حملۀ فلکس (Flex Offense) در بسکتبال – راهنمای کامل – قسمت دوم

در این مقاله به ادامۀ مطلب حملۀ فلکس میپردازیم.

گزینه های گوشه

تدام اصول به بازیکنانی بستگی دارد که تا پیدا کردن بازیکن مناسب دریافت برای پرتاب، توپ را به هم پاس می دهند. باید به بسکتبالیست ها این فرصت را بدهیم تا در صورت نیاز به گوشه پاس بدهند.

و چون پاس گارد به گارد بسیار قابل پیشبینی است، روش رایج مربی ها برای متوقف کردن فلکس کالاً رد می شود. اگر گزینۀ کرنر را نداشتید، به محض رد شدن پاس، فلکس هم تمام می شود.

برای رساندن توپ به گوشۀ زمین راه های مختلفی وجود دارد. که 5 روش آن را با هم بررسی می کنیم. پیشنهاد می کنم که از 2 یا 3 تای آن ها برای تیم خود استفاده کنید. هرگز از هر 5 روش همزمان استفاده نکنید چون اعضای تیم آن ها را یاد نمی گیرند.

حملۀ فلکس (Flex Offense) در بسکتبال – راهنمای کامل – قسمت اول

 1. پاس بده، برو

پاس بده برو

آسان ترین روش برای یاد گرفتن است و روشی است که تیم های جوان از آن استفاده می کنند اما موقعیت های گل زنی زیادی ایجاد نمی کند. بیشتر تحت فشار قرار می دهد و سپس به حملۀ فلکس اصلی برمی گردد.

بعد از پاس توپ به 3، 1 به خط انتهایی زمین می رود و دو بسکتبالیست کنار او قبل از شروع شدن فلکس به سمت توپ برمی گردند. مشکل این گزینه این است که چون 5 سانتر است و مدافعان زیادی هم آن جا هستند پاس دادن بسیار سخت می شود. اما برا استفاده در تیم های جوان مناسب است.

 1. UCLA

UCLA در حملۀ فلکس

به محض پاس توپ به گوشه توسط 1، 5 برای 1 سد می کند تا با حرکت UCLA به منطقۀ بلاک برود. اگر بازیکن گوشه به 1 پاس ندهد، 3 می تواند به 5 پاس بدهد و دوباره فلکس شروع می شود. در سمت دیگر زمین 4 برای 2 سد می کند که به نوک مستطیل می رود.

 1. دریبل

دریبل

به جای پاس به گوشه بسکتبالیستی که صاحب توپ است می تواند با دریبل کردن به گوشه برود. هنگام انجام دادن این روش آن ها از کلمۀ کلیدی مانند «دریبل» استفاده می کنند. و بازیکنی که در گوشه است به سمت پست سانتر می رود و سپس خود را به نوک مستطیلی می رساند تا پاس را دریافت کند.

 1. سد کنندۀ تنها در حملۀ فلکس

سد کنندۀ تنها

بسکتبالیستی که توپ را به گوشه پاس می دهد، سد کنندۀ بازی می شود. اول 1 برای 4 سد می کند و 4 جایش را به 1 می دهد، و وقتی که مدافع 4 از سد خارج شد، 1 برای 2 سد می کند و او خود را به جای 4 می رساند. بعد از همۀ این ها 1 به گوشه رسیده است.

 1. سد کردن بی ثبات

سد کردن بی ثبات

در این گزینه 1 و 4 برای 2 سد می کنند. 2 از این فرصت استفاده می کند و خود را به سمت توپ می رساند با هدف پرتاب به سبد. 1 به عقب می رود و 4 به گوشه می رود.

 1. سد کردن افقی

سد کردن افقی

به محض رسیدن توپ به گوشۀ زمین، هر دو بازیکن سمت توپ برای بازیکنان سمت مخالف توپ سد می کنند. اگر بازیکن دررو در خط آزاد نباشد توپ دوباره به نوک مستطیلی پاس داده می شود.

رساندن توپ به سانتر

بنابر قرار گرفتن 4 بازیکن خارج و 1 بازیکن داخل قوس و تمامی سدکردن ها و جابجایی ها، بهترین حمله برای رساندن توپ به سبد حملۀ فلکس است. هنگامی که تیم وارد حمله شد بهتر است بازیکنان خارج از قوس حواسشان به بازی داخل باشد و درصورت مناسب بودن شرایط توپ را به داخل برسانند. بهترین زمان برای پاس توپ به سانتر، بعد از پاس به کرنر است.

برای جلوگیری از خراب شدن حمله به موارد بعدی توجه کنید.

 1. از میان حرکت کنید

از میان حرکت کنید

پاس دهنده به سمت مخالف می رود و تمام بازیکن های اطراف می چرخند، مگر اینکه سانتر یک حرکت سریع انجام دهد. پاس دهنده می تواند از هر دو طرف سانتر حرکت کند و سانتر باید به دنبال پاس کوتاه باشد.

 1. سد کردن گارد سمت توپ

سد کردن گارد

در هنگام ورود به محوطۀ سبد، پاس دهنده، گارد سمت توپ در نوک مستطیل را سد می کند. با این کار مدافعان سرگرم می شوند. گارد سمت توپ باید از سد خارج شود و تلاش کند توپ را از سانتر بگیرد و سد کننده باید برای دریافت توپ یا برگشتن به سمت سبد، بسته به نوع حرکت مدافع، عمل کند.

چگونه با تاکتیک های دفاعی مقابله کنیم

روش های مقابله ای مختلفی وجود دارد.

 1. صرف نظر از پاس گارد به گارد

مربیان از این تاکتیک برای متوقف کردن حملۀ فلکس استفاده می کنند. اگر تیم مهاجم نتواند پاس گارد به گارد را انجام بدهد، حمله متوقف می شود. اما روش های دور زدن این مشکل هم وجود دارد.

 1. حرکت از عقب

حرکت از عقب

بازیکنی که از عقب حرکت می کند نباید تردید کند و نباید هرگز وانمود به حرکت از عقب کند. با این حرکت، بازیکن گوشه برای دریافت توپ می چرخد و بازیکن حرکت کننده از عقب جای او را می گیرد.

 1. دریبل

دریبل

یکی دیگر از روش های جابجایی با دریبل است. بعد از این دریبل فلکس اتفاق میفتد.

 1. دفاع تمام سد ها را تغییر می دهد

بهترین دفاع در مقابل حملۀ فلکس، تغییر سد کردن ها است.

 1. سد کردن فلکس

سد کردن فلکس

در فلکس کات، O5 برای X3 سد می کند و X5 مجبور می شود به O3 د جلوگیری از پرتاب سه گام کمک کند. در این حین O5 باید برای دریافت پاس تلاش کند. که X5 مجبور می شود O3 را نادیده بگیرد و O5 همزمان می تواند پرتاب سه گام انجام دهد. در این تاکتیک خطاها و پرتاب آزاد های زیادی به دست می آید.

 1. ایزوله

به یاد داشته باشید که هنگامی که جابجایی های سد کننده ها رخ می دهد تیم مهاجم انتخاب می کند که چه کسی، چه فردی را دفاع کند. با در نظر گرفتن بازیکن ضعیف آن ها انتخاب کنید که بازیکنان شما در کدام پست ها قرار بگیرند.

 1. سد کردن

صبور باشید

هنگام اجرا کردن سد در فلکس، بجای سد کردن آن ها بازیکن خود را سد کنید.

 1. صبور باشید

نکتۀ ساده اما مهم، بعد از چندبار برگشت توپ مطمئن باشید که دفاع دچار اشتباه می شود. دو مدافع گیج می شوند و تصادفاً با مهاجمین برخورد می کنند. اعضای تیم باید صبور باشند تا این اتفاق بیفتد و بهترین نتیجه را بگیرند.

 1. قرار دادن گارد رأس در سانت

هنگام جابجا شدن بازیکنان شما یک سانتر در جای گارد دارید. همانطور که در تصویر میبینید، سریعاً گارد رأُ در تلاش برای متوقف کردن سانتر است.

گارد رأس در سانت

نتیجه گیری

حتی اگر از افرادی که در مقابل حملۀ فلکس بازی کرده اند بپرسید که سد ها چطور اجرا می شوند، اما بازهم دفاع کردن مشکل است. اگر مدافع کلک بزند، راه های زیادی برای بازیکن مهاجم وجود دارد تا با آن مقابله کند.

به نظر من بازیکنانی که از فلکس استفاده می کنند در نتیجه هوش بسکتبالی بیشتر خواهند داشت.

تنها تله ای که باید از آن آگاه باشید این است که بازیکنان شما در این تخلف روبات نمی شوند. سد کردن در هنگام ضرورت و پاس دادن بدون نگاه کردن به سبد یا حتی در نظر گرفتن حمله، نیاز می شود.

اگر می توانید آن ها را در حالت حمله نگه دارید و نهایت پتانسیل را هم استفاده کنند، این حمله بهترین روش برای تمام تیم های راهنمایی به بعد است.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *