازیکنان شما فرد است، مربی، کمک مربی یا والدین برای این منظور کمک کنند.
 • بازیکنانی که قصد پرتاب دارند در میانه زمین مستقر می شوند.
 • بازیکنی که پاس می دهد، با توپ نزدیک سبد قرار می گیرد.
 • مربی به بازیکنان تفهیم می کند که چه پرتابی باید انجام دهند.

نحوه اجرا

 • با سوت مربی هر بازیکن از میانه زمین دویده و توپ را از هم تیمی خود دریافت می کند.
 • بازیکنان اقدام به پرتاب می کنند و بلافاصله به جایگاه خود در میانه زمین برمی‌گردند. در همین حال کسی که پاس را داده بود، اقدام به ریباند توپ می کند.
 • این پروسه برای هر تعداد لازم که مربی تعیین می کند، ادامه پیدا خواهد کرد.
 • هنگامی که تعداد پرتاب ها به میزان تعیین شده رسید، پرتابگر و پاسور جای خود را عوض می کنند.

ایجاد تنوع

 • به جای اینکه بازیکنان روی خط میانه زمین مستقر شوند، می توانند روی خط طولی جایگیری کنند.
 • هر بار که تمام بازیکنان پرتاب های خود را انجام می دهند، نوع پرتاب را تغییر دهید.

16. تمرین 4*5

شرح مختصر

تمام بازیکنان یک توپ در دست می گیرند و در بخشی از زمین پشت یک مخروط صف می کشند. هر بازیکن 5 پرتاب متفاوت از پشت 5 مخروط انجام می دهد.

هدف تمرین

در این تمرین بازیکنان شما از ناحیه های مختلف زمین اقدام به پرتاب می کنند.

چینش بازیکنان

 • مطابق تصویر زیر، در 5 نقطه از زمین و نزدیک خط پرتاب 3 امتیازی 5 مخروط قرار دهید.
 • هر بازیکن به یک توپ نیاز دارد.
 • تمام بازیکنان پشت یکی از مخروط ها صف می کشند.
 • در هر بار نباید تعداد بازیکنان از 7 نفر تجاوز کند. اگر تعداد بازیکنان بیشتر از 7 نفر است، از هردو سمت زمین استفاده کنید و از کمک‌مربی خود کمک بخواهید.
 • هر بازیکن 5 پرتاب متنوع از پشت هر مخروط انجام می دهد. نوع پرتاب را قبل از تمرین به آن‌ها گوشزد کنید.

نحوه اجرا

 • تمام بازیکنان در یک صف و گوشه زمین جایگیری می کنند.
 • بازیکن اول حرکت کرده و اولین پرتاب خود را از اولین مخروط انجام می دهد. برای مثال اگر پرتاب اول را برای او «پرتاب شناور» تعیین کرده اید، چند قدم به سمت سبد برداشته و پس از انجام پرتاب، توپ خود را ریباند کرده و به پشت مخروط دوم خواهد رفت.
 • بدین ترتیب تمام بازیکنان پرتاب اول خود را انجام می دهند و صف آن‌ها این بار پشت مخروط دوم تشکیل شده است.
 • اکنون بازیکن اول از پشت مخروط دوم اقدام به پرتاب شناور خواهد کرد. این پروسه ادامه پیدا می کند تا تمام بازیکنان از پشت تمامی مخروط ها پرتاب های خود را انجام دهند.
 • پس از اینکه پرتاب از پشت تمامی مخروط ها به پایان رسید، این بار از سمت دیگر زمین شروع به پرتاب می کنند اما این بار نوع پرتاب متفاوت خواهد بود. این پروسه برای 4 نوع پرتاب انجام می شود. بدین ترتیب در نهایت هر بازیکن 4*5 معادل 20 پرتاب انجام داده است.

ایجاد تنوع

 • می توانید به جای اینکه تمامی پرتاب ها در دور اول از پشت هر مخروط یکسان باشد، آن را متنوع کنید. برای مثال از پشت مخروط اول پرتاب شناور انجام دهید. از پشت مخروط دوم پرتاب زیر سبد انجام دهید و به همین شکل ادامه دهید. بدین ترتیب در نهایت هر بازیکن فقط 5 پرتاب انجام می دهد.
 • می توانید اجازه دهید هر بازیکن تمامی پرتاب های خود را از تمامی مخروط ها انجام دهد و سپس بازیکن بعدی اقدام به پرتاب های خود کند.

17. تمرین درایو اند کیک

شرح مختصر

بازیکنان به روزنه های دفاعی توسط دو دریبل مستحکم حمله می کنند. سپس توپ را به بازیکنی که مهیای دریافت پاس است می سپارند. این روند دو بار تکرار می شود و در نهایت توپ به بازیکن مستقر در گوشه زمین سپرده می شود و او نیز اقدام به پرتاب 3 امتیازی خواهد کرد.

هدف تمرین

توسط این تمرین بازیکنان شما دید مناسبی از فضاهای باز و مناسب حمله در زمین پیدا می کنند. نفوذها و پاس های پی در پی باعث می شود که مدافعین برای جلوگیری از پرتاب حرکت کرده و دفاع یکپارچگی خود را از دست دهد.

چینش بازیکنان

 • یک بازیکن زیر سبد با توپ قرار می گیرد.
 • یک بازیکن در هر گوشه زمین و یک بازیکن نیز در قوس بالای زمین قرار می گیرد.
 • دیگر بازیکنان در کنار خط عرضی منتظر ورود به زمین خواهند بود.

نحوه اجرا

 • بازیکن صاحب توپ در زیر سبد (5) به بازیکن شماره 3 پاس می دهد. سپس به سمت او رفته و جای او را می گیرد.
 • شماره 3 دو دریبل قدرتی به سمت سبد انجام داده و سپس به شماره 2 در قوس بالا پاس می دهد. سپس جای او را پر می کند.
 • بازیکن شماره 2 نیز همین کار (دریبل قدرتی) را تکرار کرده و به شماره 4 در گوشه زمین پاس می دهد. سپس جای او را در گوشه زمین پر می کند.
 • شماره 4 از گوشه زمین اقدام به پرتاب کرده و سپس به انتهای صف در خارج زمین ملحق می شود.
 • بازیکن اول در صف خارج زمین توپ ناشی از پرتاب شماره 4 را ریباند کرده و در زیر سبد با پاس دادن به شماره 5 دور بعدی را شروع می کند.
 • برای هر مدت زمانی که می خواهید، این پروسه را تکرار کنید.

ایجاد تنوع

 • بسته به سن و توانایی جسمی بازیکنان می توانید مدت زمان تمرین را تغییر دهید.
 • اگر سن بازیکنان شما کم است، می توانید پرتاب 3 امتیازی را به گوشه نزدیک منتقل کنید.
 • پس از هر بار نفوذ و قبل از پاس دادن می توانید اقدام به پرتاب فریب کنید.

18. تمرین پرتاب تایتان

شرح مختصر

بازیکنان این تمرین را در 3 صف روی خط پرتاب آزاد شروع می کنند. هر فرد ابتدا اقدام به پرتاب می کند؛ سپس توپ خود را ریباند کرده و به بازیکن بعدی در صف خود پاس می دهد. در نهایت نیز پس از دادن پاس به نقطه مشخصی از زمین دویده و سپس به انتهای صف دیگری ملحق می شوند. در یک بازه زمانی مشخص این تمرین ادامه پیدا می کند.

هدف تمرین

اگر تعداد سبدهای شما محدود است و قصد دارید تمامی بازیکنان خود را در یک گوشه دنج و خودمانی وادار به پرتاب کنید، این تمرین برای شما ساخته شده است.

چینش بازیکنان

 • تنها از یک سبد استفاده خواهید کرد.
 • 3 ردیف از بازیکنان روبروی سبد قرار می گیرند. یک ردیف روی مرکز خط پرتاب آزاد پرتاب خواهند کرد. دو ردیف دیگر نیز روی ناحیه پست بالا (زانو) مستقر می شوند.
 • نفر اول هر صف یک بسکتبال دریافت می کند.
 • بسته به سن و تعداد بازیکنان، مربی یک نقطه را تعیین می کند که بازیکنان پس از پرتاب و پاس توپ تا آنجا دویده و سپس به انتهای صف دیگری ملحق شوند.

نحوه اجرا

 • هر بازیکن پرتاب خود را انجام می دهد. سپس توپ خود را ریباند کرده و به بازیکن بعدی در صف خود پاس می دهد.
 • پرتابگر پس از اینکه توپ را به بازیکن بعدی پاس داد، به فاصله مشخصی که مربی تعیین کرده است، می دود و سپس به انتهای صف دیگری ملحق می شود.
 • این پروسه برای حدود 2 تا 4 دقیقه ادامه پیدا می کند.

ایجاد تنوع

 • بهتر است که تمرین برای 3 دقیقه اجرا شود اما بسته به سن و توانایی جسمانی بازیکنان می توانید مدت زمان آن را تغییر دهید.
 • می توانید فاصله دویدن را بسته به سن و توانایی جسمانی بازیکنان تغییر دهید. برای مثال بازیکنان بدون دویدن به انتهای صف ملحق شوند. بازیکنان تا مرکز زمین دویده و سپس به انتهای صف ملحق شوند. بازیکنان تا خط پرتاب آزاد سمت دیگر زمین دویده و سپس به انتهای صف ملحق شوند. بازیکنان تا خط عرضی سمت دیگر زمین دویده و سپس به انتهای صف ملحق شوند.

19. تمرین پرتاب رنگین کمانی

شرح مختصر

این تمرین از تمرین های پرتاب بسکتبال شامل 2 توپ بسکتبال است و بازیکنان از ناحیه های مختلف زمین اقدام به پرتاب توپ خواهند کرد. هر بار که یک بازیکن از بیرون زمین به پرتابگر پاس می دهد، دور او در یک نیم دایره دویده و سپس در طرف دیگر زمین توپ را برای پرتاب دریافت می کند. هر بازیکن مسئول ریباند پرتاب خود است و سپس توپ را به اولین فرد از همان صفی می سپارد که توپ را از آن دریافت کرده بود.

هدف تمرین

این تمرین برای گرم کردن و پرتاب توپ بخصوص برای رده های سنی پایین بسیار عالی است. همچنین توسط این تمرین موقعیت های پرتاب از نقاط مختلف زمین در اختیار بازیکنان شما قرار می گیرد.

چینش بازیکنان

 • دو صف از بازیکنان در پشت خط عرضی قرار می گیرند. صف ها در امتداد خط AB تشکیل می شوند.
 • دو توپ در هرکدام از صف ها قرار می گیرد. اولین فرد از یک صف توپ دریافت می کند. دومین فرد از صف دیگر نیز یک توپ دریافت می کند.
 • در هر صف تعداد مساوی از بازیکنان قرار می گیرند.

نحوه اجرا

 • بازیکن اول بدون توپ که در صف اول قرار دارد، یک نیم دایره چرخش انجام داده و توپ را از بازیکن اول صف دیگر دریافت می کند. بازیکن اقدام به پرتاب زیر تور می کند، توپ خود را ریباند کرده و آن را به اولین بازیکن از همان صفی که توپ را دریافت کرده بود، می سپارد. سپس به انتهای همان صف ملحق می شود.
 • بازیکنی که قبلاً پاس را ارسال کرده بود، نیم دایره اطراف پرتابگر چرخیده و از صف دیگر توپ را دریافت می کند. همانند بازیکن اول، پرتاب را انجام داده و پس از ریباند توپ آن را به بازیکن اول از همان صفی که توپ را از آن دریافت کرده بود، می سپارد. در نهایت نیز به انتهای همان صف می پیوندد.
 • این پروسه تا زمانی که همه بازیکنان پرتاب خود را انجام دهند، ادامه پیدا می کند. می توانید مدت زمان مشخصی تعیین کرده و تا اتمام وقت، تمرین را ادامه دهید.
 • پس از اینکه پرتاب اول تمام شد، پرتاب بعدی را در دستور کار قرار دهید. این بار همین روال را در پیش بگیرید و تنها محل پرتاب را تغییر دهید. برای مثال روی بلوک، گوشه زمین، روی خط پرتاب آزاد و روی خط پرتاب 3 امتیازی را امتحان کنید.

20. تمرین پرتاب 31

شرح مختصر

هر گروه در رقابت با دیگر گروه ها خواهد بود تا اولین تیم بتواند به امتیاز 31 برسد. بازیکنان 3 پرتاب انجام می دهند. یک پرتاب از روی قوس 3 امتیازی، یک پرتاب از بیرون ناحیه رنگی و یکی از پرتاب ها داخل ناحیه رنگی خواهد بود. هر بازیکن پتانسیل کسب 6 امتیاز را دارد و سپس توپ را به نفر بعدی می سپارد.

هدف تمرین

هر بازیکن از نقاط مختلف زمین اقدام به پرتاب خواهد کرد و این پرتاب تحت فشار و در شرایط بازی خواهد بود.

چینش بازیکنان

 • بازیکنان خود را به 4 گروه مساوی تقسیم کنید. آن‌ها را روی بال و بیرون قوس 3 امتیازی به صف کنید.
 • حدود 3 تا 5 بازیکن در هر تیم حضور خواهند داشت.
 • به اولین بازیکن هر تیم یک توپ بدهید.

نحوه اجرا

 • با سوت مربی، اولین نفر از هر تیم اقدام به پرتاب 3 امتیازی از روی خط پرتاب 3 امتیازی می کند. اگر توپ به گل تبدیل شد، تیم آن‌ها 3 امتیاز دریافت می کند.
 • همین بازیکن بلافاصله توپ خود را ریباند کرده و از بیرون ناحیه رنگی اقدام به پرتاب پرشی خواهد کرد. این پرتاب 2 امتیاز ارزش دارد.
 • بازیکن دوباره توپ را برداشته و برای بار سوم اقدام به پرتاب می کند. با این تفاوت که پرتاب او این بار از درون ناحیه رنگی خواهد بود و 1 امتیاز برای تیم او ارزش دارد.
 • بازیکن این بار توپ را ریباند کرده و به اولین بازیکن از تیم خود پاس می دهد.
 • پروسه به همین شکل ادامه پیدا می کند و امتیازها شمرده می شود. اولین تیمی که به امتیاز 31 برسد، برنده بازی خواهد بود.

ایجاد تنوع

 • برای بازیکنان کوچک‌تر می توانید به جای پرتاب روی قوس 3 امتیازی از پرتاب روی زانو استفاده کنید. پرتاب از ناحیه زانو (پست بالا) 3 امتیاز ارزش خواهد داشت.
 • به جای 31 امتیاز می توانید 11، 21 یا 41 امتیاز را در نظر داشته باشید.

در اینجا به انتهای این مقاله رسیدیم. از نظر شما کدام یک از تمرین های پرتاب بسکتبال نامبرده در این قسمت نسبت به دیگر تمرین ها کیفیت بهتری دارد؟ کدام یک از این تمرین ها را قبلاً انجام داده اید یا با آن‌ها آشنایی دارید؟ اگر تمرین های دیگری برای افزایش کیفیت پرتاب سراغ دارید، آن‌ها را با ما در میان بگذارید. اگر مطالب دیگری را از بسکتفا طلب می کنید، آن‌ها را در بخش دیدگاه ها با ما در میان بگذارید تا در صورت امکان این مطالب را نیز برای شما پوشش دهیم.

 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *